potop

 • Ile dzieci mieli Adam i Ewa

  Czy wszyscy ludzie pochodzą od Adama i Ewy

  Na zadane pytanie ile dzieci miał Adam i Ewa spora grupa odpowiada że troje, są też tacy którzy mówią że dwoje. Na szczęście równie spora grupa osób odpowiada prawidłowo czyli: Adam i Ewa mieli wiele synów i córek. Mówią o tym cytaty z Pisma Świętego:

  Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 1 "Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana."

  Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 2 "Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę."

  Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 25 "I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain."

  Pierwsza Księga Mojżeszowa 5.4 "A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki."

 • Dowody na istnienie potopu i wieku ziemi

  Zapraszam do obejrzenia bardzo ciekawego filmu. Zobaczymy tam dowody na istnienie potopu oraz młodego wieku ziemi.

  Według Biblii ziemia ma około 5800-6000 lat. Film nie podaje dokładnego wieku ziemi ale obala teorię ewolucji kształtowania się naszego świata przez miliardy lat.

  Przedstawione jest tam między innymi:

  - jak powstaje węgiel oraz ślady dinozaurów w węglu,

  - jak powstaje ropa oraz to gdzie ropa wytwarzana jest na bieżąco,

  - jak powstał Wielki Kanion oraz niszczycielska siła wody,

  - inne ciekawe informacje.

  Być może, ci co nie wierzą w Boga oraz biblijny potop, choć trochę zastanowią się nad tym, czy teoria ewolucji jest fikcją.

 • Powstawanie węgla

  Jak powstaje węgiel ?

  Teoria 1 na którą powołują się ewolucjoniści (niezgodna z Pismem Świętym ze względu na wiek powstawania):

  Węgiel powstawał 360-30 milionów lat temu z obumarłych roślin na terenach bagiennych, podmokłych. Obumarłe tkanki roślinne tworzą torf, który przemieszczając się głębiej pod ziemię, ulega większemu ciśnieniu oraz wysokiej temperaturze. Wspomniany brak tlenu, ogromne ciśnienia, odpowiednia temperatura oraz miliony lat sprawiają, że w miejscu byłego torfu powstaje węgiel. Im dłużej węgiel przeleżał w danym miejscu tym lepsza była jego jakość, aż do osiągnięcia grafitu czyli 100% węgla.

  Teoria 2 Powstawanie węgla zgodnie z Biblią

  Przed potopem ziemia otoczona była parą wodną, ziarnem lodowym bądź płaszczem wodnym. Jest to jak najbardziej możliwe, tak jak chociażby istniejące pierścienie Jowisza, Saturna czy Uranu, z tą różnicą, że ów płaszcz otaczał całą ziemię a nie tworzył tylko pierścień oraz mógł unosić się na wyższych poziomach atmosfery. Kolejnym dowodem są również odkryte księżyce lodowe np. księżyc Saturna nazwany Tetyda składający jak się przypuszcza prawie w całości z lodu wodnego. Bez względu na wszystko odpowiedź i tak daje nam samo Pismo Święte:

  1 Księga Mojżeszowa 1:7 "Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało."
  1 Księga Mojżeszowa 7:11-12 "W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy."

  Wspomniany płaszcz wodny, zatrzymywał szkodliwe promieniowanie X, UV, gamma itd. (warto poczytać o tym co zatrzymuje woda), dzięki czemu na ziemi było więcej tlenu (około 31%, obecnie 21%) oraz większe ciśnienie. Większa ilość tlenu oraz brak szkodliwego promieniowania przyczynia się do zdecydowanie większego wzrostu roślin. Przykładem tego może być 15 metrowe drzewo pomidorowe wyhodowane przez nieżyjącego dziś Dr Kei Mori. Jak więc duże były rośliny w czasach przedpotopowych ? Dokładnie nie wiemy, ale możemy przypuszczać, że mogły być 3-4 razy większe. Taka ilość wystarczy by powstały z nich znajdowane dziś pokłady węgla. Większe mogły być również zwierzęta. Ziemia przed potopem była w większość lądowa, świadczyć o tym może zapis:

  Psalm 24:1-2 " Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach I utwierdził ją na rzekach." 
  Psalm 136:6 "Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, Albowiem na wieki trwa łaska jego!"

  Biblia wspomina, że podczas potopu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani. Mogą to być ogromne ilości gorącej wody mieszczącej się pod ziemią a wraz z nią lawy, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, ogromne przesunięcia płyt tektonicznych, wypiętrzenia gór, prądy wodne itp. Ciśnienie jakie wtedy panowało było niewyobrażalnie wysokie, woda wypływająca z wnętrza musiała mieć wysoką temperaturą, były to idealne warunki do tego by w krótkim czasie uformował się węgiel. Dziś na Antarktydzie znajdujemy skamieniałe liście, na najwyższych górach skamieniałe małże, zadziwiających odkryć jest zdecydowanie więcej.

   

  Dowody na powstanie węgla po potopie.

  Rośliny, woda, ciśnienie oraz temperatura. Te cztery pozycje wystąpiły podczas potopu. Ogromne temperatury oraz ciśnienie działają na rośliny z niesamowitą siłą, zamieniając je w węgiel. Nie trzeba wcale milionów lat by powstał węgiel. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=wlxxecVrysY

  Na 1 metr węgla potrzeba 10-15 metrów torfu, niektóre pokłady mają aż 60 metrów, co daje nam 600-900 metrów torfu. Ile roślin w naturalnym procesie by musiało obumrzeć by powstało tyle węgla w jednym miejscu ? Potop ten problem rozwiązuje, przesunięcia oraz prądy bez problemu mogły przenieść w dane miejsce wystarczającą ilość materiału. 

  Według teorii ewolucji węgiel ma 360-30 milionów lat, człowiek który rzekomo według nich powstał z małpy ma tylko 2-3 miliony lat. Dziś w węgle znajduje się przedmioty sporządzone przez człowieka tj. łańcuszki, kubki, łyżeczki, wyroby metalowe, a więc stworzone 27 mln lat przed jego powstaniem. Już samo to obala błędną teorię ewolucji. Wiele znajdowanych wyrobów metalowych, pochodzących sprzed potopu, ma takie właściwości stopu, że nie sposób je wytworzyć oraz podrobić w obecnie panujących warunkach atmosferycznych. Jest to jednak możliwe, gdy powietrze będzie czystsze i zawierało około 30% tlenu w powietrzu.

  Dlaczego więc nauka milczy i nie obala się teorii ewolucji ? Ci co wierzą w ewolucję nie wierzą w Boga. Który z naukowców, badaczy jest skłonny przyznać się do tego, że to co głosił jest nieprawdą ? Nawet jeśli to zrobi, to pojedyncze głosy niewiele znaczą. Obawiają się upokorzenia oraz utraty pracy. Są tak zaślepieni swoją wizją, że odrzucają dowody, które świadczą przeciwko ewolucji. Obalając teorią ewolucji, musielibyśmy zmienić podręczniki szkolne, system nauczania, w koszu wylądowałoby wiele produkcji filmowych w tym naukowych. Spora część ludzi straciłaby pracę, mało kto by się z nimi liczył, wyśmiewano by się z nich, że uczyli bajek. Kto z ateistów odważyłby się na taki krok ? Tylko nieliczni, a głosy nielicznych nie przemogą obecnych publikacji i programów telewizyjnych. W popularnym kanale National Geographic nieustannie karmieni jesteśmy zdaniami typu: "miliony lat temu" i to w filmach rzekomo dokumentalnych nie związanych z ewolucją. Człowiek stale nasycony takimi programami, musi całkowicie zmienić swój pogląd by uwierzyć w potop i biblijne powstawanie świata. Ciężko jest wyrwać kogoś z błędu, gdy tyle lat słyszał całkiem odmienne nauczanie. Osoba niewierząca, uparcie odrzucająca istnienie Boga, mając niezbite dowody na istnienie Boga oraz obalające teorię ewolucji, zawsze znajdzie sposób by odwrócić się od prawdy, tak jak zrobił to Judasz.

   

 • Noe wybrany przez Boga - czy film jest zgodny z Pismem Świętym

  Film Noah z polskim tytułem "Noe: Wybrany przez Boga" jest filmem mocno kontrowersyjnym i nie tak powinien brzmieć tytuł, gdyż z prawdziwymi wydarzeniami ma niewiele wspólnego. Na początku cytowane są Słowa z Pisma Świętego, widz może więc odnieść wrażenie że film stara się rzetelnie oddać wydarzenia opisane na kartach biblijnych, a tak przecież nie jest. Gdyby na początku była wstawka informująca o tym, że "to coś" nie oddaje prawdziwych wydarzeń oraz, że wiele wątków i postaci zostało wprowadzonych przez reżysera, to by film tak nie gorszył. Na jednej ze stron, przeczytać można, że reżyser\scenarzysta Darren Aronofsky twierdzi, że nikt jeszcze w kinie nie trzymał się tak kurczowo litery Biblii jak on, co oczywiście jest wierutną bzdurą. 

  Noe wybrany przez Boga to fantasy, a ten, który nie czytał Pisma Świętego może przez to źle odebrać Boga, który jest miłością oraz zwątpić w istnienie arki i potopu. Od strony efektów specjalnych i akcji nie można mieć zastrzeżeń. Stworki ze skał wyglądają ciekawie, choć są mocno nieporęczne a w Biblii nie występują. Film ten ośmiesza Biblię, wiarę w Boga, ukazuje Stworzyciela pozbawionego miłości i sprawiedliwości. Ateiści i ludzie pozbawieni głębszej wiary nigdy nie powinni kręcić filmów związanych z Pismem Świętym bo swoją głupotą wyrządzają dużo krzywdy.

  Osoby, które nie oglądały filmu i nie chcą znać niektórych szczegółów fabuły, mogą nie czytać dalszej części artykułu, w której wymienione zostały głowne niezgodności z Pismem Świętym.

   

  Różnice z Pismem Świętym a filmem.


  Cytaty pochodzą z Pierwszej Księgi Mojżeszowej rozdziałów od 6 do 9.

  1.
  Film - Nieposłuszne anioły tzw. olbrzymy pod postacią żyjących nieporadnych skał, które pomagały ludziom.
  Biblia - Nie ma mowy, by ktoś pomagał rodzinie Noego w budowie arki. Upadłe anioły nie pomagają ludziom. Wszelka pomoc, jaką mogą nam zaoferować jest złudna i w konsekwencji prowadzi do zła, np. demon pomoże zdobyć bogactwo byś przez nie oddalił się od Boga. Biblia nie potwierdza istnienia chodzących, gadających skał.

  O olbrzymach mówi werset: A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. 

  Istnieją dwie podstawowe interpretacje.

  Pierwsza z nich zakłada, że synami bożymi są pobożni synowie Seta, a córki ludzkie to bezbożne potomstwo Kaina. Argumentacja opiera się na rozdziale 4 gdzie przedstawione jest potomstwo Kaina i rozdziale 5 gdzie przedstawione jest potomstwo Seta, z którego wywodzi się Noe. Początek rozdziału 6 łączy te dwie linie w jedną. Dalsza część rozdziału 6 mówi o bezgrzesznych ludziach a nie aniołach.

  Druga interpretacja zakłada, że synami bożymi były upadłe anioły. Problem jest taki, że anioły się nie rozmnażają i nie  żenią, choć to dotyczy aniołów pozostających w niebie, być może te upadłe z powodu grzechu mają pożądanie seksualne, co nie zmienia faktu, że skalne olbrzymy w filmie, nie mogły być upadłymi aniołami a jedynie dziećmi demonów i ludzi. Idąc tą drogą, nie jest możliwe by zostały wtedy zabrane do nieba na zasadzie wybaczenia bo nigdy w nim nie były. W przypadku gdyby mówiącymi skałami były upadłe anioły jako synowie boży, zachodzi sprzeczność, w filmie owe chodzące skały przedstawione są jako postacie pozytywne a olbrzymy były przecież negatywne.

  2.
  Film - Matuzalem posiada ognisty miecz, który ogniem pochłania całą armię ludzką, pomagając olbrzymom.
  Biblia - Matuszelach zrodził Lamecha a ten Noego. Pismo Święte nic nie wspomina o pomaganiu olbrzymom oraz walkach które miały tam miejsce a tym bardziej świetlnym mieczu.

  3.
  Film - do arki weszły tylko 2 kobiety, żona Noego oraz Ila.
  Biblia - do arki weszły 4 kobiety, żona Noego oraz żony synów jego.

  Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją, i żonami synów swoich do arki przed wodami potopu.

  4.
  Film - ziemia przeważnie była wyjałowiona, pozbawiona roślinności, poza lasem który wyrósł z nasiona.
  Biblia - ziemia była pełna roślinności, człowiek nie był w stanie tak szybko zniszczyć świat przyrody jak jest to przedstawione na filmie. Klimat jaki wtedy panował sprzyjał rozwojowi roślin, zakłada się, że ziemię otaczał płaszcz wodny, który chronił przed szkodliwym promieniowaniem oraz wysuszaniem. Ropa naftowa i węgiel jakie teraz wydobywamy musiała powstać, z ogromnej ilości roślinności.

  5.
  Film - Ila spotkała w lesie pradziadka, a ten ją pobłogosławił.
  Biblia - Nie ma żadnego wersetu o takim wydarzeniu.

  6.
  Film - Cham poszedł szukać żony do obozu rozbójników.
  Biblia - Cham miał żonę, nie musiał jej szukać w obozie bezbożnych a tym samym, nie miała miejsca scena, gdzie dziewczyna z którą uciekał wpadła w sidła.

  7.
  Film - Arka została zaatakowana przez ludzi a żywe skały oraz Noe walczyli o jej utrzymanie. Do arki wdarł się Tubal-Kain.
  Biblia - Bóg czekał na ludzi, poza zwierzętami i rodziną Noego nikt nie wszedł do środka. Bóg zamknął drzwi a nie Noe oraz zamknął je 7 dni przed potopem.

  I rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu.

  8.
  Film - najpierw przyleciały ptaki, potem płazy a na koniec pozostałe zwierzęta w takiej ilości, że arka wszystkie by nie pomieściła.
  Biblia - nie jest pokazane w jakiej kolejności zwierzęta wchodziły oraz była to tylko para z każdego rodzaju.

  Noe do Arki nie musiał zabierać dużych zwierząt oraz takiej ilości węży. Nie było takiej potrzeby. Mógł zabrać same małe zwierzęta, które nie wymagały już opieki dorosłych osobników, oraz brał tylko po parze z każdego rodzaju a nie gatunku. Przykład: zebra, koń i osioł mają wspólnego przodka, który jest do nich podobny. Krzyżując zebrę i osła otrzymamy nowy gatunek ale nie rodzaj. Jeśliby Noe zabrał do arki, młode zwierzęta to nie powinny mieć one problemu z rozmnażaniem, nawet gdy były innego gatunku. Spójrz na psy, choć są tego samego gatunku to mają ogromną ilość ras. Tak samo od dwóch zwierząt z innego gatunku, mogło powstać wiele zwierząt innych gatunków ale tego samego rodzaju. Na świecie jest około 8 tysięcy podstawowych rodzajów zwierząt. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że do powstania obecnie żyjących rodzajów gatunków wystarczyłoby w arce umieścić tylko 43 rodzaje ssaków, 74 rodzaje ptaków i 10 rodzajów gadów, bądź 72 rodzaje czworonogów i około 200 ptaków. Nawet jeśli nie zgadzamy się z tym wyliczeniem, nie zmienia to faktu, że Noe mógł zmieścić wszystkie zwierzęta jakie miał umieścić w arce.

  Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica. Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu. Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich.

  9.
  Film - Noe chciał zabić dzieci Ily.
  Biblia - Nie mógł tego zrobić, w arce były 4 kobiety, każda z nich była płodna.

  Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię.

  10.
  Film - Dzieci Noego były młode.
  Biblia - Dzieci Noego miały najmniej 100 lat.

  A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta. A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi.

  11.
  Film -kłamliwe stworzenie świata w którym ukazane jest słońce, księżyc i gwiazdy powstałe dnia drugiego a zwierzęta powstają jakby z ewolucji
  Biblia -Biblia mówi wprost, że słońce, księżyc i gwiazdy powstały dnia czwartego, po tym jak został wyłoniony ląd i stworzona roślinność dnia trzeciego. Nie ma mowy o ewolucji.

  Zobacz dział: Stworzenie świata.

  Różnic jest więcej, to są te główne.

   

  Pozytywne strony filmu:

  Na początku bardzo ciekawie przedstawiona była planeta, jako wielki kontynent, jednakże z opisu biblijnego bardziej możemy odczytać, że nie było wtedy oceanów, gdyż były one umiejscowione pod powierzchnią ziemi, tak jakby czekając na potop.

  Ciekawym zaskoczeniem był też zwierzak, na którego w początkowych scenach filmu polowali ludzie. Widzieliśmy tam, nieżyjące dziś zwierzę, a które kiedyś mogło istnieć.

  Postać Adama i Ewy bez ubrań ale tak mocno świecących miłością bożą, że nie mogli czuć wstydu.

  Słowa "wybacz Stwórco" oraz wniebowzięcie nieposłusznych aniołów pod postacią skał, było najbardziej wzruszającym momentem, choć jest to scena typowo fikcyjna i niezgodna z Pismem Świętym, to widz mógł poczuć radość, jak Bóg zabiera swoje dzieci do nieba.

  Czy film jest aż tak zły?

  Owszem, miesza on w umysłach ludzi, robi z Noego psychopatę chcącego zabić rodzinę, tragicznie źle interpretującego boże decyzje. Od strony typowo biblijnej film zdecydowanie przegrywa i wprowadza zamęt tym, którzy Biblii nie czytali. Niechęć wzbudza pycha i kłamstwo reżysera który twierdzi, że nikt jeszcze w kinie nie trzymał się tak kurczowo litery Biblii jak on oraz brak w spotach i zdjęciach podglądowych filmu, żyjących skał pod postacią aniołów. Twórcy obawiali się, że gdy osoby znające Pismo, zobaczą takie fantasy to nie pójdą do kin. Daje się odczuć, że reżyser Darren Aronofsky uznał, że skoro Biblia o czymś nie pisze, to nie znaczy że tego nie było. Prawdą jest, że nie wszystko jest opisane, ale to nie pozwala na dowolne kształtowanie historii, która nie stoi w zgodzie z naukami biblijnymi, to tak jakby powiedzieć, że Noe w drugim dniu po wyjściu z arki, zabił wszystkie zwierzęta, a Bóg nie mając wyjścia stworzył je na nowo.