Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Doświadczenie - sobota - sabat

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Doświadczenie religijne

Doświadczenie to nawiązuje do święcenia dnia sobotniego, zgodnie z tym co mówi dekalog dniem świętym jest sobota. Ja w to wierzę i na tym będzie się opierała ta krótka historia. Dzień sobotni traktuję wyjątkowo i jednym z czynników wyróżniających ten dzień jest brak dokonywania zakupów, kto czytał Pismo Święte ten wie, że w Starym Testamencie kładziono mocny nacisk na sabat. Gdybym uznawał niedzielę i szczerze wierzył, że dniem świętym jest niedziela, myślę że doświadczenie to zostałoby przeze mnie tak samo odebrane. Powód? Istotne jest to jak szczera jest nasza wiara, gdy serce mówi że dniem świętym jest sobota/niedziela i nie masz w tej kwestii żadnych wątpliwości to wszelkie doświadczenia odbierasz tak jakby to ten dany dzień był święty. Bóg ocenia nasze serca a zmiana poglądu na sobota/niedziela przeważnie nie następuje w 1-2 dni.

Czytaj więcej: Doświadczenie - sobota - sabat

Nietolerancja religijna - fanatyzm i sekciarstwo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Nietolerancja religijna

fanatyzm - sekciarstwo

Zazdrość religijna i uznawanie swojego wyznania za jedyne prawdziwe znana jest od lat. Nawet apostołowie gdy Pan jeszcze żył, przeciwni byli człowiekowi wypędzającemu demony w imieniu Jezusa ponieważ nie należał do ich grupy. Przeczytać o tym możemy w:

Ewangelii Marka 9.38-41 "Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody."

oraz Łukasza 9.49-50 "Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami."

Czytaj więcej: Nietolerancja religijna - fanatyzm i sekciarstwo

Rozdz. 16.1-13 Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Łukasza 16.1-13
komentarz, interpretacja

Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy oraz słowa Jezusa zapisane w wersecie 9 są trudne do zrozumienia i czasami mogą wprawiać w zakłopotanie. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że Jezus pochwala cwaniactwo a to przecież przeczyłoby Jego naukom. Sprawdźmy więc jak prawidłowo powinnyśmy interpretować ten fragment ewangelii.

(1) Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. (2) I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać.

Czytaj więcej: Rozdz. 16.1-13 Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

Powrót Szymona Cyrenejczyka z pola

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Szymon Cyrenejczyk zmuszony do niesienia krzyża

Ewangelia Marka 15.21 "I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego."

Ewangelia Łukasza 23.26 "Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem."

Powszechnie uważa się, że Szymon Cyrenejczyk wracał z pracy na roli. W niemal każdym komentarzu i pracy opisującej drogę krzyżową Jezusa w której dokonano wzmianki o Szymonie, zamieszcza się wyjaśnienie, że nie był to typowy powrót pracownika z pola.

Czytaj więcej: Powrót Szymona Cyrenejczyka z pola

O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

"O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami?
Dokąd będę was znosił?"

Ewangelia Mateusza 17.14-21 "I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post."

Czytaj więcej: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił?

Znieczul serce tego ludu ... żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dlaczego Jezus powiedział:
"żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia"

Księga Izajasza 6.9-10: "A On rzekł:Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!"

Ewangelia Mateusza 13.14-15 "I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył."

Czytaj więcej: Znieczul serce tego ludu ... żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał

Rozdz. 25.1-13 Podobieństwo o dziesięciu pannach

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ewangelia Mateusza 25.1-13
komentarz, interpretacja
Podobieństwo o dziesięciu pannach

(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca.

Komentatorzy nie są zgodni czy lampy o jakich mową są małymi lampkami trzymany w dłoni czy pochodniami nasączonymi szmatą w oliwie, palącymi się około 15 minut. Nie ma jednak znaczenia co dokładnie druhny miały w rękach bo nie to jest przesłaniem tej przypowieści. W czasach starożytnych druhny pozostawiały pannę młodą i szły z lampami na spotkanie z panem młody. Następnie odprowadzały go do panny młodej i razem zaprowadzały do domu pana młodego. Oblubieńcem jest Jezus Chrystus a spotkanie to Jego ponowne przyjście na ziemię.

Czytaj więcej: Rozdz. 25.1-13 Podobieństwo o dziesięciu pannach