Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Rozdz. 22.15-22 Czy trzeba płacić podatki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Mateusza 22.15-22
komentarz, interpretacja
Co Pismo Święte mówi o podatkach

(15) Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. (16) I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką.

Czytaj więcej: Rozdz. 22.15-22 Czy trzeba płacić podatki

Rozdz. 19.16-22 Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Mateusza 19.16-22
komentarz, interpretacja
Czy bogaty może zostać zbawiony

(16) A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

Problem bogatego człowieka polegał na tym, że uważał on iż może zostać zbawiony na podstawie uczynków i choć pierwsza odpowiedź Jezusa mogłaby świadczyć że tak jest, to druga odpowiedź daje jasno do zrozumienia, że bycie dobrym nie da nam życia wiecznego bez wiary w Pana.

(17) Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.

2000 lat temu Boga bardzo często tytułowano Dobry.

Czytaj więcej: Rozdz. 19.16-22 Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego

Rozdz. 18.21-35 Przypowieść o złym słudze

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Mateusza rozdział 18.21-35
Obowiązek przebaczania i przypowieść o złym słudze

(21) Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? (22) Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy.

Powszechnie uznaje się że poprawna liczba to siedemdziesiąt razy siedem co razem dałoby czterysta dziewięćdziesiąt. Nie ma jednak to większego znaczenia gdyż liczba jest tylko symboliczna, a główna myśl jest taka, że powinniśmy wybaczać tyle razy ile przeciwko nam zgrzeszono. Absurdem by więc było liczenie wybaczeń. Jezus ofiarowując nam zbawienie, przebacza niezliczoną ilość naszych grzechów, dlaczego więc mielibyśmy iść do Królestwa Niebios z nieprzebaczonymi grzechami? Dla takich ludzi nie ma miejsca u boku Jezusa.

Czytaj więcej: Rozdz. 18.21-35 Przypowieść o złym słudze

Rozdz. 10.34-42 Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Mateusza rozdział 10.34-42
komentarz, interpretacja

(34) Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. (36)Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.

Słowa Jezusa są równie aktualne dzisiaj jak i 2000 lat temu. Czy Chrystus zwiastujący miłość mógł jednocześnie przynieść miecz? Nie, miecz o którym mowa to reakcja grzesznych ludzi na postępowanie tych co chcą pełnić wolę Zbawiciela. Wiara w Jezusa i Jego nauki powodowała rozłam w społeczeństwie. Ci co odrzucili Mesjasza agresywnie odnosili się do wyznawców Pana. W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać jak Żydzi wszczynali spory i rozruchy z powodu przemówień Pawła. Szatan wykorzystywał zaślepionych ludzi do tego by atakowali chrześcijan. Jezus choć przyniósł miłość, automatycznie ściągnął ataki Szatana, nie taki był cel Jego misji, jednakże wiedział, że wraz z głoszoną ewangelią szerzyć się będzie zło.

Czytaj więcej: Rozdz. 10.34-42 Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem...

Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Niech umarli grzebią umarłych swoich,
lecz ty idź i głoś Królestwo Boże

Ewangelia Mateusza 8.21-22

Biblia Warszawska: "A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich."

Biblia Tysiąclecia: " Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!"

Ewangelia Łukasza 9.59-60

Biblia Warszawska: "Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże."

Biblia Tysiąclecia: "Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!"

Czytaj więcej: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich

Nie jestem godzien i sandałów nosić

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Nie jestem godzien i sandałów nosić

Ewangelia Mateusza 3.11 "Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem."

W czasach starożytnych powszechne było niewolnictwo. Niewolnicy nosili m.in. sandały swoim panom. Jan Chrzciciel tym samym stwierdza, że nie jest godzien być nawet niewolnikiem Jezusa, wyraża tym samym ogromną pokorę i wielkość naszego Zbawiciela.

Czytaj więcej: Nie jestem godzien i sandałów nosić