Ewangelia Mateusza 22.15-22
komentarz, interpretacja
Co Pismo Święte mówi o podatkach

(15) Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. (16) I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką.

Faryzeusza choć byli przeciwni Herodianom zawarli z nimi rozejm by wspólnie pokonać Jezusa. Wychwalenie Pana nie było z ich strony szczere, mimo to słowa "i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką" nie należy traktować dosłownie jakoby Jezus lekceważył ludzi, bo już samo to że przyszedł z nieba na ziemię i cierpiał za nas świadczy o tym ile dla Niego znaczymy. Odczytać to należy w ten sposób, że dla Chrystusa, Ojciec był tak ważny, że żaden człowiek nawet w najmniejszym stopniu nie był w stanie się z nim równać, tym samym Pan nigdy nie ulegał presji otoczenia. My jesteśmy skłonni zmieniać swoje zdanie pod wpływem większości czy ludzkich autorytetów, w przypadku Jezusa nie było o tym mowy by uznawał nauki ludzkie sprzeczne ze słowem bożym.

(17) Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? (18) A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? (19) Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu denar. (20)I rzecze im: Czyja to podobizna i czyj napis? (21) Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. (22) A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli.

Izrael okupowany przez Rzym bił własne miedziane monety ale i tak w obiegu posługiwano się srebrnymi i złotymi denarami, które były obelgą dla Żydów bo przedstawiały boskiego cesarza. Faryzeusze liczyli że złapią Pana na błędnej odpowiedzi, gdyby usłyszeli, że nie trzeba płacić podatków, potraktowane by to zostało jako bunt przeciwko władzy rzymskiej i postawiono by Jezusa w stan oskarżenia. W przypadku gdyby Pan wprost odpowiedział, że trzeba płacić podatki to część Żydów sprzeciwiających się władzy rzymskiej a słuchających Zbawiciela, odwróciłaby się od Niego bo uznała że ulega władzy rzymskiej. Według nich jakakolwiek odpowiedź by została udzielona i tak przynosiła negatywne skutki.

Mądra odpowiedź Jezusa wskazująca na to, że trzeba płacić podatki zamknęła usta krytykom. Będąc na ziemi powinniśmy uznawać władzę państwową i przestrzegać prawa podatkowego. Żyjemy obecnie w wolnym państwie a podatki idą m.in. na porządek publiczny, służbę zdrowia, naprawę ulic czy malwersacje finansowe. 2000 lat temu w Izraelu było gorzej bo podatki były oddawane okupantowi a mimo to Pan powiedział, by nie sprzeciwiać się ich płaceniu. Nam może to wydawać się niezrozumiałe ale skoro Jezusa tak nas uczy, tak też powinniśmy postępować. Nie zapominajmy przy tym, że Bogu należy się chwała i ona zawsze jest ważniejsza od ludzkiej.

Pan wiedział, że płacenie podatków spowodowane było grzesznym życiem narodu, gdyby byli wierni Bogu z pewnością żyliby jako niepodległy naród. Wiele lat wcześniej gdy jeszcze nie było króla w Izraelu, Izraelici żądali od Boga by Ten ustanowił im króla tak jak to króla mają inne narody. Pan ostrzegał ich że na tym stracą, lepiej dla nich by to Bóg był ich Panem, wybrali jednak inaczej i na króla został wybrany Saul. Denary rzymskie nie mają z tą sytuacją nic wspólnego, ale w jakimś stopniu uzmysławiały Izraelitom, że gdyby słuchali się głosu bożego i postępowali zgodnie z tym co mówi, nie musieliby żyć jako naród podbity.


zdj. https://www.flickr.com/photos/w4nd3rl0st/5454805481/