Powrót Szymona Cyrenejczyka z pola

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szymon Cyrenejczyk zmuszony do niesienia krzyża

Ewangelia Marka 15.21 "I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego."

Ewangelia Łukasza 23.26 "Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem."

Powszechnie uważa się, że Szymon Cyrenejczyk wracał z pracy na roli. W niemal każdym komentarzu i pracy opisującej drogę krzyżową Jezusa w której dokonano wzmianki o Szymonie, zamieszcza się wyjaśnienie, że nie był to typowy powrót pracownika z pola.

Cyrena o której mowa znajdowała się w Libii w Afryce Północnej, gdzie mieszkała spora ilość Żydów. Na Święto Paschy do Jerozolimy ciągnęły tłumy pielgrzymów z całego świata, wśród nich niewątpliwie był i ów Szymon. Szymon być może dopiero przybył do Jerozolimy, jednak bardziej prawdopodobne jest to, że na czas świąt zamieszkał w jednej z okolicznych wsi otaczających Jerozolimę. Miasto było zbyt małe by mogli w nim zamieszkać wszyscy pielgrzymi, wielu z nich nocowało poza murami miasta. Pogląd ten argumentuje się tym, że na czas świąt praca była zakazana, drobny handel i usługi były wprawdzie wykonywane chociażby z racji tego, że ludzie kupowali jedzenie, to ciężka praca na polu z pewnością się do nich nie zaliczała.

Rzymscy żołnierze mieli prawo zmusić mieszkańców do tego by nieśli dla nich towary/przedmioty, dlatego nakazanie Szymonowi niesienie krzyża było czymś powszechnym.

Uznaje się, że synowie Szymona tj. Aleksander i Ruf zostali wyznawcami Chrystusa. Ruf wspomniany jest w Liście do Rzymian 16.13 w którym pozdrowienia śle mu apostoł Paweł. Imię to nie występuje w Starym Testamencie, w Nowym zaś zapisane w Ewangelii Marka 15.21 oraz wspomniany wersecie w Liście do Rzymian 16.13

zdj. https://www.flickr.com/photos/waitingfortheword/6874105468