Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Kazirodztwo w Biblii - co Biblia mówi o kazirodztwie

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Czy Biblia zabrania związków kazirodczych

Temat ten jest niejako rozwinięciem artykułu Ile dzieci mieli Adam i Ewa jednak w tym przypadku skupimy się na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie: Czy Bóg zakazał związków kazirodczych ?

Nie da się ukryć, że pierwsze małżeństwa zawierane były pomiędzy rodzeństwem Adama i Ewy. Czy występowała wówczas możliwość wystąpienia wad genetycznych u potomstwa ? Możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie było takiej możliwości ponieważ Adam i Ewa zostali stworzeni bezpośrednio przez Boga, byli fizycznym ideałem człowieka. Gdyby istniało niebezpieczeństwo wad wrodzonych to Bóg z pewnością by tego zakazał. Inna sprawa, że warunki jakie panowały wtedy na ziemi były inne od tych jakie mamy teraz przez co większość osób wątpi w to, że Biblia opisuje prawdę podając, że ludzie żyli wówczas po 900 lat.

Uznaje się, że ziemskie sklepienie górne składało się z płaszczu wodnego w postaci pary bądź kawałków lodu i nie ma w tym nic nadzwyczajnego bo wystarczy spojrzeć na pierścienie Saturna, Jowisza, Uranu czy Neptuna by zrozumieć że utrzymywanie się lodu nad planetą jest czymś naturalnym. Para wodna lub kawałki lodu powstrzymywały szkodliwe promieniowanie, ilość tlenu była większa dzięki czemu ludzie oraz zwierzęta żyli o wiele dłużej, zdrowiej oraz byli więksi. Przy okazji warto wspomnieć, że badanie radiowęglowe odrzuca istnienie biblijnego potopu, całkowicie ignorując to, że na ziemi panowały inne warunki dlatego też datowanie wskazuje na miliony lat (Dowody na istnienie potopu i wieku ziemiPowstawanie węgla).

Woda jaka otaczała ziemię została użyta podczas potopu: Pierwsza Księga Mojżeszowa 7.11 "W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba."

Czytaj więcej: Kazirodztwo w Biblii - co Biblia mówi o kazirodztwie

Doświadczenia: apel misyjny Bagaż doświadczeń

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Bagaż doświadczeń

Zapraszam do obejrzenia bardzo ciekawego i pouczającego apelu w którym autorka przedstawia w skrócie swoje trudne dzieciństwo, to jak wpłynęło ono na jej postawę i dlaczego nie powinniśmy się załamywać, narzekać, użalać nad sobą oraz bezmyślnie krytykować innych ludzi.

 

Ile dzieci mieli Adam i Ewa

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Czy wszyscy ludzie pochodzą od Adama i Ewy

Na zadane pytanie ile dzieci miał Adam i Ewa spora grupa odpowiada że troje, są też tacy którzy mówią że dwoje. Na szczęście równie spora grupa osób odpowiada prawidłowo czyli: Adam i Ewa mieli wiele synów i córek. Mówią o tym cytaty z Pisma Świętego:

Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 1 "Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana."

Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 2 "Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę."

Pierwsza Księga Mojżeszowa 4. 25 "I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain."

Pierwsza Księga Mojżeszowa 5.4 "A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki."

Czytaj więcej: Ile dzieci mieli Adam i Ewa

Gender - przejmowanie kontroli nad społeczeństwem

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Gender - powolne niszczenie społeczeństwa

Zapraszam do obejrzenia filmu w którym dowiemy się jak społeczeństwo od już od dzieciństwa poddawane jest presji seksualnej która prowadzi do moralnego upadku cywilizacji.

 

Dlaczego Bóg zabronił gotowania koźlęcia w mleku jego matki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

I nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki
znaczenie, interpretacja

Zakaz gotowania koźlęcia w mleku jego matki znajdziemy w Biblii w trzech miejscach:

Pierwszy tekst umieszczony jest w miejscu w którym mowa jest o obchodzeniu uroczystych świąt żydowskich: Druga Księga Mojżeszowa 23.19 "Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki."

Drugi tekst umieszczony jest w miejscu w którym zostało odnowione przymierze i ponownie mowa jest o obchodzeniu świąt żydowskich: Druga Księga Mojżeszowa 34.26 "Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego."

Trzeci tekst umieszczony został w miejscy w którym wymieniane są zwierzęta czyste i nieczyste: Piąta Księga Mojżeszowa 14.21 "Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki."

Czytaj więcej: Dlaczego Bóg zabronił gotowania koźlęcia w mleku jego matki

Ilu Izraelitów wyszło Egiptu ?

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Ilu Izraelitów żyło w Egipcie i wyszło do ziemi obiecanej

Pismo Święte podaje, że z Egiptu wyszło około 600.000 (Druga Księga Mojżeszowa 12.37 "Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci.") mężczyzn plus dzieci i kobiety a wraz z nimi obcy lud i bydło. Przypuszcza się, że całkowita liczba przekraczała 2-3 mln osób. Wielu ludzi wątpi w taką ilość i tak jak ewolucjoniści twierdzą że wszechświat powstał od wielkiego wybuchu, człowiek od małpy, tak niektórzy i to ze szczerymi intencjami na siłę szukają argumentów które by podważały tekst z Pisma Świętego a tym samym niszczą wiarygodność Biblii choć nie to jest ich zamiarem.

Głowna teoria przecząca liczbie 600.000 jest taka, że słowo użyte jako tysiąc można przetłumaczyć jako klan, ród, oddział wojskowy itp. co diametralnie zmniejszy nam liczbę całkowitą.

Druga teoria głosi, że wspomniana liczba powinna być odczytywana jako symbolika, ideologia która miała pokazać ogrom wydarzenia.

Trzecia teoria głosi, że tak duża ilość Izraelitów w Delcie Nilu nie byłaby w stanie się wyżywić a samych Egipcjan żyło w tym okresie ok. 4-5 mln. Nie zakładają oni jednak, że Izraelici mogli być rozlokowani na większym terytorium a i samo jedzenie dostarczane rzeką Nil. O tym, że Żydzi mogli być rozsiani po całym kraju świadczyć mogą słowa z 2 Ks. Mojżeszowej 1.7,9 "A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju ... Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas"

Czwarta teoria mówi, że tak wielka liczba mężczyzn mogłaby z łatwością odeprzeć atak Egipcjan. Nie jest to jednak prawda, bo nieraz podczas toczonych wojen udowodniono, że dobrze uzbrojona armia była w stanie zniszczyć większą od siebie. Gdyby ilość a nie jakość miała znaczenie, to Polska nie przegrałaby 2 wojny światowej jak i wielu innych bitew średniowiecznych bo według tej teorii każdy zdolny do wojny stanąłby do walki. Możemy się również cofnąć do czasów Rzymskich lub Aleksandra Wielkiego, pokonującego ościenne kraje, które wielokrotnie przekraczały liczbą ludności wielkość jego armii.

Czytaj więcej: Ilu Izraelitów wyszło Egiptu ?

Dowody na podbój Kanaanu przez Izraelitów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Tabliczki władców Kanaanu do faraona - Izraelici podbijają Kanaan - wykład

Zapraszam do obejrzenia ciekawego fragmentu wykładu w którym zobaczymy listy/tabliczki władców Kanaanu którzy desperacko błagają faraona o pomoc militarną przed Izraelitami, którzy po 40 latach wędrówki po pustyni weszli do ziemi obiecanej. Tabliczki te dowodzą temu, że Pismo Święte Starego Testamentu jest rzetelną relacją wydarzeń historycznych.

Tajemnice Starożytnego Egiptu to cykl wykładów o Egipcie w których przez ok. 40 minut poznajemy historię Egiptu a następne 20-30 minut przeznaczone jest na Pismo Święte.

Wykład o listach zaczyna się od 39 minuty.