Egipt

 • Ilu Izraelitów wyszło Egiptu ?

  Ilu Izraelitów żyło w Egipcie i wyszło do ziemi obiecanej

  Pismo Święte podaje, że z Egiptu wyszło około 600.000 (Druga Księga Mojżeszowa 12.37 "Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci.") mężczyzn plus dzieci i kobiety a wraz z nimi obcy lud i bydło. Przypuszcza się, że całkowita liczba przekraczała 2-3 mln osób. Wielu ludzi wątpi w taką ilość i tak jak ewolucjoniści twierdzą że wszechświat powstał od wielkiego wybuchu, człowiek od małpy, tak niektórzy i to ze szczerymi intencjami na siłę szukają argumentów które by podważały tekst z Pisma Świętego a tym samym niszczą wiarygodność Biblii choć nie to jest ich zamiarem.

  Głowna teoria przecząca liczbie 600.000 jest taka, że słowo użyte jako tysiąc można przetłumaczyć jako klan, ród, oddział wojskowy itp. co diametralnie zmniejszy nam liczbę całkowitą.

  Druga teoria głosi, że wspomniana liczba powinna być odczytywana jako symbolika, ideologia która miała pokazać ogrom wydarzenia.

  Trzecia teoria głosi, że tak duża ilość Izraelitów w Delcie Nilu nie byłaby w stanie się wyżywić a samych Egipcjan żyło w tym okresie ok. 4-5 mln. Nie zakładają oni jednak, że Izraelici mogli być rozlokowani na większym terytorium a i samo jedzenie dostarczane rzeką Nil. O tym, że Żydzi mogli być rozsiani po całym kraju świadczyć mogą słowa z 2 Ks. Mojżeszowej 1.7,9 "A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju... Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas"

  Czwarta teoria mówi, że tak wielka liczba mężczyzn mogłaby z łatwością odeprzeć atak Egipcjan. Nie jest to jednak prawda, bo nieraz podczas toczonych wojen udowodniono, że dobrze uzbrojona armia była w stanie zniszczyć większą od siebie. Gdyby ilość a nie jakość miała znaczenie, to Polska nie przegrałaby 2 wojny światowej jak i wielu innych bitew średniowiecznych bo według tej teorii każdy zdolny do wojny stanąłby do walki. Możemy się również cofnąć do czasów Rzymskich lub Aleksandra Wielkiego, pokonującego ościenne kraje, które wielokrotnie przekraczały liczbą ludności wielkość jego armii.

 • Proroctwo o upadku Nof - Memfis i ostatnim faraonie Egiptu

  Proroctwo o upadku Nof - Memfis
  i ostatnim faraonie Egiptu

  Księga Jeremiasza 46.19

  Biblia Warszawska: "Przygotuj sobie toboły na niewolę, tubylcza córko egipska, gdyż Nof będzie pustkowiem, spalone, bez mieszkańców!"

  Biblia Tysiąclecia: "Przygotuj sobie tłumoki na wygnanie, mieszkanko - córo Egiptu! Nof bowiem zostanie obrócone w pustkowie, spalone i pozbawione mieszkańców."

  Księga Ezechiela 30.13

  Biblia Warszawska: "Tak mówi Wszechmocny Pan: Zniszczę bałwany i położę kres bożkom Nof, i książąt z ziemi egipskiej już nie będzie; i ześlę lęk na ziemię egipską."

  Biblia Tysiąclecia: "Tak mówi Pan Bóg: Zniszczę bożki i położę kres bałwanom z Nof, i władcy w ziemi egipskiej nie będzie już odtąd. I ześlę trwogę na kraj egipski."

  Biblia Gdańska: "Tak mówi panujący Pan: Wytracę też plugawe bałwany, i zniosę obraz z Nof, a książęcia ziemi Egipskiej więcej nie będzie, gdyż puszczę strach na ziemię Egipską"

 • Izrael zawiedzie się na Egipcie - Księga Jeremiasza rozdz. 2.36-37

  Księga Jeremiasza 2.36-37 "Jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę! Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiodła cię Asyria, i wyjdziesz również stamtąd z rękami nad głową, gdyż Pan odrzucił tych, którym zaufałaś, i nie będziesz miała z nimi szczęścia."

  Księga Jeremiasza jest wielką księgą proroctw a w niej m.in. znajdują się proroctwa na temat upadku Izraela, Egiptu czy Babilonu. Powyższy tekst może i nie do końca jest proroctwem z pełnego zdarzenia ale z pewnością słowa te wypełniły w 100 procentach.

  Wyjaśnienie dla tych co nie czytali Pisma Świętego:
  Izrael w Biblii oznacza cały naród żydowski czyli "Judea i Izrael północy" jak również "tylko Izrael północy". Określenia te naprzemiennie występują nawet w jednym rozdziale, stąd osoby nie mające kontaktu w Biblią czasami mogą mieć trudności z właściwą interpretacją. W większości przypadków słowo Izrael oznacza naród żydowski.
  Juda / Judea to południowa część Izraela, który uległ podziałowi po śmierci Salomona. Pomiędzy oboma królestwami wybuchały bratobójcze wojny jak i wzajemne sojusze.


  zdj. www.flickr.com/photos/jeremympiehler

  Izrael zawiódł się na Asyrii kulturowo-religijnie oraz militarnie. Gdy Judea została zaatakowana przez Izrael i Aramejczyków, nie zwróciła się o pomoc do Boga ale do króla asyryjskiego Tiglas-Pilesera, wysyłając mu jednocześnie złoto i srebro znajdujące się w świątyni Pana oraz w skarbcach domu królewskiego (Druga Księga Królewska 16). Przeciwnik wprawdzie został odparty ale było to posunięcie katastrofalne w skutkach. Izrael północy wkrótce został zniszczony a ludność wysiedlona, Judea zaś była notorycznie nękana przez Asyryjczyków, którzy po jakimś czasie oblegali Jerozolimę. Sojusz mający uratować Judeę przed porażką, stał się po części przyczyną ich upadku, choć główna wina spoczywa na samych Judejczykach którzy porzucili Boga.

  Naród żydowski gdy był wierny Stwórcy miał od Niego pełne wsparcie, a mimo to wolał oddawać się innym pogańskim wierzeniom. Zaczęto składać dzieci w ofierze bogom, uprawiać czarną magię, prawdziwy Bóg przestał się dla nich liczyć. Spółkowanie z poganami pogrążyło cały naród w ubóstwie religijnym.

  Judea zawierała również sojusze z Egiptem, co zawsze kończyło się dla niej tragedią. Najpierw Egipt nie potrafił pokonać Asyrii i sam uległ jej sile by następnym razem zostać pokonanym przez Babilon. Jerozolima wraz ze Świątynią podczas najazdu Babilończyków została zrównana z ziemią.

 • Exodus: Bogowie i królowie - różnice z Pismem Świętym

  Film "Exodus: Bogowie i królowie" pojawił się w kinach. Niestety ale reżyser Ridley Scott jak sam mówi nie wierzy w Boga, więc bardzo nonszalancko podszedł do wiarygodności przekazu, przez co film ten jest fałszywy i przedstawia Boga w sposób kłamliwy a i życie Mojżesza jest niepoprawnie odwzorowane. Zawszę będę zdania, że ateiści nie powinni nakręcać filmów na podstawie Pisma Świętego bo tylko robią krzywdę tym, którzy uwierzą że jest to prawdziwy obraz biblijny. Szczerze zachęcam by samemu przeczytać Pismo Święte i zweryfikować prawdę. Na zaledwie 14 stronach mieści się okres w którym czas biegnie od narodzin Mojżesza aż do przejścia Hebrajczyków przez morze. Teksty te zawarte są w Drugiej Księdze Mojżeszowej, od rozdziału 1 do rozdziału 14. Zachęcam również przed zapoznaniem się z poniższym tekstem do przeczytania artykułu o Mojżeszu i jego 3 etapach życia >> Trzy etapy życia Mojżesza, który pozwoli lepiej zrozumieć niezgodności w filmie.

  Poniżej przedstawiam różnice (niezgodności) pomiędzy Pismem Świętym a filmem "Exodus: Bogowie i królowie". A oto i owe prawdy i fałsze:

  Film: Bóg jako dziecko, brak w nim miłości.
  Pismo Święte: Bóg nie został pokazany pod postacią, Mojżesz słyszał głos i widział palący się krzew. Przedstawienie w filmie Boga jako dziecko jest wstrętne i uderza w chrześcijaństwo. Nasuwa myśl jakoby dziecko prowadziło nas przez życie. W dodatku dziecko to jest nieco harde, nie widziałem w nim miłości bożej. Podsłuchiwanie rozmowy to absurd! Bóg przedstawiony jako dziecko inspirowany mógł być kultem maryjnym w którym Jezus jest małym bezbronnym dzieckiem a nie dorosłym mężczyzną w którym to kulcie ludzie z modlitwą idą do Maryi a pomijają Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika między ludźmi a Bogiem Ojcem.

  Film: Faraonem jest Ramzes i to on po śmierci ojca wygnał Mojżesza z kraju.
  Pismo Święte: Faraon nie jest wymieniony z imienia. Nie wiemy dokładnie kto wtedy panował. Mojżesz uciekł z kraju gdy faraon jeszcze żył, a umarł dopiero podczas jego wygnania. Nie jest to jest istotne kto wtedy panował i akurat ta niezgodność nie ma znaczenia.

  Film: Złote miecze u pasa.
  Pismo Święte: Nie występują.

  Film: Mojżesz był wychowywany razem z bratem i nie wiedział że jest Hebrajczykiem.
  Pismo Święte: Nie ma mowy o żadnym bracie oraz o tym, że Mojżesz nie wiedział że jest Hebrajczykiem. Nie wiemy czy był tego świadomy od małego czy dowiedział w późniejszym okresie życia, faktem jest że był wychowywany przez rodzoną matkę a gdy podrósł został oddany córce faraona, która miała go za swojego syna. W filmie pokazano, że z tego powodu został wygnany, co jest nieprawdą.

  Film: Mojżesz został wygnany gdy poznano jego pochodzenie.
  Pismo Święte: Mojżesz sam uciekł gdy zabił kolejny raz Egipcjanina. Faraon dowiedział się o zabójstwie i chciał zabić Mojżesza, a ten wiedząc o tym uciekł na pustynię do Midianitów.

  Film: Mojżesz po wygnaniu gdy wchodził na górę  po owce, został uderzony kamieniem w głowę i miał wizję w której widział boga-dziecko.
  Pismo Święte: Mojżesz wszedł na górę a jego oczom ukazał się anioł Pański w płomieniu ognia wydobywającego się z krzewu. Bóg nakazał mu wtedy zdjąć sandały gdyż ziemia na której stał była z powodu obecności Boga świętą. Mojżesz był pełen świadomości, nie było żadnej lawiny oraz uderzenia w głowę.

  Film: Sypora gotowa wyrzec się wiary byle tylko Mojżesz nie szedł do Egiptu.
  Pismo Święte: Jetro czyli ojciec Sypory powiedział: Idź w pokoju! Sypora nie miała nic przeciwko wędrówce do Egiptu.

  Film: Mojżesz przeprowadza partyzantkę i szkoli Hebrajczyków.
  Pismo Święte: Bzdura! Bóg 40 lat kształtował charakter Mojżesza by ten uznał, że tylko Bóg może uwolnić naród wybrany. Więcej o tym w temacie Trzy etapy życia Mojżesza. Nie było żadnego ruchu oporu, łuków, podpaleń czy niezgadzania się z Bogiem. W trzecim etapie życia Mojżesz nie polegał już na własnych siłach ale tylko i wyłącznie na Stwórcy, nie mógł więc wtedy tworzyć hebrajskich sił wojskowych, one niejako było tworzone dopiero na polecenie Boga podczas 40 letniej wędrówki po pustyni.

  Film: Mojżesz unikał faraona, zakradał się by z nim rozmawiać.
  Pismo Święte: Mojżesz razem z Aaronem jawnie stawał przed faraonem w obecności jego czarowników. Był nawet pokaz siły, gdy laska Aarona zamieniła się w węzą i zjadła laski- węże czarowników faraona.

  Film: Faraon codziennie zabijał rodzinę hebrajską w celu wydania Mojżesza. Hebrajczycy byli wierni i nie wydali przywódcy.
  Pismo Święte: Tak jak powyżej, Mojżesz się nie ukrywał, stawał przed faraonem zapowiadając plagi a w Biblii nie ma mowy o takiej represji ze strony władcy. Ponadto Hebrajczycy po tym jak faraon dołożył im pracy, zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi.

  Film: Faraon kazał zabić Mojżesza przed pierwszą plagą.
  Pismo Święte: Faraon dopiero przed 10 plagą powiedział by Mojżesz więcej się przed nim nie pokazywał bo zginie. Wcześniej nie był ścigany (nie wliczając jego wcześniejszej ucieczki z Egiptu).

  Film: Pierwszą plagę spowodowały krwiożercze krokodyle.
  Pismo Święte: Pierwsza plaga powstała przez włożenie laski do rzeki Nil na oczach faraona przez Mojżesza. Czarownicy egipscy również zamienili wodę w krew. Również drugą plagę tj. żab potrafili sprowadzić czarownicy. Dopiero trzecia plaga komarów (oraz następne) nie została przez skopiowana i uznali wtedy, że jest w tym palec Boży.

  Film: Plagi były wytłumaczalne, jakoby wszystko było zbiegiem okoliczności.
  Pismo Święte: Plagi były uznawane przez Egipcjan jako siła Boga Hebrajczyków. Nikt nie tłumaczył tego w sposób durno naukowy. Plagi reprezentowały również  atak na bóstwa egipskie. Egipcjanie mieli wielu bogów a ci nie potrafili się uchronić przed Bogiem Hebrajczyków np: Happy (Hapi) bóg Nilu, Heket z głową żaby, Hathor jako bogini krowa, Apis jako bóg byk, Reszep bóg błyskawic, Mina bóg urodzaju, Ra bóg słońca itd.

  Film: Pokazane było jakoby plagi dotykała również Izraelitów.
  Pismo Święte: Plagi przeznaczone były dla Egipcjan i Izraelici byli przed nimi chronieni.

  Film: Przed 10 plagą Mojżesz kłóci się z Bogiem, pokazany został jako ten miłościwy a Bóg jako mściwy.
  Pismo Święte: Mojżesz nie podważał słowa bożego, nie krzyczał na Boga, nie było durnej przemowy: "nie ukorzę się przed tobą". Więcej na ten temat w artykule: Trzy etapy życia Mojżesza. Wyjaśnienie dlaczego Bóg zesłał 10 plagę znajdziesz po części w tematach: Psalm 137 - Błogosławiony kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę oraz Dlaczego małe dzieci umierają ?.

  Film: Podczas przejścia przez morze, woda się zatrzymała a Mojżesz rozmawiał z faraonem, który przeżył.
  Pismo Święte: Izraelici szli suchym gruntem a po obu stronach mieli mur wody. Wojsko faraona wraz z nim zginęło. Nie było żadnej rozmowy ani potyczki podczas przeprawy przez morze. 

  Film: Tablice kamienne wyryte przez Mojżesza.
  Pismo Święte: Tablice kamienne czyli 10 przykazań bożych (dekalog) zostało napisane na kamieniu przez samego Boga (2 Mojż. 32.16). Jest to ważne, gdyż wskazuje na to, że: przykazania dał Bóg więc są niezmienne, zostały wyryte przez Niego na stałe jako symbol stałości, tak by nikt z nich nic nie odejmował ani nie dodawał. Więcej na ten temat w artykułach: 10 przykazań Bożych oraz Drugie przykazanie / jedenaste przykazanie.

  Film: Na końcu filmu Mojżesz siedzi obok Skrzyni Świadectwa a ludzie idą obok, dotykają wóz a ów wóz ciągną konie.
  Pismo Święte: Skrzynia Świadectwa była święta i nie można jej było ot tak sobie dotykać a wóz nie był ciągnięty przez konie.

   

  Film należy traktować jako niebiblijne odtworzenie wydarzeń z ateistyczną wizją reżysera/scenarzysty na temat Boga. Na wstępie brak jest zdania w którym twórca filmu informuje, że wydarzenia zawarte w filmie są bardzo luźną rekonstrukcją zapisu Księgi Mojżeszowej i nie należy ich traktować go jako prawdziwego odwzorowania obrazu. W tym samym okresie w kinach grają trzecią część Hobbita, tam widz idąc na film, wie że jest to tylko i wyłącznie wymysł autora, w tym przypadku wielu błędnie może uznać, że film rzetelnie ukazuje wydarzenia z Pisma Świętego.