Rozdz. 2 12-17 Boże wezwanie do nawrócenia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księga Joela rozdział 2.12-17, komentarz, interpretacja
Boże wezwanie do nawrócenia

(12) Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!

Prorok Joel pisał w czasach gdy w kraju szerzyło się zło, mieszkańcy zamiast miłości okazywali nienawiść. Bóg w odpowiedzi na powszechne zepsucie posyłał proroków by poprzez nich wpłynąć na serca ludzkie. Niestety na niewiele się to zdało bo jak wiemy Izrael i tak został zniszczony.

W wersecie 12 czytamy jak Bóg pragnie naszej miłości, woła do nas byśmy nawrócili się do Niego całym swoim sercem a nie tylko powierzchownie. Pomocny przy tym będzie post który oczyszcza umysł. Gdy człowiek się opamięta i zobaczy jak daleko był od Boga żałuje straconego czasu co wiąże się z płaczem i narzekaniem na samego siebie.

(13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!

Izraelici (jak również obecnie ludzie obłudni) są mistrzami "w udawaniu świętych". Rozdzieranie szaty najczęściej następowało gdy odbiorca dostawał smutną wiadomość np. śmierć bliskiej osoby ale nie tylko, bo w Biblii przeczytać możemy jak apostołowie rozdarli szaty gdy chciano ich obwołać bogami jak również arcykapłan rozdarł szaty gdy Jezus potwierdził że jest Synem Bożym. Ogólne znaczenie jest takie, że szaty rozdzierano przy ważnych wydarzeniach.

Jak czytamy rozdzieranie szat nie zawsze szło w parze z czystymi zamiarami, to tak jakbyś poszedł na pogrzeb, ostentacyjnie płakał a zaraz potem z błotem mieszał zmarłą osobę. Bóg chce szczerego serca a nie zakłamania!

Boga Starego Testamentu bardzo często uznaje się za mściwego i wymierzającego kary. Jest wprawdzie w Biblii wiele takich tekstów które w ten sposób określają Stwórcę ale wymierzanie kary i mściwość boża to nie ludzka i należy traktować je całkiem inaczej niż rozumiemy to w stosunku do ludzi. Mściwość boża i kara to wymierzanie sprawiedliwości, niszczenie zła, ratowanie upadłych ludzi by nie brnęli dalej w upadku i swym życiem nie powodowali zdemoralizowania kolejnych pokoleń. Tutaj czytamy o łaskawości Pana, Jego miłości, spokoju, litości i niechęci do karania. Bóg nie ma upodobania w karaniu, nie chce tego czynić, ale robi to by ratować nas od zguby, gdyby nie interwencje boże świat już dawno ległby w gruzach i jak zapowiada Apokalipsa stanie się tak podczas czasów końca gdy ochrona boża zostanie cofnięta. Człowiek pozbawiony miłości bożej jest stworzeniem okrutnym.

Czy rodzić lubi karać swoje dziecko gdy jest ono niegrzeczne? Nie lubi ale robi to dla dobra dziecka. Tak samo postępuje Bóg!

(14) Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu.

Zepsucie było tak ogromne, że ludność nie miała pewności czy Bóg im wybaczy. Pewnym jest że Pan zrobiłby to gdyby się nawrócili. Np. w księgach prorockich czytamy jak Judejczycy ponownie byli oblężeni przez Babilończyków i tuż przed zniszczeniem miasta dalej mieli szansę na ratunek. Bóg czekał do ostatniej chwili na ich skruchę, ale ta nie nastąpiła. Jezus przebaczył wszystkie grzechy łotrowi na krzyżu choć jak sam łotr mówił, zasłużył by zostać ukrzyżowanym a wystarczyła szczera skrucha i prośba do Boga o przebaczenie by dostąpił zbawienia.

(15) Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! (16) Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! (17) Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg?

Wezwanie wszystkich mieszkańców do porzucenia zła. Powołany jest cały naród, od niemowląt do starszych. Bóg pragnie byśmy kochali Go całym swoim sercem, woła do nas o miłość.

O tym jak Stwórca odpowiedział na wezwanie przeczytasz w kolejnych wersetach rozdziału 2 Księgi Joela.