Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Rozdz. 3 Miłość Boga do ludzi

Księga Ozeasza rozdział 3, komentarz, interpretacja
Miłość boża

(1) Pan rzekł do mnie: Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską. Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. (2) Nabyłem ją za piętnaście syklów srebrnych, za chomer i letek jęczmienia. (3) I rzekłem do niej: Przez wiele dnia będziesz u mnie, nie będziesz uprawiała nierządu, ani należała do innego mężczyzny, a ja się również nie zbliżę do ciebie. (4) Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez ofiary i bez steli, bez efodu i posążków. (5) Lecz potem się nawrócą synowie Izraela i będą szukać Pana Boga swego i króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do Pana, do Jego dóbr u kresu dni. 

Choć rozdział 3 Księgi Ozeasza jest jednym z najkrótszych rozdziałów w Piśmie Świętym to treść w nim zawarta bardzo dużo mówi nam o miłości bożej do ludzi. W rozdziale 1 czytamy jak Ozeasz dostał polecenie od Boga by wziął nierządnicę za żonę. Są dwa poglądy na temat żony proroka, pierwszy jest taki że kobieta ta była prostytutką przed ślubem, drugi zaś twierdzi że stała się nią w trakcie małżeństwa.

Czytaj więcej: Rozdz. 3 Miłość Boga do ludzi

Kolekcja medalików w Fakt

Medaliki dołączane do gazety Fakt

W gazecie Fakt ostatnimi dniami dołączane są medaliki: Jan Paweł II, Matka Boża Fatimska, Ojciec Pio, Matka Boża Częstochowska, Jezus Miłosierny, Krzyż Papieski. Zapewne wiele osób uzna kawałki nic nie znaczącej blachy za talizman strzegący przed nieszczęściem, a wystarczyłoby przeczytać tylko kawałek Pisma Świętego by wiedzieć, że Bóg potępia takie zachowanie. Wiara w cudowną moc rzekomych talizmanów godzi w moc Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej: Kolekcja medalików w Fakt

Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień siódmy i zamiana soboty na niedzielę

Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień siódmy
i zamiana soboty na niedzielę

Pierwsza Księga Mojżeszowa 2.1-3 "Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu."

Po stworzeniu świata Bóg odpoczął dnia siódmego. Z całą pewnością nie mógł to być odpoczynek po zmęczeniu fizycznym ale radość z pracy bądź stworzenia czegoś nowego. Według Biblii dniem siódmym jest sobota a nie niedziela, to w pogańskim Rzymie w IV wieku zmieniono sobotę na dzień szósty wstawiając w jej miejsce niedzielę.

Stworzyciel nadając sobocie szczególne znaczenie wskazał nam, że jest to ważny dzień i powinniśmy go spędzać inaczej niż pozostałe dni tygodnia. Każdemu potrzebny jest odpoczynek i to zarówno fizyczny jak i psychiczny. W pogoni za życiem zapominamy o Bogu, nie mamy dla Niego czasu, a to właśnie w sobotę powinniśmy kierować myśli w Jego stronę a nie wybierać się na zakupy. Dziś sobota jest dniem w którym dokonuje się najwięcej zakupów.

O tym że Bóg do odpoczynku dał nam sobotę a nie inny dzień tygodnia, mówi nam dekalog w którym wyraźnie mamy napisane:

Czytaj więcej: Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień siódmy i zamiana soboty na niedzielę

Problem w odmawianiu modlitwy

Stale powtarzająca się modlitwa

W jednym z wykładów które kiedyś oglądałem mowa była o dość ciekawym podejściu do modlitwy. Seminarium to ma już kila lat ale sposób tam przedstawiony z pewnością można zastosować dzisiaj. Jeśli stale powtarzasz te same zdania bądź nie bardzo wiesz co mówić do Boga, to obejrzyj ten wykład. Od minuty 27:50 jest wstęp do tematu a od 29:55 prowadzący przestawia swój sposób na modlitwę w formie pamiętnika.

Całe seminarium jest dość ciekawe i zawiera aż 31 rozdziałów trwających po około 60 minut, można się dużo nauczyć i polecam każdemu kto jeszcze tego nie oglądał.

Rozdz. 24. 15-27 Śmierć żony proroka Ezechiela

Śmierć żony proroka Ezechiela
Księga Ezechiela rozdział 24.15-27 komentarz, interpretacja

(15) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (16) Synu człowieczy, oto Ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu, lecz ty nie biadaj ani nie płacz, niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. (17) Wzdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. (18) Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona; następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano.

Najsmutniejszy werset w Księdze Ezechiela w odniesieniu do proroka. Ezechiel żył na wygnaniu w niewoli po pierwszym ataku babilończyków na Jerozolimę. Miejsce jego przebywania to kanał - odnoga rzeki Eufrat ciągnąca się przez około 96 kilometrów. Żył on wśród rodaków - zepsutych Izraelczyków będących bliżej pogaństwa niż Boga którego kiedyś wielbili. Misja jaką wykonywał była wyczerpująca i wymagała mocnego charakteru a zarazem ogromnej wiary w Stwórcę.

Po wcześniejszych dość drastycznych proroctwach o zburzeniu Jerozolimy i notorycznych próbach nawrócenia mieszkańców nadszedł czas na jeszcze mocniejsze okazanie tego co nadejdzie. Bóg postanowił zabrać Ezechielowi żonę, co jak sam tłumaczy ma uświadomić Izraelitom co ich czeka jeśli nie zmienią swojego zachowania.

Czytaj więcej: Rozdz. 24. 15-27 Śmierć żony proroka Ezechiela

Psalm 32 - Odpuszczenie grzechów

Psalm 32 - komentarz, interpretacja
Odpuszczenie grzechów

(1) Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! (2) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy!

Paweł w Liście do Rzymian w rozdziale 4 cytuje Psalm 32 w nawiązaniu do odpuszczenia grzechów z wiary a nie z uczynków. Przy okazji warto zauważyć, że jest to kolejny z niezliczonych dowodów na to, że Stary Testament obowiązuje do dzisiaj i błędem jest mówienie, że powinniśmy skupić się tylko na Nowym Testamencie. Jeśliby Stary był nieważny to po co Jezus i apostołowie stale go cytowali.

Odpuszczenie grzechów przez Boga następuje wtedy gdy szczerze je wyznajemy, przed Bogiem nic nie ukryjemy. Pocieszające jest to, że nieważne jak wiele byśmy w swym życiu nabroili to gdy tylko będziemy tego żałować i w naszym sercu nie będzie obłudy, Bóg nam przebaczy! Z tego też powodu panuje błędne przekonanie, że za młodu można się wyszumieć a na starość uduchowić. Tak chytre podejście kończy się przeważnie tragedią duchową, powierzchowne nawrócenie jest gorsze od bycia ateistom (A tak, żeś letni ... wypluję cię z ust moich), poza tym Boga nie da się oszukać, nie warto więc z nim grać w cwaniaka.

Czytaj więcej: Psalm 32 - Odpuszczenie grzechów

Spowiedź w Piśmie Świętym a spowiedź kościelna

Spowiedź w Piśmie Świętym

Spowiedź jaką dzisiaj znamy wprowadzona została w XIII w. a to jak zepsuty był wtedy kościół rzymskokatolicki nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ponad 200 lat później wprowadzono odpusty za zmarłych czyli za płatne msze można było zbawić zmarłego grzesznika od grzechów. Po co w takim razie Jezus za nas umierał skoro za pieniądze można nabyć zbawienie?

Kościół katolicki prawo do spowiedzi opiera na wersetach z Ewangelii Jana 20.23 "Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane"

Brzmi pięknie i na pierwszy rzut oka powinno obalić każdy argument ale czy oby na pewno? Jak powszechnie wiadomo do kościoła katolickiego najczęściej uczęszczają ludzie nie czytający Pismo Święte i na tym bazuje kościół. Wyrwane z kontekstu zdanie może zmienić myśl o 180 stopni i tak też jest w tym przypadku. Należałoby przeczytać Pismo Święte by zrozumieć ten fragment jak i istotę wybaczania grzechów bo opieranie się na tym co powie ksiądz czy inna osoba lub przeczytanie artykułu na stronie nie powinno być wyznacznikiem wiary. Źródłem jest Biblia i to z niej należy korzystać, warto też sprawdzać w historii kiedy wprowadzane zostały niebiblijne praktyki bo przeważająca ich część została ogłoszona w mrocznym Średniowieczu i do dzisiaj jest praktykowana. Nie daj się zwieść tym którzy głoszą słowo boże a postępują niezgodnie z tym co podaje Pismo.

Czytaj więcej: Spowiedź w Piśmie Świętym a spowiedź kościelna