Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Dzieje Apostolskie Rozdział 28.1-31

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dzieje Apostolskie 28.1-31
komentarz, interpretacja

(1) A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. (2) Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość; rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno.

Tubylcy na Malcie to głównie potomkowie Fenicjan w tym wielu Rzymian mieszkających tam na stałe. Uważa się, że Łukasz umyślnie napisał iż byli oni życzliwi, gdyż Grecy w tych czasach uważali się za lepszy naród i ci co nie mówili po grecku nazywani byli przez nich barbarzyńcami (co nie do końca odzwierciedla dzisiejsze znaczenie tego słowa). Wzmianka o tym, że tubylcy (dosłownie: barbarzyńcy) przyjęli ich bardzo gościnnie, daje Grekom naukę, że uprzedzenie do innych naród jest błędne. Warto wspomnieć, że Dzieje Apostolskie pisane były do Teofila, przypuszczalnie będącego Grekiem.

Czytaj więcej: Dzieje Apostolskie Rozdział 28.1-31

Dzieje Apostolskie Rozdz. 16.1-40

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dzieje Apostolskie 16.1-40
komentarz interpretacja

(1) Dotarł też do Derbe i do Listry. A był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca, i ojca Greka. (2) Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. (3) Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach; wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. (4) A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. (5) Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę.

Czytamy o tym jak Tymoteusz został obrzezany, mimo że śmierć Jezusa zniosła ten obrzęd. Paweł miał wyruszyć w dalszą podróż z Tymoteuszem celem nawracania Żydów a ci nie chcieliby bądź lekceważyliby osobę która nie jest w pełni Żydem gdyż zgodnie z prawem żydowskim Żydem mógł być ten który miał matkę Żydówkę i był obrzezany (mężczyźni). To dla ich dobra a nie z nakazu, Tymoteusz zgodził się na obrzezanie, słuchacze lepiej przyjmą naukę od rodaka niż obcego, wiedzieli bowiem że ojcem jego był Grek.

Czytaj więcej: Dzieje Apostolskie Rozdz. 16.1-40

Doświadczenie - sobota - sabat

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Doświadczenie religijne

Doświadczenie to nawiązuje do święcenia dnia sobotniego, zgodnie z tym co mówi dekalog dniem świętym jest sobota. Ja w to wierzę i na tym będzie się opierała ta krótka historia. Dzień sobotni traktuję wyjątkowo i jednym z czynników wyróżniających ten dzień jest brak dokonywania zakupów, kto czytał Pismo Święte ten wie, że w Starym Testamencie kładziono mocny nacisk na sabat. Gdybym uznawał niedzielę i szczerze wierzył, że dniem świętym jest niedziela, myślę że doświadczenie to zostałoby przeze mnie tak samo odebrane. Powód? Istotne jest to jak szczera jest nasza wiara, gdy serce mówi że dniem świętym jest sobota/niedziela i nie masz w tej kwestii żadnych wątpliwości to wszelkie doświadczenia odbierasz tak jakby to ten dany dzień był święty. Bóg ocenia nasze serca a zmiana poglądu na sobota/niedziela przeważnie nie następuje w 1-2 dni.

Czytaj więcej: Doświadczenie - sobota - sabat

Nietolerancja religijna - fanatyzm i sekciarstwo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Nietolerancja religijna

fanatyzm - sekciarstwo

Zazdrość religijna i uznawanie swojego wyznania za jedyne prawdziwe znana jest od lat. Nawet apostołowie gdy Pan jeszcze żył, przeciwni byli człowiekowi wypędzającemu demony w imieniu Jezusa ponieważ nie należał do ich grupy. Przeczytać o tym możemy w:

Ewangelii Marka 9.38-41 "Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody."

oraz Łukasza 9.49-50 "Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami."

Czytaj więcej: Nietolerancja religijna - fanatyzm i sekciarstwo

Rozdz. 16.1-13 Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Łukasza 16.1-13
komentarz, interpretacja

Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy oraz słowa Jezusa zapisane w wersecie 9 są trudne do zrozumienia i czasami mogą wprawiać w zakłopotanie. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że Jezus pochwala cwaniactwo a to przecież przeczyłoby Jego naukom. Sprawdźmy więc jak prawidłowo powinnyśmy interpretować ten fragment ewangelii.

(1) Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. (2) I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać.

Czytaj więcej: Rozdz. 16.1-13 Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Powrót Szymona Cyrenejczyka z pola

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szymon Cyrenejczyk zmuszony do niesienia krzyża

Ewangelia Marka 15.21 "I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego."

Ewangelia Łukasza 23.26 "Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem."

Powszechnie uważa się, że Szymon Cyrenejczyk wracał z pracy na roli. W niemal każdym komentarzu i pracy opisującej drogę krzyżową Jezusa w której dokonano wzmianki o Szymonie, zamieszcza się wyjaśnienie, że nie był to typowy powrót pracownika z pola.

Czytaj więcej: Powrót Szymona Cyrenejczyka z pola

O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

"O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami?
Dokąd będę was znosił?"

Ewangelia Mateusza 17.14-21 "I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post."

Czytaj więcej: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił?