Ewangelia Mateusza

 • Rozdz. 18.21-35 Przypowieść o złym słudze

  Ewangelia Mateusza rozdział 18.21-35
  Obowiązek przebaczania i przypowieść o złym słudze

  (21) Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? (22) Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy.

  Powszechnie uznaje się że poprawna liczba to siedemdziesiąt razy siedem co razem dałoby czterysta dziewięćdziesiąt. Nie ma jednak to większego znaczenia gdyż liczba jest tylko symboliczna, a główna myśl jest taka, że powinniśmy wybaczać tyle razy ile przeciwko nam zgrzeszono. Absurdem by więc było liczenie wybaczeń. Jezus ofiarowując nam zbawienie, przebacza niezliczoną ilość naszych grzechów, dlaczego więc mielibyśmy iść do Królestwa Niebios z nieprzebaczonymi grzechami? Dla takich ludzi nie ma miejsca u boku Jezusa.

 • Rozdz. 10.34-42 Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz

  Ewangelia Mateusza rozdział 10.34-42
  komentarz, interpretacja

  (34) Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. (36)Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.

  Słowa Jezusa są równie aktualne dzisiaj jak i 2000 lat temu. Czy Chrystus zwiastujący miłość mógł jednocześnie przynieść miecz? Nie, miecz o którym mowa to reakcja grzesznych ludzi na postępowanie tych co chcą pełnić wolę Zbawiciela. Wiara w Jezusa i Jego nauki powodowała rozłam w społeczeństwie. Ci co odrzucili Mesjasza agresywnie odnosili się do wyznawców Pana. W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać jak Żydzi wszczynali spory i rozruchy z powodu przemówień Pawła. Szatan wykorzystywał zaślepionych ludzi do tego by atakowali chrześcijan. Jezus choć przyniósł miłość, automatycznie ściągnął ataki Szatana, nie taki był cel Jego misji, jednakże wiedział, że wraz z głoszoną ewangelią szerzyć się będzie zło.