Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Rozdz. 16.1-13 Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Łukasza 16.1-13
komentarz, interpretacja

Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy oraz słowa Jezusa zapisane w wersecie 9 są trudne do zrozumienia i czasami mogą wprawiać w zakłopotanie. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że Jezus pochwala cwaniactwo a to przecież przeczyłoby Jego naukom. Sprawdźmy więc jak prawidłowo powinnyśmy interpretować ten fragment ewangelii.

(1) Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. (2) I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać.

Czytaj więcej: Rozdz. 16.1-13 Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Powrót Szymona Cyrenejczyka z pola

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szymon Cyrenejczyk zmuszony do niesienia krzyża

Ewangelia Marka 15.21 "I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego."

Ewangelia Łukasza 23.26 "Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem."

Powszechnie uważa się, że Szymon Cyrenejczyk wracał z pracy na roli. W niemal każdym komentarzu i pracy opisującej drogę krzyżową Jezusa w której dokonano wzmianki o Szymonie, zamieszcza się wyjaśnienie, że nie był to typowy powrót pracownika z pola.

Czytaj więcej: Powrót Szymona Cyrenejczyka z pola

O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

"O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami?
Dokąd będę was znosił?"

Ewangelia Mateusza 17.14-21 "I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post."

Czytaj więcej: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił?

Znieczul serce tego ludu ... żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dlaczego Jezus powiedział:
"żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia"

Księga Izajasza 6.9-10: "A On rzekł:Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!"

Ewangelia Mateusza 13.14-15 "I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył."

Czytaj więcej: Znieczul serce tego ludu ... żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał

Rozdz. 25.1-13 Podobieństwo o dziesięciu pannach

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Mateusza 25.1-13
komentarz, interpretacja
Podobieństwo o dziesięciu pannach

(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca.

Komentatorzy nie są zgodni czy lampy o jakich mową są małymi lampkami trzymany w dłoni czy pochodniami nasączonymi szmatą w oliwie, palącymi się około 15 minut. Nie ma jednak znaczenia co dokładnie druhny miały w rękach bo nie to jest przesłaniem tej przypowieści. W czasach starożytnych druhny pozostawiały pannę młodą i szły z lampami na spotkanie z panem młody. Następnie odprowadzały go do panny młodej i razem zaprowadzały do domu pana młodego. Oblubieńcem jest Jezus Chrystus a spotkanie to Jego ponowne przyjście na ziemię.

Czytaj więcej: Rozdz. 25.1-13 Podobieństwo o dziesięciu pannach

Rozdz. 22.15-22 Czy trzeba płacić podatki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Mateusza 22.15-22
komentarz, interpretacja
Co Pismo Święte mówi o podatkach

(15) Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. (16) I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką.

Czytaj więcej: Rozdz. 22.15-22 Czy trzeba płacić podatki

Rozdz. 19.16-22 Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ewangelia Mateusza 19.16-22
komentarz, interpretacja
Czy bogaty może zostać zbawiony

(16) A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

Problem bogatego człowieka polegał na tym, że uważał on iż może zostać zbawiony na podstawie uczynków i choć pierwsza odpowiedź Jezusa mogłaby świadczyć że tak jest, to druga odpowiedź daje jasno do zrozumienia, że bycie dobrym nie da nam życia wiecznego bez wiary w Pana.

(17) Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.

2000 lat temu Boga bardzo często tytułowano Dobry.

Czytaj więcej: Rozdz. 19.16-22 Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego