Dlaczego Bóg zabronił gotowania koźlęcia w mleku jego matki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

I nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki
znaczenie, interpretacja

Zakaz gotowania koźlęcia w mleku jego matki znajdziemy w Biblii w trzech miejscach:

Pierwszy tekst umieszczony jest w miejscu w którym mowa jest o obchodzeniu uroczystych świąt żydowskich: Druga Księga Mojżeszowa 23.19 "Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki."

Drugi tekst umieszczony jest w miejscu w którym zostało odnowione przymierze i ponownie mowa jest o obchodzeniu świąt żydowskich: Druga Księga Mojżeszowa 34.26 "Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego."

Trzeci tekst umieszczony został w miejscy w którym wymieniane są zwierzęta czyste i nieczyste: Piąta Księga Mojżeszowa 14.21 "Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki."

Wszystkie trzy nakazy zostały podane nim Izraelici po wyjściu z Egiptu weszli do Kanaanu w którym panowały okrutne praktyki religijne. Bóg chcąc uchronić naród przed zepsuciem zakazywał kultów religijnych okolicznych narodów. Czymś zwyczajnym było tam palenie żywych dzieci celem oddania ofiary dla bożków, uprawianie prostytucji świątynnej w tym wieloosobowych orgii seksualnych. Ludność cechowała się niezwykłym okrucieństwem i zepsuciem moralnym. Pomimo okrucieństwa Bóg dał czas im czas na poprawę, ale ta nie nastąpiła: Pierwsza Księga Mojżeszowa 15.16 "Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów."  Amoryci zajmowali część ziemi kananejskiej, uprawiając jednocześnie kulty religijne panujące na tym terenie. 

Starożytne źródła umieszczone na glinianych tabliczkach odkryte w byłym mieście Ugarit wskazują, że w Kanaanie gotowano koźlęta w mleku celem oddania czci bogini płodności. Boginią tą mogła być Anat, ukochana Baala, będąca jednocześnie boginią wojny.

Bóg zakazując gotowania koźląt w mleku matki, ostrzegał w ten sposób Izraelitów przed przyjęciem obcych kultów religijnych, które niestety i tak zostały wchłonięte co w konsekwencji było przyczyną upadku całego narodu w tym niewoli babilońskiej i zniszczenia świątyni.

koza z koźlątkiem
zdj. https://pixabay.com/pl/koza-prima-donna-geiss-geisslein-2528544/