Rozdz. 4 Powszechne zepsucie ludności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księga Ozeasza Rozdział 4, komentarz, interpretacja
Powszechne zepsucie ludności

(1) Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. (2) Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami.

Bóg ukazuje zepsucie narodu żyjącego na ziemiach izraelskich, dotyczy to zarówno Izraela (północ) jak i Judea (południe). Kraj bez miłości w sercach mieszkańców skazany jest na zagładę. Czy sytuacja w starym Izraelu nie jest podobna do tej jaką mamy obecnie?

(3) Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, nawet i ryby morskie giną.

Powodem cierpienia jest zło jakie rozprzestrzeniamy, gdybyśmy postępowali zgodnie z przykazaniami bożymi świat byłby miejscem wspaniałym. Smutne jest to, że z powodu grzechu ludzkiego cierpią również zwierzęta.

(4) Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z tobą wiodę spór, kapłanie! (5) Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z tobą potknie się i prorok w nocy; prowadzisz swój lud do zguby. (6) Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach. (7) Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie, swoją chwałę zamienili w hańbę. (8)Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy.

Mieszkańcy kraju mieli być prowadzeni przez kapłanów, ci jednak odstąpili od Boga wciągając w bagno moralne cały naród. Prorok o którym mowa to nie prorok boży ale fałszywy jakich było wielu, pałali się oni wróżbiarstwem, magią, wywoływaniem duchów. Jeśli lud nie ma przewodnika wystawiany jest na pokusy swojego serca. To, że Izraelici nie mieli dobrych pasterzy nie usprawiedliwia ich podłego postępowania, każdy z nas ma rozum, sumienie, serce i nimi powinni kierować się gdy w kraju panowała ciemności duchowa. Brak poznania nie oznacza, że nie było osób wiernych słowu bożemu. Izraelici mieli proroków bożych, jak chociażby Ozeasza. W Piśmie Świętym możemy przeczytać jak Eliasz skarżył się Bogu że tylko on sam pozostał a w odpowiedzi usłyszał, że w kraju jest przynajmniej siedem tysięcy ludzi wysławiających Pana:

Pierwszej Księgi Królewskiej 19.10, 18 "A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać.", "Zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy, tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały."

Kapłani żyli z ofiar, pragnęli tego by jak najwięcej ludzi przychodziło do nich ale nie po to by ich nawracać ale by się z tego powodu bogacić. 


zdj. https://www.flickr.com/photos/heartofadventurephotography/16701601742

(9) Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem; ukarzę ich za ich postępowanie i odpłacę im za ich uczynki. (10) Gdy będą jedli, nie nasycą się; będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu. (11) Wino i moszcz odbiera rozum.

Ludność była tak samo zepsuta jak kapłani, kara i odpłata boża to brak ochrony bożej, więcej o tym pisaliśmy m.in. w artykule ...zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety...

O tym że wino odbiera trzeźwe myślenie nie trzeba nikogo przekonywać.

(12) Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. (13) Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą. (14) Nie będę karał waszych córek za ich nierząd ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo; gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami i razem z wszetecznicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie.

Ludność zamiast radzić się Boga wolała modlić się do figurek, sztucznych bożków jakich sobie utworzyli. W krajach ościennych praktykowane było cudzołóstwo świątynne, czyli kapłanki świątynne oddawały się za pieniądze.

(15) Jeżeli ty, Izraelu, hołdujesz nierządowi, niech Juda nie ściąga na siebie winy! Nie chodźcie więc do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Bet-Awen, i nie przysięgajcie mówiąc: Jak żyje Pan!

Izrael (północ kraju) był bardziej zepsuty od Judy (południe) jednak ta po upadku Izraela stała się od niego jeszcze gorsza. Gilgal i Bet-Awen były ważnymi miejscami kultów pogańskich. Gilgal znaczy "krąg kamieni". Bet-Awen to "dom nieprawości" - sanktuarium znajdujące się w mieście Betel.

(16) Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnię na rozległej łące? (17) Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków! (18) Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę. (19) Wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy doznają hańby z powodu swoich ołtarzy.

Gdyś miał dziecko które ciebie nie szanuje, okrada innych, gwałci, morduje, na stosach składa żywych ludzi jako ofiarę dla bożków to stałbyś bezczynnie i dalej mu błogosławił? Bóg próbował ratować upadły naród wysyłając do nich proroków i zsyłając nieszczęścia by przez to się opamiętali. Gdy nic już nie poskutkowało pozwolił by Asyria zniszczyła Izrael, pozostawiając Judeę "przy życiu". Ta widząc jak pół kraju legło w gruzach nie opamiętała się a wręcz przeciwnie czyniła jeszcze gorsze rzeczy. Po pierwszym najeździe Babilonu jej zachowanie nie uległo poprawie. Bóg by ratować resztę ludności zezwolił by Babilon zniszczył Jerozolimę, a lud został uprowadzony. Dopiero po 70 latach niewoli Pan zezwolił by Izraelici zostali wypuszczani z niewoli i odbudowywali zniszczoną Jerozolimę. Z historii wiemy, że ich wolność długo nie trwała, a miasto wraz ze świątynią uległo ponownemu zniszczeniu.

Efraim w wersecie 17 to Izrael, bałwany to bożki, figurki, posągi którym się kłaniano.