Rozdz. 7 Trzy wizje prorocze Amosa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księga Amosa rozdział 7, komentarz, interpretacja
Trzy wizje prorocze Amosa

(1) Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto stworzył szarańcze, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po kośbie królewskiej. (2) A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem: Wszechmogący Panie, przebacz! Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki? (3) I żałował tego Pan: Nie stanie się - rzekł Pan.

W rozdziale tym przedstawione zostały 3 wizje od Pana, pozostałe znajdują się w następnych wersetach Księgi Amosa. Kośba królewska to inaczej sianokosy królewskie, możemy się więc domyślać, że król nałożył podatek na zbiory a formą zapłaty była pewna część plonów.

Atak szarańczy obrazuje zagrożenie jakie nadciąga nad Izrael z powodu zepsucia jego mieszkańców. Szarańcza może przedstawiać atak Asyryjczyków na Izraelitów, ale z powodu decyzji Pana inwazja to została zaniechana.

Bóg wielokrotnie ostrzegał Izrael, że zostanie zniszczony jeśli się nie opamięta i pomimo tego, że wysyłani byli do niego prorocy nie uczynił tego. Czy Pan miał w nieskończoność patrzeć jak naród niszczy przyszłe pokolenia a każde kolejne jest jeszcze gorsze od poprzedniego?

Jeśli twoje dzieci stają się mordercami, złodziejami, gwałcicielami, kierują się w życiu złem a ty ich stale upominasz i przestrzegasz że przestaniesz ich chronić a one nie zważają na twoje słowa to robisz? Dzieci te sąsiadują z bardzo groźnym przeciwnikiem, który tylko czeka by ich ukarać ale ponieważ ty je bronisz nic im nie robi. Bóg postanawia już nie ochraniać Izraelitów, tym samym wystawieni zostaną na atak Asyrii. Bóg cofa jednak swoją decyzję dając im kolejną szansę na nawrócenie. Ono jednak nie następuje. W kolejnych wersetach czytamy, jak Pan ponownie rezygnuje z ochrony Izraelitów, ale tak jak poprzednio cofa decyzję bo żal Mu swoich dzieci. Jak Bóg miał postąpić z narodem który w życiu kierował się złem i wyśmiewał boże przestrogi? Bóg w ostateczności pozwoli by Asyria zaatakowała Izraelitów, południowa część kraju Judea mogła się dzięki temu opamiętać a tym samym uratować dusze przed śmiercią wieczną.

(4) Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto Wszechmogący Pan wezwał płomień ognia, aby spalił wielką toń podziemną i strawił rolę. (5) I rzekłem: Wszechmogący Panie! Zaniechaj tego! Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki? (6) I żałował tego Pan: I to się nie stanie - rzekł Wszechmogący Pan.

Pan ponownie okazuje łaskę dla krnąbrnego narodu i oddala inwazję asyryjską. Zastanawiać nas może, jak naród który ma proroków może lekceważyć tak groźne ostrzeżenia? Odpowiedź jest prosta: Kierowca wie, że może dostać mandat, spowodować wypadek i zabić ludzi przez szybką jazdę a mimo to jeździ jak wariat bo myśli że jemu się uda. Morderca wie, że może zostać złapany a mimo to morduje bo liczy, że go nie złapią. Jako ludzie mamy skłonność wybielania siebie i nieszczęścia jakie mają nadejść spychamy na innych słowami: wszyscy tylko nie ja, mnie to nie spotka. Dziś niszczymy środowisko naturalne wiedząc że odbija się to na warunkach klimatycznych a te doprowadzają do klęsk żywiołowych. Izraelici uważali, że skoro przez tyle lat nie utracili kraju to czemu miałoby to nastąpić za ich życia. Jezus powiedział, że przyjdzie ponownie na ziemię i zabierze nas do siebie, proroctwa mówią że stać się to może niedługo, a ile osób w to wierzy?

(7) Takie widzenie dał mi oglądać: Oto Pan stał przy murze z pionem w ręku. (8) I rzekł Pan do mnie: Co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem: Pion. Wtedy Wszechmogący rzekł: Oto Ja spuszczam pion wpośród mojego ludu izraelskiego, już mu nie przepuszczę. (9) Spustoszone będą wyżyny Izaaka i zburzone świętości Izraela, i powstanę przeciwko domowi Jeroboama z mieczem.

Tym razem miara się przebrała, nie można w nieskończoność upominać skoro nie przynosi to efektu. Na sądzie ostatecznym upadli ludzi nie będą mogli powiedzieć, że Bóg nie dał im szansy, wręcz przeciwnie mieli jej pod dostatkiem a z niej nie skorzystali. Pion w ręku wskazywać może na sprawiedliwość sądu.


zdj https://www.flickr.com/photos/45553853@N04/4790699130

(10) Wtedy Amazjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść: Amos spiskuje przeciwko tobie wpośród domu izraelskiego, kraj nie może znieść wszystkich jego słów. (11) Bo tak mówi Amos: Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. (12) Do Amosa zaś rzekł Amazjasz: Jasnowidzu! Uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj, (13) lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski.

W Betel była pogańska świątynia w której oddawana była cześć bogom pogańskim. Kapłan mianowany był przez króla i z pewnością nie był to kapłan boży. W Izraelu roiło się od fałszywych proroków, magów, wróżbitów co Stwórca zdecydowanie potępiał. Każda publiczna krytyka na króla lub proroctwo o upadku kraju było niemile widziane, przez co zmuszono Amosa do opuszczenia kraju. Czy i dziś nie postępuje podobnie? Jak się zachowujemy gdy ktoś nas szczerze krytykuje z myślą byśmy się zmienili na lepsze? Czy przyjmujemy to z pokorą czy może obruszamy i uznajemy że się myli?

(14) Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; jestem pasterzem i hodowcą sykomor, (15) lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: Idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego!

Amos nie był "prorokiem na pełen etat". Miał określoną misję do wykonania i po jej spełnieniu prawdopodobnie wrócił do swojego zajęcia, czyli hodowli owiec i uprawiania sykomor. Sykomora to rodzaj figowca, a owoce sprzedawane były przeważnie ludziom ubogim. 

(16) A teraz posłuchaj ty słowa Pana: Ponieważ mówisz: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka, (17) dlatego tak mówi Pan: Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi, Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie.

Proroctwo to mówi o inwazji asyryjskiej, podczas której zostało zabitych wielu mieszkańców kraju a znaczna ich ilość uprowadzona do niewoli. Nie należy uznawać, że żona Amazjasza jak i jego synowie byli niewinni, Biblia wprawdzie o nich więcej nie wspomina, ale uznać możemy że skoro przestroga została wypowiedziana również pod ich adresem musieli być tak samo zepsuci jak kapłan.