Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Teoria ewolucji - największe kłamstwo nauki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Teoria ewolucji - największe kłamstwo (pseudo) nauki - film

Film w prosty sposób obala teorię ewolucji, niestety jakość nagrania pozostawia wiele do życzenia.

 

Anioł ludzkiej ewolucji - dokument - film

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dokument religijny - film - Anioł ludzkiej ewolucji

Film przedstawia zepsute społeczeństwo i upadek cywilizacji w połączeniu z historią. Sporym minusem tego dokumentu jest bardzo słaby lektor który swym głosem miał chyba wprowadzać nutę grozy i rozpaczy tego co nas czeka. Film dość przerażający a zarazem smutny gdy widzimy, jak świat chrześcijański zmierza ku zagładzie.

  

Historia kościoła rzymskokatolickiego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Historia kościoła katolickiego

Póki żyli Apostołowie Kościół trzymał się nauk Jezusa, pilnując by odstępstwo nie przeniknęło do zborów. Jednak, gdy zabrakło bezpośrednich świadków, „tajemnica nieprawości” zaczęła powoli działać. Zgodnie z proroctwem Apostoła Pawła; owieczki na manowce skierowali sami pasterze — owe „wilki w owczej skórze”.

Choć kościół rzymsko-katolicki mówi, że wywodzi swe pochodzenie od Apostołów i twierdzi, że się nie zmienia, to jego praktyki i dogmaty nie znajdują potwierdzenia w biblijnych naukach apostolskich. Gdy na początku IV wieku (za cesarza Konstantyna), chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Imperium Rzymskiego do kościoła weszło wielu połowicznie nawróconych pogan, którzy nadal celebrowali pogańskie święta, kłaniając się obrazom, posągom i bożkom, tyle że pod chrześcijańskimi nazwami. Przyznał to sam kardynał J.H.Newman, pisząc: „(...) świątynie, kadzidło, świece, ofiary, woda święcona, święta, procesje, błogosławienie pól, szaty kapłańskie, habity, rzeźby i obrazy mają pogańskie korzenie”. To poganie mieli ulec chrystianizacji, a tymczasem żądza władzy i zachłanność hierarchów oraz duchowy kompromis uczyniły z oficjalnego chrześcijaństwa pogańską religię. Oto chronologiczne dzieje odstępstwa:

Czytaj więcej: Historia kościoła rzymskokatolickiego

Bóg nie umarł - student broni na studiach wiarę w Boga

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Film Bóg nie umarł - God's Not Dead

W szkołach od dawna uczą teorii ewolucji niezgodnej z Pismem Świętym a zdecydowana większość wykładowców na studiach to ateiści. Jeden z ciekawszych filmów o tytule Bóg nie umarł przedstawia zmagania jednego ze studentów, który musi udowodnić istnienie Boga.

Osoby przechodzące kryzys wiary po jego obejrzeniu powinny zostać pokrzepione duchowo co pozytywnie wpłynie na ich relacje z Bogiem. Film przeznaczony jest głównie dla odbiorców wierzących bo ateistów nie przekona do zmiany nastawienia ponieważ nie jest to typowy dokument a ci zresztą i tak z góry negują wszystko co dotyczy duchowości.

Więcej na:

http://www.filmweb.pl/film/Bóg+nie+umarł-2014-684049

  

Do kin wejdzie wkrótce druga część.

Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.17-40

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.17-40

ślub, rozwód, stan wolny, jak postępować w małżeństwie

(17) Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg; tak też zarządzam we wszystkich zborach.

Poprzednie wersety siódmego rozdziały nawiązywały do małżeństwa i powszechnie uważa się, że werset 17 mówi głównie o tych wierzących co chcieli porzucać swoje pogańskie żony/mężów. Nowi chrześcijanie mają tendencję do wywyższania własnej wiary umniejszając innych. Niejednokrotnie możemy wówczas usłyszeć od takiej osoby jak to inni żyją niezgodnie z wolą bożą bo należą do innego kościoła. Dojrzały chrześcijan będzie radował się tym, że ludzie wierzą w Boga bez względu na to czy chodzą do kościoła katolickiego czy protestanckiego.

Czytaj więcej: Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.17-40

Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.1-16

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.1-16

Życie bez związku małżeńskiego, ślub i rozwód

(1) A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; (2) jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.

Paweł pisze, że lepiej jest jeśli pozostaniemy bez związku małżeńskiego bo wtedy będziemy mogli bardziej oddać się Bogu, czas przeznaczony na rodzinę skierujemy na głoszenie słowa bożego, pomaganie innym. Słowa te dotyczą są do tych co rzeczywiście dużą ilość dnia spędzali na głoszeniu wiary. Nie jest to jednak nakaz ale porada i kolejny raz zawężająca ilość odbiorców bo dotyczy tych których nie ciągnie do wszeteczeństwa. Osoby mające problemy z popędem seksualnym a ten ma niemal każdy człowiek, powinny wstępować w związki małżeńskie by nie przyczyniać się do rozwiązłości seksualnej a jak wiemy na dzień dzisiejszy ogarnięty tym jest cały świat.

Czytaj więcej: Pierwszy List do Koryntian rozdział 7.1-16