Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Historia kościoła rzymskokatolickiego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Historia kościoła katolickiego

Póki żyli Apostołowie Kościół trzymał się nauk Jezusa, pilnując by odstępstwo nie przeniknęło do zborów. Jednak, gdy zabrakło bezpośrednich świadków, „tajemnica nieprawości” zaczęła powoli działać. Zgodnie z proroctwem Apostoła Pawła; owieczki na manowce skierowali sami pasterze — owe „wilki w owczej skórze”.

Choć kościół rzymsko-katolicki mówi, że wywodzi swe pochodzenie od Apostołów i twierdzi, że się nie zmienia, to jego praktyki i dogmaty nie znajdują potwierdzenia w biblijnych naukach apostolskich. Gdy na początku IV wieku (za cesarza Konstantyna), chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Imperium Rzymskiego do kościoła weszło wielu połowicznie nawróconych pogan, którzy nadal celebrowali pogańskie święta, kłaniając się obrazom, posągom i bożkom, tyle że pod chrześcijańskimi nazwami. Przyznał to sam kardynał J.H.Newman, pisząc: „(...) świątynie, kadzidło, świece, ofiary, woda święcona, święta, procesje, błogosławienie pól, szaty kapłańskie, habity, rzeźby i obrazy mają pogańskie korzenie”. To poganie mieli ulec chrystianizacji, a tymczasem żądza władzy i zachłanność hierarchów oraz duchowy kompromis uczyniły z oficjalnego chrześcijaństwa pogańską religię. Oto chronologiczne dzieje odstępstwa:

Czytaj więcej: Historia kościoła rzymskokatolickiego

Bóg nie umarł - student broni na studiach wiarę w Boga

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Film Bóg nie umarł - God's Not Dead

W szkołach od dawna uczą teorii ewolucji niezgodnej z Pismem Świętym a zdecydowana większość wykładowców na studiach to ateiści. Jeden z ciekawszych filmów o tytule Bóg nie umarł przedstawia zmagania jednego ze studentów, który musi udowodnić istnienie Boga.

Osoby przechodzące kryzys wiary po jego obejrzeniu powinny zostać pokrzepione duchowo co pozytywnie wpłynie na ich relacje z Bogiem. Film przeznaczony jest głównie dla odbiorców wierzących bo ateistów nie przekona do zmiany nastawienia ponieważ nie jest to typowy dokument a ci zresztą i tak z góry negują wszystko co dotyczy duchowości.

Więcej na:

http://www.filmweb.pl/film/Bóg+nie+umarł-2014-684049

  

Do kin wejdzie wkrótce druga część.

Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.17-40

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.17-40

ślub, rozwód, stan wolny, jak postępować w małżeństwie

(17) Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg; tak też zarządzam we wszystkich zborach.

Poprzednie wersety siódmego rozdziały nawiązywały do małżeństwa i powszechnie uważa się, że werset 17 mówi głównie o tych wierzących co chcieli porzucać swoje pogańskie żony/mężów. Nowi chrześcijanie mają tendencję do wywyższania własnej wiary umniejszając innych. Niejednokrotnie możemy wówczas usłyszeć od takiej osoby jak to inni żyją niezgodnie z wolą bożą bo należą do innego kościoła. Dojrzały chrześcijan będzie radował się tym, że ludzie wierzą w Boga bez względu na to czy chodzą do kościoła katolickiego czy protestanckiego.

Czytaj więcej: Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.17-40

Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.1-16

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.1-16

Życie bez związku małżeńskiego, ślub i rozwód

(1) A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; (2) jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.

Paweł pisze, że lepiej jest jeśli pozostaniemy bez związku małżeńskiego bo wtedy będziemy mogli bardziej oddać się Bogu, czas przeznaczony na rodzinę skierujemy na głoszenie słowa bożego, pomaganie innym. Słowa te dotyczą są do tych co rzeczywiście dużą ilość dnia spędzali na głoszeniu wiary. Nie jest to jednak nakaz ale porada i kolejny raz zawężająca ilość odbiorców bo dotyczy tych których nie ciągnie do wszeteczeństwa. Osoby mające problemy z popędem seksualnym a ten ma niemal każdy człowiek, powinny wstępować w związki małżeńskie by nie przyczyniać się do rozwiązłości seksualnej a jak wiemy na dzień dzisiejszy ogarnięty tym jest cały świat.

Czytaj więcej: Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.1-16

1 List do Koryntian rozdział 6.1-20

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian rozdział 6.1-20

Procesy między chrześcijanami

(1) Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? (2) Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? (3) Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? (4) Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? (5) Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? (6) Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi! (7) W ogóle, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? (8) Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom.

Świętymi w Piśmie Świętym są wszyscy ci co mają Boga w sercu, wierzą w Niego i starają się żyć zgodnie z Jego naukami. Biblia nie określa świętych jako nielicznych ale mówi, że święte są całe grupy osób i w tym przypadku jest to zbór Koryncki, któremu Paweł wiele zarzucał a mimo to użył takiego sformułowania. Chrześcijanie gdy wiodą między sobą spór, nie powinni go wynosić poza okrąg wierzących i szukać sprawiedliwości u niewierzących. Paweł idzie jeszcze dalej i stwierdza, że w ogóle nie powinniśmy się procesować nawet gdyby sprawa miała zostać roztrzygnięta pomiędzy wierzącymi. Spory o jakich mowa, dotyczą spraw materialnych bo jak czytamy m.in. w rozdziale 5 należy potępiać niechrześcijańskie zachowania a nawet wydalać takiego człowieka ze zboru.

Nie wiemy jak dokładnie będzie przebiegać sądzenie świata i upadłych aniołów przez ludzi zbawionych, którzy dostąpią życia wiecznego i zostaną zabrani do nieba na 1000 lat podczas których na ziemi zapanuje ciemność. W Apokalipsie czytamy, że po tym okresie z nieba na ziemię powrócą święci wraz z aniołami i Jezusem a upadłe anioły oraz niezbawieni zaatakują Święte Miasto Jeruzalem. Życie demonów oraz grzeszników dobiegnie wówczas końca.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 6.1-20

1 List do Koryntian rozdział 5.1-13

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian rozdział 5.1-13
Wszeteczeństwo, cudzołóstwo, wydalenie z kościoła/zboru

(1) Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego.

Zepsucie moralne tego człowieka musiało być dość dobrze znane a mimo to nie został on wyrzucony z kościoła co jak dalej czytamy powinno być niezwłocznie uczynione. Współżycie z żoną ojca nie dotyczy własnej matki ale jego nowej żony, która automatycznie stała się macochą cudzołożnika. Kobieta nie wierzyła w Boga bo Paweł nic więcej o niej nie pisze, a skupia się na mężczyźnie.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 5.1-13

1 List do Koryntian rozdział 4.1-21

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 4.1-21
interpretacja, znaczenie

(1) Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. (2) A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. (3) Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. (4) Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan. (5) Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

Szafarz to osoba której zaufano do tego stopnia że powierzono jej odpowiedzialne obowiązki. W zborze Koryntian znajdowali się ludzie podważający wierność apostoła wprowadzając jednocześnie własne nauki i wywyższając swoją osobę. Paweł przestrzega nas byśmy nie oceniali wiary innych ludzi względem Boga bo sami do końca nie wiemy jak głęboka jest nasza wiara, bo tą zna tylko Pan.

Może nam się wydawać, że człowiek którego znamy jest słabej bądź mocnej wiary i osądzamy go na podstawie własnego osądu. Paweł twierdzi że nie jest w stanie osądzić sam siebie a tym bardziej kto inny.

Czytaj więcej: 1 List do Koryntian rozdział 4.1-21