miecz

 • Dlaczego Jezus powiedział by apostołowie kupili miecz

  Co Jezus miał na myśli mówiąc by apostołowie kupili miecz

  W Ewangelii Łukasza przeczytać możemy o tym jak Jezus mówił do uczniów by kupili miecz. Już na wstępie warto wiedzieć, że miecz o który mowa nie musi być wielkim topornym mieczem rycerskim ale ostrzem wielkością mieszczącą się pomiędzy sztyletem a mieczem coś na wzór szabli. Miecze służyły do odstraszania potencjalnych zbójców jak i do obrony przed zwierzętami. Pomiędzy wioskami przemieszczano się najczęściej w dzień i dla bezpieczeństwa najlepiej z drugą osobą, niech więc nas nie dziwi, że apostołowie w ogrodzie Getsemane mieli na stanie dwa miecze.

  Dla lepszego zrozumienia tematu należałoby zacząć cytat od wersetu 31 rozdziału 22 Ewangelii Łukasza, w którym to Piotr zapewnia o swojej sile wiary.

  (31) Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.
  (32) Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
  (33) On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć.
  (34) A On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz.

  (35) I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego.
  (36) On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi.
  (37) Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się.
  (38) Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy.

  W wersecie 31 czytamy jak szatan wyprosił u Bogu sprawdzenie wierności apostołów. W błędzie jest ten kto myśli, że Lucyfer cichutko przyszedł do Pana i prosił o przesianie apostołów. W pierwszym rozdziale Księgi Joba czytamy o zgromadzeniu bożym na którym stawił się szatan. Wyproszenie przez szatana przesiania apostołów nie było więc cichą prośbą ale otwartym oskarżeniem z całą pewnością podpartym jakimiś sensownymi argumentami. Czy Bóg dałby się podpuścić szatanowi i wystawił Hioba oraz apostołów dla rozrywki złych sił ? Z pewnością nie, miejmy jednak na uwadze to że bunt Lucyfera spowodował upadek 1/3 aniołów.  Nie mamy pojęcia jak przebiega walka duchowa w niebie ale możemy być pewni, że to wierność ludzi wierzących sprawia, że pozostała część aniołów oraz wszelkie stworzenia boże mają pewność że pozostanie przy Panu było dobrym wyborem.