Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Dlaczego Izraelici nie chcieli zamieszkać w Jerozolimie - Księga Nehemiasza

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dlaczego Izraelici rzucali losy by zdecydować
kto ma zamieszkać w Jerozolimie

W Księdze Nehemiasza 11.1-2 przeczytać możemy: "Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem, a owych dziewięciu - w innych miastach. A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie."

Księga Nehemiasza opowiada o tym jak przebiegała odbudowa Jerozolimy po powrocie kolejnej grupy Izraelitów z niewoli babilońskiej, która powróciła do kraju dzięki decyzji króla perskiego Artakserksesa I. W Księdze Ezdrasza która poprzedza Księgę Nehemiasza przeczytać, możemy że Żydzi którzy kilkanaście lat wcześniej po wydaniu dekretu przez Cyrusa I przybyli do Jerozolimy mieli ogromne kłopoty z odbudową świątyni. Ościenne ludy widząc jak świątynia była odbudowywana, robili co tylko mogli by uniemożliwić jej odbudowę co częściowo im się udało, o czym świadczą słowa zapisane w Księdze Ezechiela 4.23-24: "...udali się oni z pośpiechem do Jerozolimy i pracujących tam Żydów siłą zmusili do przerwania budowy. I tak zostało zatrzymane dzieło budowy domu Bożego w Jerozolimie. Przerwa w pracy trwała aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla Persów". Pomimo tych trudności świątynia została odbudowana.

Czytaj więcej: Dlaczego Izraelici nie chcieli zamieszkać w Jerozolimie - Księga Nehemiasza

Długowieczność - dowody na długość życia ludzi przed potopem

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Czy możliwe jest by ludzie żyli ponad 900 lat
tak jak opisuje to Biblia

W Piśmie Świętym w pierwszych rozdziałach Pierwszej Księgi Mojżeszowej znajdziemy informację o tym, że przed potopem Adam żył ponad 930 lat, Set 912 lat, Enosz 905 lat, Kenan 910 lat, Jared 962 lata, Matuszelach 969 lat. Noe zaś który żył przed i po potopem przeżył 950 lat.

Po potopie poza Noem i jego synem Semem ludzie zaczęli żyć krócej: Heber 464 lat, Arpachszad 438 lat, Szelach 433 lat, Izak 180 lat, Abraham 175 lat, Józef 130 lat, Aaron 123 lat.

Cóż takiego się stało, że długość życia uległa skróceniu ? Zgodnie z tym co podaje Biblia, Bóg drugiego dnia rozdzielił wody i stworzył sklepienie niebieskie. Według kreacjonistów sklepienie niebieskie jakie wówczas powstało mamy do dzisiaj a jest nią atmosfera na którą składają się np. chmury, troposfera, stratosfera, mezosfera. Górne sklepienie ziemskie zostało wówczas otoczone płaszczem wodnym w postaci pary wodnej lub kawałków lodu. Czy jest to możliwe ? Owszem wystarczy spojrzeć na budowę ziemskiej atmosfery, pierścienie Saturna, Jowisza, Uranu czy Neptuna by zrozumieć że utrzymywanie się wody w postaci lodu nad planetą jest czymś naturalnym.

Czytaj więcej: Długowieczność - dowody na długość życia ludzi przed potopem

Behemot - biblijne zwierzę opisane w Biblii

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Biblijny Behemot

Opis Behemota znajdziemy w Księdze Joba rozdziale 40 w którym zamiast słowa Behemot niepotrzebnie użyto hipopotama. Z przedstawionego opisu jednoznacznie wynika, że nie może być mowy o hipopotamie ale o ogromnym stworzeniu które żywiło się roślinnością. Historia ziemi zna tylko jedne stworzenia, które były na tyle ogromne by wzbudzać podziw i jeść rośliny a nie zwierzęta. Czy Biblia w tym przypadku mówi o Diplodoku, Brachiozaurze czy jeszcze innym stworzeniu ?

Księga Joba 40.15-24 "Oto hipopotam [Behemot], którego stworzyłem jak i ciebie, żywi się trawą jak wół. Lecz patrz, jaka siła w jego biodrach i jaka moc w mięśniach jego cielska! Swój ogon wypręża jak cedr, ścięgna ud jego są mocno splecione, Jego kości niby rury miedziane,jego członki jak drągi żelazne. Jest on przedniejszym z dzieł Bożych; jego Stwórca zaopatrzył go w miecz. Góry, gdzie igrają wszystkie dzikie zwierzęta, dostarczają mu paszy. Wyleguje się pod krzewami lotosu, w ukryciu trzciny i bagna. Krzewy lotosu osłaniają go cieniem, otaczają go wierzby nad potokiem. Oto, gdy rzeka wzbiera, nie płoszy się; jest spokojny, choćby Jordan wpadł do jego paszczy. Czy można go wyciągnąć hakami albo przekłuć kołkiem jego nozdrza?"

Czytaj więcej: Behemot - biblijne zwierzę opisane w Biblii

Lewiatan - biblijny potwór morski

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Lewiatan - potwór morski opisany w Biblii

Główny opis Lewiatana znajdziemy w Księdze Joba rozdziałach 40 i 41 w których zamiast słowa Lewiatan niepotrzebnie przytoczono krokodyla. Z przedstawionego opisu jednoznacznie wynika, że nie może być mowy o krokodylu ale o potężnym potworze morskim.

Księga Joba 40-41 "Czy krokodyla [Lewiatana] zdołasz złapać na wędkę albo powrozem skrępować jego język? Czy przewleczesz kolce przez jego nozdrza albo hakiem przebijesz jego szczęki? Czy zwróci się do ciebie z żarliwymi prośbami, przemówi do ciebie słodkimi słowami? Czy zawrze z tobą przymierze, abyś go przyjął na zawsze jako sługę? Czy możesz z nim poigrać jak z ptaszkiem i uwiązać go jako zabawkę dla swych córek? Czy handluje nim cech rybacki i rozdzielają go między kupców? Czy możesz grotami podziurawić jego skórę albo jego głowę przebić harpunem rybackim? Jeżeli kiedy położysz na niego swoją rękę, pamiętaj o walce, już nigdy nie będziesz jej wszczynał. Nadzieja złowienia go okaże się złudna; już na jego widok byłbyś powalony na ziemię. Nie ma takiego śmiałka, który by go drażnił, a który by chciał stanąć przed jego obliczem. Kto wystąpi przeciwko niemu, a wyjdzie cało? Pod całym niebem nie ma takiego. Nie mogę zamilczeć o jego członkach ani o wielkiej jego sile i wspaniałym uzbrojeniu. Któż odważył się odkryć wierzch jego szaty? Kto ośmielił się sięgnąć między jego zęby? Któż zdoła otworzyć wrota jego pyska? Od jego zębów wionie strach. Jego grzbiet, to rzędy tarcz, ściśle spojone jakby pieczęcią z krzemienia. Jedna do drugiej tak przylega, że powietrze nie dostaje się między nie. Jedna z drugą jest spojona; są nierozdzielnie złączone. Jego parskanie rzuca błyski, a jego oczy są jak powieki zorzy. Z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie, pryskają iskry ogniste. Z jego nozdrzy bucha dym jakby z kotła rozpalonego i kipiącego. Jego dech rozpala węgle, a z jego paszczy bije płomień. W jego karku spoczywa moc, a przed nim krąży trwoga. Płaty jego brzucha szczelnie przylegają, jakby ulane na nim, nieruchome.  Jego serce jest twarde jak kamień, twarde jak dolny kamień młyński. Gdy się podnosi, drżą nawet najsilniejsi, a fale morskie cofają się. Gdy się go uderzy, ani miecz się nie ostoi, ani dzida, ani włócznia, ani strzała.  Żelazo ma za słomę, a miedź za drzewo zbutwiałe. Nie straszy go strzała z łuku, a kamienie z procy są dla niego jak sieczka. Maczugę ma za słomę i kpi sobie z poświstu włóczni. Pod sobą ma ostre skorupy, posuwa się po nich po błocie. Głębinę wprawia we wrzenie jak kocioł, morze wzburza jak wrzącą maść. Za tobą pozostawia świetlistą smugę, tak że toń wygląda jak pokryta siwizną. Na ziemi nie ma mu równego; jest to stworzenie nieustraszone. Nawet na to, co wzniosłe, spogląda z góry; on, król wszystkich dumnych zwierząt."

Czytaj więcej: Lewiatan - biblijny potwór morski

Biblijna wieża Babel - czy rzeczywiście została zbudowana

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Dowody na istnienie wieży Babel

Opis budowy wieży znajdziemy w Pierwszej Księdze Mojżeszowej rozdziale 11: "Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi! Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi."

Na wstępie powiedzmy sobie wprost: na dzień dzisiejszy poza Biblią nie znajdziemy fizycznych 100% dowód jednoznacznie wskazujących na istnienie wieży Babel. Powodem jest chociażby rzeka Eufrat. która zmieniała swój poziom niszcząc niższe warstwy archeologiczne, dlatego też prace wykopaliskowe sięgają nie dalej niż 2.000 lat przed Chrystusem.

Czytaj więcej: Biblijna wieża Babel - czy rzeczywiście została zbudowana

Kazirodztwo w Biblii - co Biblia mówi o kazirodztwie

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Czy Biblia zabrania związków kazirodczych

Temat ten jest niejako rozwinięciem artykułu Ile dzieci mieli Adam i Ewa jednak w tym przypadku skupimy się na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie: Czy Bóg zakazał związków kazirodczych ?

Nie da się ukryć, że pierwsze małżeństwa zawierane były pomiędzy rodzeństwem Adama i Ewy. Czy występowała wówczas możliwość wystąpienia wad genetycznych u potomstwa ? Możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie było takiej możliwości ponieważ Adam i Ewa zostali stworzeni bezpośrednio przez Boga, byli fizycznym ideałem człowieka. Gdyby istniało niebezpieczeństwo wad wrodzonych to Bóg z pewnością by tego zakazał. Inna sprawa, że warunki jakie panowały wtedy na ziemi były inne od tych jakie mamy teraz przez co większość osób wątpi w to, że Biblia opisuje prawdę podając, że ludzie żyli wówczas po 900 lat.

Uznaje się, że ziemskie sklepienie górne składało się z płaszczu wodnego w postaci pary bądź kawałków lodu i nie ma w tym nic nadzwyczajnego bo wystarczy spojrzeć na pierścienie Saturna, Jowisza, Uranu czy Neptuna by zrozumieć że utrzymywanie się lodu nad planetą jest czymś naturalnym. Para wodna lub kawałki lodu powstrzymywały szkodliwe promieniowanie, ilość tlenu była większa dzięki czemu ludzie oraz zwierzęta żyli o wiele dłużej, zdrowiej oraz byli więksi. Przy okazji warto wspomnieć, że badanie radiowęglowe odrzuca istnienie biblijnego potopu, całkowicie ignorując to, że na ziemi panowały inne warunki dlatego też datowanie wskazuje na miliony lat (Dowody na istnienie potopu i wieku ziemiPowstawanie węgla).

Woda jaka otaczała ziemię została użyta podczas potopu: Pierwsza Księga Mojżeszowa 7.11 "W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba."

Czytaj więcej: Kazirodztwo w Biblii - co Biblia mówi o kazirodztwie