śłub

  • Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.1-16

    Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.1-16

    Życie bez związku małżeńskiego, ślub i rozwód

    (1) A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; (2) jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.

    Paweł pisze, że lepiej jest jeśli pozostaniemy bez związku małżeńskiego bo wtedy będziemy mogli bardziej oddać się Bogu, czas przeznaczony na rodzinę skierujemy na głoszenie słowa bożego, pomaganie innym. Słowa te dotyczą są do tych co rzeczywiście dużą ilość dnia spędzali na głoszeniu wiary. Nie jest to jednak nakaz ale porada i kolejny raz zawężająca ilość odbiorców bo dotyczy tych których nie ciągnie do wszeteczeństwa. Osoby mające problemy z popędem seksualnym a ten ma niemal każdy człowiek, powinny wstępować w związki małżeńskie by nie przyczyniać się do rozwiązłości seksualnej a jak wiemy na dzień dzisiejszy ogarnięty tym jest cały świat.