Rozdz. 3 Miłość Boga do ludzi

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księga Ozeasza rozdział 3, komentarz, interpretacja
Miłość boża

(1) Pan rzekł do mnie: Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską. Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. (2) Nabyłem ją za piętnaście syklów srebrnych, za chomer i letek jęczmienia. (3) I rzekłem do niej: Przez wiele dnia będziesz u mnie, nie będziesz uprawiała nierządu, ani należała do innego mężczyzny, a ja się również nie zbliżę do ciebie. (4) Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez ofiary i bez steli, bez efodu i posążków. (5) Lecz potem się nawrócą synowie Izraela i będą szukać Pana Boga swego i króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do Pana, do Jego dóbr u kresu dni. 

Choć rozdział 3 Księgi Ozeasza jest jednym z najkrótszych rozdziałów w Piśmie Świętym to treść w nim zawarta bardzo dużo mówi nam o miłości bożej do ludzi. W rozdziale 1 czytamy jak Ozeasz dostał polecenie od Boga by wziął nierządnicę za żonę. Są dwa poglądy na temat żony proroka, pierwszy jest taki że kobieta ta była prostytutką przed ślubem, drugi zaś twierdzi że stała się nią w trakcie małżeństwa.

Jakkolwiek byśmy nie uznali, nie ulega wątpliwości, że kobieta ta, czyli Gomer symbolizowała upadły naród izraelski o czym wspomina sam Bóg w Księdze Ozeasza. W omawianym rozdziale 3 widzimy jak Ozeasz dostał polecenie ponownego pokochania niewiernej żony. Zastanawiające jest jak można pokochać kogoś z polecenia. Należy uznać że Bóg tak napełnił serce Ozeasza miłością, że ten pokochał ją ponownie, choć i dzisiaj nieraz można w życiu spotkać rozbite małżeństwa gdzie jedna ze stron zdradza drugą a ta pomimo bólu jaki jest jej zadawany w dalszym ciągu okazuje miłość, wysoce prawdopodobne jest że tak samo było z Ozeaszem.

Niewierna żona uciekając od miłującego proroka, cudzołożyła i w pewnym czasie popadła w długi. Wykupienie Gomer kosztowało tyle ile wynosiła cena za niewolnicę, czy nią też stała się Gomer nie wiemy, ale praktykowane w tych czasach było prawo, że jeśli ktoś nie ma pieniędzy na spłatę długów, mógł na pewien czas zostać niewolnikiem by w ten sposób spłacić zadłużenie. Niewolnictwo w Starożytnym Izraelu nie jest niewolnictwem jakie znamy chociażby z USA czy w Cesarstwa Rzymskiego. Niewolnik w Izraelu chroniony był prawem i w przypadku jego uszkodzenia, np. wybicia zęba, dostawał wolność. Dodatkowo niewolnicy hebrajscy co 7 lat byli uwalniani a wraz z odejściem dostawali część majątku właściciela. Ogólna zasada była taka, że prawa nadawane przez Boga narodowi wybranemu dotyczyły też niewolników. Ponieważ niewolnictwo kojarzy nam się dzisiaj z bezwzględnością i całkowitą władzą nad drugim człowiek, właściwszym może być w tym przypadku użycie słów: przymusowy pracownik z prawami dającymi mu dużą swobodę.

Gomer była taka jak Izrael:

  • cudzołożny naród gardzący Bogiem, czczący lane bożki, popadający z tego powodu w ruinę i okupowany przez inne narody,
  • cudzołożna żona niemiłująca męża, kochająca innego, nie mająca majątku z powodu swojego grzesznego życia przez co stała się niewolnikiem.

Wykupienie żony wskazuje na wielką miłość bożą, pomimo tego że Pan został zdradzony lituje się nad niewiernym ludem i okazuje mu ogromną miłość wykupując go z niewoli. Ozeasz pisał przed inwazją asyryjską a następnie babilońską, wykupienie wskazuje na powrót mieszkańców po 70 latach niewoli babilońskiej. O przyczynach upadku narodu izraelskiego, niewoli babilońskiej i powrotu do ziemi obiecanej przeczytasz m.in. w rozdziałach:

Z historii:

Placki z rodzynkami wspomniane w wersecie pierwszym nie są zwykłymi plackami bo w tym nie byłoby nic złego. W okresie tym składano ciastka i różne wypieki z wizerunkami bogini Isztar co jednoznacznie wskazuje na cudzołóstwo względem Boga. Składane były ofiary pogańskim bożkom a Pan który się nimi opiekował został zapomniany. Istnieje jednak pewna wątpliwość czy słowo placki z rodzynkami zostało poprawnie przetłumaczone i czy nie użyto tam słowa: dzban z winem który kojarzony był jako podarunek w celu okazania uczuć choć równie dobrze mógł być od rodzajem płatności za usługi seksualne.

Stele to święte kamienie używane do wróżenia, powiązane z kultem pogańskim w celu uzyskania odpowiedzi od bogów.