Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Psalm 11 - Pan schronieniem dla sprawiedliwego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Psalm 11 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Bóg ochroną dla sprawiedliwych

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Nie wiemy jakie dokładnie wydarzenia sprawiły, że psalmista napisał ten psalm ale mógł on powstać po tym jak król Dawid dowiedział się o buncie Absalomona gdy ten szedł z armią na Jerozolimę.

W II Księdze Samuela rozdziałach 15-18 czytamy jak Dawid ucieka z Jerozolimy co było konsekwencją uwiedzenia przez niego Batszeby i wysłania jej męża Uriasza na pewną śmierć oraz brak odpowiedniej kary dla swojego najstarszego syna Ammona który zgwałcił siostrę Tamar, czego następstwem było zabicie Ammona przez Absalomona. Absalomon po zabiciu Ammona przebywał na wygnaniu trzy lata. Po tym okresie Dawid zatęsknił za synem i pozwolił mu wrócić do kraju. Po ponad siedmiu latach od powrotu Absalomon zbuntował się przeciwko ojcu, zebrał armię i przejął niebronioną Jerozolimę która wcześniej została opuszczona przez króla Dawida. Następnie ruszył z armią w pogoni za ojcem. Absalomon podczas tej wyprawy zawisł głową między gałęziami drzewa i został wtedy zabity przez Joaba który długi czas był wodzem wojsk izraelskich.

Psalm ten równie dobrze mógł powstać jako wspomnienie wydarzeń jakie miały miejsce za czasów króla Saula, gdy ten ścigał Dawida by go zabić. Wydarzenia te zostały opisane w I Księdze Samuela rozdziałach 19-31.

Czytaj więcej: Psalm 11 - Pan schronieniem dla sprawiedliwego

Psalm 10 - Prośba o poskromienie złośników

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Psalm 10 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
modlitwa o sprawiedliwość dla bezbożników

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

(1) Czemu, o Panie, stoisz z daleka, Ukrywasz się w czasach niedoli?
(1) Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz,

Już od dawna ludzie ludzie zadają sobie a właściwie Bogu pytanie: dlaczego Bóg nie odpowiada na modlitwę ? Odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie satysfakcjonująca a my sami prędzej czy później będziemy przechodzić kryzys, który wstrząsnąć może życiem tak bardzo, że wiara zostanie wystawiona na próbę. Smutne a zarazem pocieszające jest to, że przechodzili ją również wielcy prorocy ale przetrwali oni ten okres i dalej głosili słowo boże. Byli nimi m.in.:

Eliasz - Pierwsza Księga Królewska 19.4 "Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie."

Jeremiasz - Księga Jeremiasza 20.9 "A gdy pomyślałem: Nie wspomnę o nim [o Bogu] i już nie przemówię w Jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem."

Jan Chrzciciel - Ewangelia Łukasza 7.19 " Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?" - w tym przypadku interpretacje są różne, jedne mówią, że było to zwątpienie proroka inne że Jan wysłał uczniów nie dla siebie ale dla nich samych by to oni uzyskali pewność, że Jezus jest mesjaszem którego oczekiwali. 

Podobne pytanie zadane w wersecie pierwszym zostało również wypowiedziane przez Jeremiasza w Księdze Jeremiasza rozdziale 12 "Panie! Ty będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z tobą spór, a jednak chciałbym z tobą porozmawiać o sprawiedliwości: Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni?" jak również wielokrotnie w Psalmach Dawidowych. Odpowiedź jaką udzielił wtedy Pan możemy przeczytać w tym samym rozdziale a ogólny wniosek jest taki, że niesprawiedliwi prędzej czy później odczują bożą sprawiedliwość czyli zostaną wytraceni na sądzie ostatecznym.

Czytaj więcej: Psalm 10 - Prośba o poskromienie złośników

Psalm 9 - Dziękczynienie za wybawienie z ręki wrogów

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Psalm 9 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
zwycięstwo dobra nad złem

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten może nawiązywać do dnia w którym Dawid wygrał z Goliatem oraz ogólnego zwycięstwa dobra czyli Boga nad złem.

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Umieraj za syna". Psalm Dawidowy.
(1) Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni Mut labben. Psalm. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

(2) Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje,
(2) Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.

Dawid już na wstępie raduje się bożą obecnością w jego życiu. Wysławianie całym sercem mówi nam o szczerych intencjach mówcy, który zrobi wszystko co w jego mocy by wychwalać Pana.

(3) Będę się weselił i radował w tobie, Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!
(3) Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.

Dla Dawida jak i dla nas to Bóg powinien być źródłem radości. Psalmy Dawidowe zapisane na kartach Pisma Świętego są tego najlepszym dowodem.

Czytaj więcej: Psalm 9 - Dziękczynienie za wybawienie z ręki wrogów

Psalm 8 - Wszechświat i człowiek świadkami chwały Bożej

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Psalm 8 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Psalm o chwale bożej

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten choć opisuje wielkość bożą to wskazuje również na Chrystusa o czym świadczą np. słowa zaczerpnięte z psalmu i używane na kartach Nowego Testamentu w powiązaniu z Jezusem.

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino".Psalm Dawidowy.
(1) Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

(2) Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
(2) O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.

Już na wstępie Dawid wychwala Boga uznając Go za potężnego stworzyciela którego chwała ogarnia cały wszechświat.

(3) Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela.
(3) Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Wraz z dorastaniem zaczynamy kombinować i to co mówimy nie zawsze jest prawdą. Dzieci i niemowlęta jednak mają to do siebie, że gdy są małe mówią prawdę, są szczere w tym co robią. Dzieci równie dobrze mogą wskazywać na dzieci boże czyli ci którzy miłują i wychwalają Pana.

Słowa z tego wersetu zostały zacytowane przez Jezusa w Ewangelii Mateusza 21.16 gdy wypędzał kupców ze świątyni i w tym czasie dzieci wołały do Chrystusa Hosanna Synowi Dawidowemu co nie spodobało się arcykapłanom i uczonym w Piśmie przez co słownie zaatakowali Pana. Jezus zacytował wówczas psalm uznając, że słowa te odnoszą się do Niego.

Czytaj więcej: Psalm 8 - Wszechświat i człowiek świadkami chwały Bożej

Psalm 7 - Bóg sędzią sprawiedliwych

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Psalm 7 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Modlitwa o sprawiedliwość

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

(1) Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina.
(1) Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pan z powodu Kusza Beniamity. 

Psalm Dawida to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi. Kusz był prawdopodobnie wojskowym Saula, króla izraelskiego który chciał zabić Dawida gdy ten jeszcze nie objął tronu. W okresie tym Dawid szukał schronienia poza granicami kraju, przebywając długi czas u zaciekłych wrogów Izraela czyli Filistynów. Warto wspomnieć, że Dawid mógł zabić Saula ale tego nie uczynił, za każdym razem usprawiedliwiając to tym, że Saul był pomazańcem bożym choć ten zabił wcześniej kapłanów bożych.

(2) Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie,
(2) Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam; wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,

Dawid już na wstępie psalmu u Boga szuka ochrony i wybawienia od prześladowców. Uznaje Pana który jest w niebie za tego który może mu pomóc.

(3) By któryś jak lew nie rozdarł mnie... Rozdziera, a nie ma wybawcy...
(3) by kto - jak lew - mnie nie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy.

Przeciwnicy Dawida byli tak zajadli, że gdyby go dorwali z pewnością by go zabili do czego posłużył obraz lwa rozszarpującego upolowaną zwierzynę. Opis ten ma uwydatnić nam, że prześladowcy ci nie okazaliby żadnej litości Dawidowi.

Czytaj więcej: Psalm 7 - Bóg sędzią sprawiedliwych

Psalm 6 - Modlitwa o zmiłowanie w chwili trwogi - choroby

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Psalm 6 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Dawida modlitwa podczas choroby

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

(1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach, na oktawę. Psalm Dawidowy.
(1) Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

(2) Panie, nie karć mnie w gniewie swoim I w zapalczywości swojej nie karz mnie!
(2) Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości.

Widzimy tutaj jak Dawid prosi Boga o to by przestał go karcić za grzechy jakie popełnił. Czy oby na pewno choroba ta spowodowana była grzechem ? Patrząc na to jak blisko Boga był Dawid oraz to, że na dworze miał proroka Natana który mu doradzał, możemy uznać że dostał odpowiedź która wskazywała, że choroba była konsekwencją jego grzechu. W Drugiej Księdze Samuela rozdziale 12 przeczytać możemy jak Bóg ukarał Dawida za zabicie Uriasza, zaś na początku Pierwszej Księgi  Królewskiej o jego chorobie, choć psalm ten niekoniecznie musi nawiązywać akurat do tych wersetów.

Słowa pisane w Starym Testamencie nie zawsze czytamy tak jak powinniśmy. Wiele osób odbiera nienawiść, gniew boży czy mściwość bożą na sposób ludzki. To co u ludzi jest nienawiścią, mściwością i gniewem, nie jest tym samym u Boga. U ludzi gniew wywołuje zło, chcemy się zemścić, u Boga gniew ukierunkowany jest w stronę dobra, tzn. nieszczęście jakie nas spotka ma nam pomóc.

Czytaj więcej: Psalm 6 - Modlitwa o zmiłowanie w chwili trwogi - choroby

Psalm 5 - Modlitwa o obronę

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Psalm 5 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Modlitwa Dawida o obronę

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

(1) Przewodnikowi chóru, z grą na fletach. Psalm Dawidowy.
(1) Kierownikowi chóru. Na flety. Psalm. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

(2) Usłysz, Panie, słowa moje, Przejmij się westchnieniem moim,
(2) Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę;

Król Dawid prosi Boga o zwrócenie uwagi na jego słowa oraz westchnienia czyli niewypowiedziane myśli. Pan zna nasze myśli i słowa nim je wypowiemy.

(3) Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie.
(3) natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie błagam,

Powodem dla którego Stworzyciel ma usłyszeć modlitwę Dawida jest sama modlitwa. Jezus zapewnił nas, że wysłuchiwane są wszystkie szczere modlitwy. W czasach starożytnych najważniejszym człowiekiem w państwie był król, widzimy tutaj jak król Dawid uznaje Boga na swojego króla a więc najwyższą osobę w życiu.

Czytaj więcej: Psalm 5 - Modlitwa o obronę