Adam i Ewa

 • Długowieczność - dowody na długość życia ludzi przed potopem

  Czy możliwe jest by ludzie żyli ponad 900 lat
  tak jak opisuje to Biblia

  W Piśmie Świętym w pierwszych rozdziałach Pierwszej Księgi Mojżeszowej znajdziemy informację o tym, że przed potopem Adam żył ponad 930 lat, Set 912 lat, Enosz 905 lat, Kenan 910 lat, Jared 962 lata, Matuszelach 969 lat. Noe zaś który żył przed i po potopem przeżył 950 lat.

  Po potopie poza Noem i jego synem Semem ludzie zaczęli żyć krócej: Heber 464 lat, Arpachszad 438 lat, Szelach 433 lat, Izak 180 lat, Abraham 175 lat, Józef 130 lat, Aaron 123 lat.

  Cóż takiego się stało, że długość życia uległa skróceniu ? Zgodnie z tym co podaje Biblia, Bóg drugiego dnia rozdzielił wody i stworzył sklepienie niebieskie. Według kreacjonistów sklepienie niebieskie jakie wówczas powstało mamy do dzisiaj a jest nią atmosfera na którą składają się np. chmury, troposfera, stratosfera, mezosfera. Górne sklepienie ziemskie zostało wówczas otoczone płaszczem wodnym w postaci pary wodnej lub kawałków lodu. Czy jest to możliwe ? Owszem wystarczy spojrzeć na budowę ziemskiej atmosfery, pierścienie Saturna, Jowisza, Uranu czy Neptuna by zrozumieć że utrzymywanie się wody w postaci lodu nad planetą jest czymś naturalnym.

 • Ile dzieci mieli Adam i Ewa

  Czy wszyscy ludzie pochodzą od Adama i Ewy

  Na zadane pytanie ile dzieci miał Adam i Ewa spora grupa odpowiada że troje, są też tacy którzy mówią że dwoje. Na szczęście równie spora grupa osób odpowiada prawidłowo czyli: Adam i Ewa mieli wiele synów i córek. Mówią o tym cytaty z Pisma Świętego:

  Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 1 "Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana."

  Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 2 "Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę."

  Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 25 "I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain."

  Pierwsza Księga Mojżeszowa 5.4 "A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki."

 • Jaki zakazany owoc zjadła Ewa i Adam - jabłko ?

  Jaki zakazany owoc był w Ogrodzie Eden - jabłko ?

  Drzewo poznania dobra i zła rosło w Ogrodzie Edenie, mowa o tym jest w Pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziałach drugim i trzecim.

  "I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła."

  "I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz."

  "A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski."