Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Rozdz. 1 Boży wzrok nie może spoglądać na bezprawie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księga Habakuka, rozdział 1, komentarz, interpretacja

Rozdział 1 Księgi Habakuka można podzielić na 3 części. W 1 i 3 mówi prorok Habakuk w drugiej zaś przemawia Pan.

1. Skarga proroka na nieprawość ludu

(1) Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. (2) Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał: Pomocy! a Ty nie wybawisz? (3) Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada? (4) Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego, i tak prawo bywa łamane.

Prorok żali się Stwórcy, że musi patrzeć na zło jakie go otacza. Woła Boga o pomoc ale uważa, że nie jest wysłuchiwany. Nieraz spotkaliśmy się w życiu z chwilami słabości gdzie pomimo usilnych wołań do Boga uznaliśmy, że Pan nas nie wysłuchał. Czy tak jest w rzeczywistości? Bożą odpowiedź znajdziemy w rozdziale drugim, podane jest tam proroctwo o tym, że Babilończycy (Chaldejczycy) doznają porażki, zło jakie wyrządzali innym obróci się przeciwko nim a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, czyli dostąpi zbawienia. W rozdziale tym przeczytamy również, że jeżeli się coś odwleka to należy tego wyczekiwać gdyż na pewno się spełni.

Bóg dawał szansę Izraelitom na poprawę, czekał aż przeleje się czara grzechu, nawet jeśli zmuszony był przez to patrzeć jak duże wywołuje to cierpienia. Na Sądzie Ostatecznym, potępieni nie będą mogli powiedzieć, że nie mieli okazji do nawrócenia. Bóg widzi nasze cierpienia ale nie zawsze interweniuje tak jakbyśmy tego chcieli, należy zaufać Stwórcy, rozumem i świadomością jesteśmy jak ryba w akwarium w stosunku do człowieka. Jeśli nie rozumiemy postępowania bożego, to wina leży po naszej stronie a nie Stwórcy.


zdj. https://www.flickr.com/photos/john-spade/9031973095

2. Odpowiedź Pana na modlitwę Habakuka

(5) Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą! Bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. (6) Bo oto Ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. (7) Jest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy. (8) Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe, jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł, rzucający się na żer. (9) Każdy z nich przychodzi, aby grabić, ich twarze są zwrócone na wschód; biorą jeńców licznych jak piasek. (10) Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy; sypią dookoła wały i zdobywają ją. (11) Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za boga!

Bóg zapowiada, że na Izraelitów zostaną wysłani Chaldejczycy (Babilon). Naród ten jak czytamy jest bardzo okrutny. Bóg miał możliwość powstrzymać upadek Jerozolimy i uczynił to wiele razy wcześniej, ale tak jak wspomniano powyżej, kielich grzechu został przelany. O tym dlaczego Pan zezwolił na atak znajdziesz odpowiedź m.in. w temacie ...zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety...

3. Bóg nie może patrzeć na zło

(12) Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. (13) Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? (14) Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy? (15) Wszystkie wyciąga wędką, zagarnia je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli, (16) dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. (17) Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody?

Czytamy jak prorok Habakuk pisze, że oczy Stwórcy są zbyt czyste by mogły patrzeć na zło ale pomimo tego patrzy na to co się wyprawia i nie przerywa tego. Odpowiedź na to pytanie prorok otrzymał w rozdziale drugim. O sprawiedliwości bożej, którą dziś błędnie często uznaje się za mściwość przeczytasz w artykułach: Miłość Boga w Starym Testamencie oraz Sprawiedliwość boża na podstawie Psalmu 69.

Grzeszny naród izraelski zostanie podbity przez równie grzesznych Chaldejczyków. W sensie fizycznym Babilon zadawał zdecydowanie więcej cierpienia niż Izrael, jednak to Żydzi dopuścili się większego grzechu moralnego - umysłowego. Przez lata byli prowadzeni przez Boga, posiadali proroków, Świątynię, wśród nich działy się cuda a mimo to wzgardzili Stwórcą. Od osoby mającej większe poznanie wymaga się więcej, Izraelici zachowywali się tak jakby Bóg nie istniał, odrzucili daną im światłość.