Rozdz. 19.16-22 Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ewangelia Mateusza 19.16-22
komentarz, interpretacja
Czy bogaty może zostać zbawiony

(16) A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

Problem bogatego człowieka polegał na tym, że uważał on iż może zostać zbawiony na podstawie uczynków i choć pierwsza odpowiedź Jezusa mogłaby świadczyć że tak jest, to druga odpowiedź daje jasno do zrozumienia, że bycie dobrym nie da nam życia wiecznego bez wiary w Pana.

(17) Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.

2000 lat temu Boga bardzo często tytułowano Dobry.

(18) Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, (19) czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!

Jezus w skrócie wymienił przykazania biblijne od 5 do 10 mówiące o relacji człowieka z człowiekiem pomijając przykazania od 1 do 4 odnoszące się do Boga, więcej o dekalogu znajdziesz w artykule: 10 przykazań Bożych. Dlaczego nie zostały wymienione te pierwsze? Pan wiedział, że młodzieniec trudności ma w przestrzeganiu pierwszych czterech, w ten sposób wskazał jemu że wiara z uczynków nie daje życia wiecznego. Nikt z nas nie jest wstanie zapracować na zbawienie.

Ówcześni Izraelici jako tako w większości mogli spełniać wszystkie ww. przykazania poza jednym najważniejszym, które samo w sobie zawiera inne a mianowicie "miłuj bliźniego, jak siebie samego".

(20) Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?

Człowiek ten choć usłyszał, przykazania które według niego przestrzega dalej nie miał spokoju i zadał kolejne pytanie tak jakby wiedział bądź uświadomił sobie że nie tędy droga.

zdj. https://www.flickr.com/photos/-lif-/3213233094

(21) Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!

Głównym calem w naszym życiu jest wiara zgodna z wolą bożą, słowa "chodź za Mną" mówią nam, że życie nasze ma być takim jak uczył nas Jezus. Cóż z tego że pomagamy innym, miłujemy bliźniego skoro nie oddajemy chwały i serca Zbawicielowi. Każdego nawet najbardziej zapracowanego dnia powinniśmy przeznaczać odpowiednią ilość czasu na relacje z Bogiem.

Słowa "idź sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim" interpretowane są na dwa sposoby:

  • młodzieniec miał dosłownie sprzedać wszystko co posiadał dzięki czemu nie będzie tracił czasu i myśli na zarządzenie majątkiem. Przeważnie ludzie bogaci siłę swoją opierają na bogactwie a nie Bogu. Sprzedanie tylko części majątki spowodowałoby, że nie zaufałby Panu a dalej liczyłby na majątek i wpływy, przez pieniądze utraciłby zbawienie bo te nie pozwoliłyby jemu w pełni oddać się Bogu. Będąc zaś biednym musiałby opierać swoje życie na wierze, w tym że Pan da mu schronienie i jedzenie. Apostołowie porzucili swoje dotychczasowe życie i poszli za Jezusem.
  • młodzieniec miał sprzedać i rozdać tyle majątku by nie popaść w ubóstwo bo nie taki jest cel Pana byśmy żyli w nędzy. Posiadanie majątku na średnim poziomie i nie dążenie do wzbogacenia się daje większą szansę, że swoje życie zwrócimy w stroną Zbawiciela. 

(22) Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Ciężko jest nam oddać za darmo to co posiadamy, lubimy gromadzić pieniądze i bogacić się coraz bardziej. W Izraelu oddawano 10% jako dziesięcinę a ponadto nauczyciele mający swoich uczniów wystawiali ich na próbę, nakazując rozdać 20% ich majątku dla biednych. Uczeń który zdał w ten sposób egzamin udowadniał, że kochał bliźniego.

Bóg kazał nam się dzielić tym co mamy i pomagać biednym. Dziesięcina o której mówi Pismo Święte jest w dzisiejszym czasie różnie interpretowana, jedni uważają że obowiązuje a inni że nie. Bez względu na to czy jest ona jeszcze aktualna, naszym obowiązkiem jest udzielanie pomocy innym i dobrym zwyczajem będzie rozdawanie na takie cele przynajmniej 10% przychodów, wszystko co mamy jest własnością Pana, w ten sposób oddajemy 10% tego co sami od Niego otrzymaliśmy.