Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Bezstresowe wychowywanie dzieci w Biblii

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Bezstresowe wychowywanie dzieci w Piśmie Świętym

Dzieci o których jest mowa w artykule nie dotyczy maluszków nieodróżniających dobra od zła, ale dzieci i młodzież mających świadomość że czyni źle.

Czy bezstresowe wychowywanie jest dobre ? Co Pismo Święte mówi na temat kar cielesnych dla dzieci ? Niejednym odpowiedź może wydawać się zaskakująca, ale Biblia nie ma nic przeciwko temu by stosować kary cielesna dla synów. Świadczą o tym m.in. słowa:

Ks. Przysłów 3:12  "Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna."

Ks. Przysłów 13:1 "Mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia."

Ks. Przysłów 13:24 "Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu."

Ks. Przysłów 19:18 "Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja; lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci."

Ks. Przysłów 22:15 "Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd."

Ks. Przysłów 23.13-14 "Nie szczędź chłopcu karcenia; jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze.  Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych."

Ks. Przysłów 29.15 "Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce."

Ks. Przysłów 29:17 "Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy."

Jak widzimy bezstresowe wychowywanie dzieci nie miało miejsca, jest to wymysł typowo ludzki, który doprowadził do tego, że życie na ziemi staje się coraz bardziej rozwiązłe. Już w przedszkolach i pierwszej klasie, maluchy lekceważąco odzywają się do wychowawców i nauczycieli. Skoro robią to za młodu, co będzie gdy dorosną ? To na rodzicach spoczywa obowiązek dobrego wychowywania. Czasem same słowa nie wystarczą. Oczywiście wszystko ma swoje granice, tak samo jak kary cielesne. Bicie do krwi, mocnych siniaków czy znęcanie się mija się z celem i rzekome wychowywanie zamienia się w znęcanie, lub wyładowywanie złości a nie taki był cel powyższych cytatów. Biblia mówi by kary cielesne stosować z głową i nie ograniczać się tylko do nich, a stosować je wtedy gdy nie pomagają inne formy napomnień. Wg Pisma Świętego najpierw powinno się rozmawiać, strofować, upominać, a gdy to nie pomaga sięgnąć po karę cielesną, jako ostatni środek wychowawczy. Módl się do Boga, by dał mądrość w wychowywaniu, aby swoją mocą, miłością wpływał na dziecko a z pewnością otrzymacie stosowną pomoc. Kup Biblię dla dziecka, i czytaj mu na głos, od małego ucz go o Stwórcy. Wspólna modlitwa to już rzadkość ale bądź pewny, że mocno i pozytywnie wpływa na psychikę dziecka.

Komentarz Biblijny do Starego Testamentu - William MacDonald tak komentuje Ks. Przysłów 23.13-14:
"Gdy pozwalamy dziecku robić, co mu się żywnie podoba, wcale nie okazujemy mu dobroci. Biblia nie pochwala pobłażliwości, ale zachęca do karcenia rózgą, obiecując, że dziecko nie umrze. Może to oznaczać, że lanie nie doprowadzi do jego śmierci, ale też, że właśnie ratuje go przed przedwczesną i głupią śmiercią. Wyrwie jego duszę z Szeolu (BT).
Zamiast ukarać swoich synów, Heli napomniał ich łagodnym: "Czemu dopuszczacie się tych rzeczy?" (1 Księga Samuela 2.22-25). Okazał pobłażliwość, która przywiodła do upadku jego dom, kapłaństwo i cały naród.
Dawid również nie wykazał się w dziedzinie dyscypliny rodzicielskiej. Nie chciał skrzywdzić Adoniasza, karząc go (1 Księga Królewska 1.6). Po dwóch zdradzieckich próbach przejęcia tronu Adoniasz zginął z ręki Salomona."

Czytając Pismo Święte natkniesz się wielokrotnie na teksty w których przeczytasz jak Bóg karci i smaga rózgą swoje dzieci (czyli również nas dorosłych) w celach wychowawczych, np:.

2 Ks. Samuela 7.14-15 "Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie."

 

Przeciwnicy kar cielesnych (przeważnie są to ci, którzy nawet nie przeczytali Pisma Świętego) oponują, że Bóg nie może zachęcać do takich kar. Ci co nie przeczytali Biblii nie powinni się nawet wypowiadać na temat tego, czy Bóg to pochwala czy nie, bo skoro nie przeczytali Świętej Księgi, to nie poznali Boga Biblijnego by Go dobrze zrozumieć. Jesteśmy ludźmi, którzy grzeszą, a jednym ze sposób by wywrzeć na nas posłuszeństwo i sprowadzić na właściwą drogę są kary cielesne, stosowane oczywiście z umiarem i rozumem tak by odbiorca zrozumiał ich sens.

Mogą się również podnieść głosy, że powyższe wersety pochodzą tylko ze Starego Testamentu. Dla nich poniżej zamieszczam przykładowe wersety z Nowego Testamentu:

Apokalipsa 3.19 "Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się."

List do Hebrajczyków 12.5-11 "i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni."

 

Bóg cudów - jak zbudowany jest świat

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Bóg cudów - film

Zapraszam do obejrzenia wspaniałego filmu w którym zobaczysz jak zbudowany jest otaczający nas świat

 

Bóg cudów - film

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zapraszam do obejrzenia wspaniałego filmu w którym zobaczysz jak zbudowany jest otaczający nas świat

 

 

Todd White - uzdrawianie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Filmik nie najlepszej jakości, ale pokazujący jak można bez skrępowania głosić Jezusa nieznajomym. 

 

To czy w Polsce też można spotkać takich ludzi nie wiem. Na pomorzu działa grupa, która wychodzi na ulice i modli się o uzdrowienie, jednak osobiście nigdy nie uczestniczyłem w takim wydarzeniu, ale całym sercem pochwalam takie akcje i osobiście wierzę że kościół uliczny bardziej zbliża ludzi do Boga niż te murowane, które mają pychę: "jedynie nasz kościół głosi prawdę a inne kościoły żyją w błędzie".

http://jadlodajnia.org/kosciol-uliczny-w-gdansku <- nowe okno

 

Psalm 139 - wszechobecność Boga i nienawiść Dawida do wrogów Pana

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Psalm 139 jest na tyle bogaty, że na jego podstawie można by napisać wiele artykułów o różnych zagadnieniach. Psalm ten dzieli się na cztery części:

1. Część pierwsza - Wszechwiedza, mądrość Boga nie zna granic.

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.Panie, zbadałeś mnie i znasz.
(2) Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka.
(3) Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.
(4) Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe.
(5) Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją.
(6) Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,Zbyt wzniosła, bym ją pojął.

Czytaj więcej: Psalm 139 - wszechobecność Boga i nienawiść Dawida do wrogów Pana

Homoseksualizm w Piśmie Świętym

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Homoseksualizm w Polsce i na świecie rośnie w niebezpiecznym tempie. Coraz więcej krajów pozwala na taki ślub a także adopcję dzieci a wszystko rzekomo w imię miłości i wolności. Zapominamy że związek małżeński został ustawiony dla osób odmiennej płci i tylko taki jest błogosławiony przez Boga. Instytucja małżeńska która była przeznaczona tylko dla normalnych związków została splugawiona. Prosty przykład: W szkołach, stypendia zarezerwowane są dla najlepszych uczniów. Tym mniej zdolnym to się nie podoba i żądają by oni też dostawali stypendia. Szkoła ulega naciskom i od tej pory każdy uczeń dostaje stypendium w tej samej wysokości. Czy wtedy takie wyróżnienie w nauce ma sens ? W imię wolności zniszczono małżeństwo, dostają je osoby dla których nie zostało ono stworzone!

Co o homoseksualizmie mówi Pismo Święte ? Czy Biblia potępia homoseksualizm ?

Trzecia Księga Mojżeszowa 18.22-29 "Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. ... Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców ... Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią."

Trzecia Księga Mojżeszowa 20.13-23 "Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich ... Będziecie przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wypełniać, aby nie wyrzuciła was ziemia, do której Ja was prowadzę, abyście w niej mieszkali. A nie postępujcie według ustaw ludu, który Ja wypędzam przed wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie".

Jedną z przyczyn dla których Bóg wypędził Kanaanejczyków był owy jawny homoseksualizm. Sodoma i Gomora to idealny przykład na to jakie Bóg ma zdanie o uprawianiu tej sprośności:

List Judy 1:7 czytamy: "Tak też Sodoma i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to." 

W Starym Testamencie podobnych przykładów jest więcej, co natomiast mówi o tym zagadnieniu Nowym Testament: 

List do Rzymian 1.26-27 "Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie."

1 List do Tymoteusza 1.8-11 " Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono."

 1 List do Koryntian 1.9-11 "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego."

W powyższym cytacie mamy zdanie które jest błogosławieństwem dla wszystkich tych którzy popadli w homoseksualizm. W każdej chwili możecie porzucić ten haniebny proceder i oddać się Bogu a On wam wybaczy tak jak zostało to przebaczone Koryntianom. Nie musisz skazywać się na wieczne potępienie, słowa zawarte w Piśmie Świętym są wyraźne: każdy kto odbywa stosunki seksualne z osobą o tej samej płci nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Zauważ, że homoseksualizm w Piśmie Świętym często wymieniany jest obok innych mocnych niemoralnych zachować jak np.: bezbożnych, matkobójców, ojcobójców, handlarzy niewolników. Wydawać by się mogło, że jest to tylko indywidualna sprawa danej osoby ale tak nie jest, swoim zachowaniem przyczyniają się do upadku moralnego społeczeństwa.

Z ogromną ohydą patrzę jak tęczą którą Bóg stworzył po potopie na znak przymierza Boga z człowiekiem, wykorzystywana jest przez homoseksualistów jako znak wolności, a ogromna część społeczeństwa nawet nie ma o tym pojęcia, oraz to w którym miejscu Pisma Świętego jest tekst o tym mówiący. 

W Starym Testamencie czytamy, że osoby takie miały być wytracane ze społeczeństwa. Izraelici byli narodem wybranym, mieli wyróżniać się na tyle innych narodów. Bóg (a przynajmniej część Jego chwały) mieszkała wśród nich w Namiocie/Świątyni, okazywała się w formie słupa ognia czy obłoku. Cały naród miał być uświęcany, niedopuszczalne było by móc przebywać tak blisko Boga i jednocześnie postępować tak nieczysto. Wraz z upływem lat Izrael staczał się moralnie, stał się gorszy od ludów które niegdyś zamieszkiwały Kanaan. Standardy Boże pozostały niezmienione, dalej powinniśmy mieć odrazę do homoseksualizmu i go potępiać oraz negatywnie patrzeć na wszelkie parady gejów i lesbijek, publiczne afiszowanie się z tym grzechem. Nie rzucajmy kamieniami i nie wyrządzajmy tym ludziom krzywdy, Jezus mówił wyraźnie, że kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem. Karą za grzech jest śmierć. W taki czy inny sposób grzeszy każdy z nas, nie wyżywajmy się więc na takich osobach, bo sami również zasługujemy na potępienie a tylko łaska Jezusa Chrystusa może nas uratować od śmierci wiecznej.

Należy za to piętnować, publiczne całowanie, trzymanie się za rękę, śluby oraz adopcje dzieci, czyli to co najbardziej wywołuje zgorszenie i upadek ludzkości. Tolerancja ma swoje granice, jeśli para która fizycznie nie może, mieć dziecka, bierze ślub i adoptuje dziecko, wkracza w sferę zarezerwowaną dla normalnych stosunków ludzkich. Jest to wypaczenie i trzeba je niszczyć. Obecny świat coraz bardziej przypomina Sodomę i Gomorę, a ludzie coraz mniej się gorszą gdy widzą parę gejów/lesbijek publicznie trzymających się za ręce, czy o zgrozo całujących. Fuj!

Artykułem tym nie chcę atakować ludzi będących pod wpływem homoseksualizmu, ale ich praktyk które deprawują społeczeństwo, czyli śluby, publiczne całowanie, adopcje dzieci oraz specjalne wystawianie się na pokaz w celu pokazania że jest się homoseksualistą. Bóg daje każdemu szansę i pomoże wyrwać się z tego upadku, trzeba jednak zwrócić się do Jezusa o pomoc. Stwórca przebacza ale również leczy. Proś Boga by zwalczył w tobie ten grzech, wierz że się uda a tak się stanie.

Wszystkim którzy trwają w takim związku, potrzebne jest oczyszczenie. Poniżanie, wyzwiska, wyśmiewanie, straszenie, karanie itp. nie jest rozwiązaniem. To że nie wejdą do Królestwa Niebieskiego jest największą karą, jaka może ich spotkać. Jezus do każdego podchodził  z miłością, przyszedł ratować grzeszników (każdy z nas nim jest) a nie sprawiedliwych. Trzeba być wyrozumiałym i tolerancyjnym, ale również stanowczym, czyli nie pozwalać na to co wcześniej pisałem. Nie traktować homoseksualistów z góry, nie uważać że są gorsi od nas lub są jakimiś odmieńcami. Owszem są zniewoleni grzechem, ale czy jest człowiek, który nie ma wad ? Oni mają słabość do tej samej płci, my mamy za to słabość do innych nieczystości, które powodują że grzeszymy.

Dlaczego w modlitwach i psalmach występują przekleństwa i złorzeczenia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W Piśmie Świętym niejednokrotnie natkniemy się na wersety w których autor przeklina bezbożnych i modli się o ich wytępienie. Wśród psalmów prym wiedzie Psalm 109, w którym czytamy m.in.:

"(6) Wyznacz mu na wroga bezbożnika, A oskarżyciel niech stanie po jego prawicy! (7) Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, A modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech! (8) Niech dni jego będą krótkie, A urząd jego niech inny weźmie! (9) Niech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową! (10) Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów! (11) Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, A obcy niech rozgrabią owoc jego pracy! (12) Bodajby nie miał nikogo, Kto by mu okazał życzliwość,Ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego! (13) Potomstwo jego niech będzie skazane na zagładę, Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu! (14) Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony! (15) Niech będą zawsze przed Panem I niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich! (16) Bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, Ale prześladował nędzarza i biedaka I człowieka utrapionego chciał zabić. (17) Umiłował przekleństwo - niech ono nań spadnie!Nie chciał błogosławieństwa - niech będzie dalekie od niego! (18) Przyoblókł się w przekleństwo jak w szatę, Niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego I jak oliwa w kości jego! (19) Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa, I jak pas, który go zawsze opasuje! (20) Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają I źle o mnie mówią! "

Jak pogodzić powyższe słowa z duchem przebaczenia i miłości ? Interpretacji jest kilka, podam te główne:

1. Dawid pisał jako pomazaniec Boży miał prawo do sądzenia grzeszników - nie wszystkie modlitwy i psalmy były pisane przez Dawida, więc ta interpretacja wydaje mi się całkowicie nietrafiona.

2. Są to zapisane myśli psalmisty, które pokazują że stale jesteśmy grzesznikami - to również do mnie nie przemawia, bo interpretacja ta nie bardzo pasuje do innych modlitw w Starym Testamencie a już w szczególności do czasów końca opisanych w Apokalipsie.

3. Izrael jako naród wybrany musiał przeciwstawiać się wszystkim wrogom Boga a tacy byli owi bezbożnicy. By ukrócić życie wrogów Boga, należało ich wytępić by zło nie rozprzestrzeniało się pośród narodu wybranego.

Interpretacja 4 przemawia do mnie najbardziej, jednakże swoją własną przedstawiłem w punkcie 5.

 

4. Przekleństwa wyrażają ducha, który był stosowany dla Żyda pod prawem, ale nie jest odpowiedni dla chrześcijanina żyjącego pod łaską Jezusa. Wydają nam się one surowe bo patrzymy na nie z perspektywy nowotestamentowej zaś Dawid i osoby żyjące przed Jezusem nie miały Nowego Testamentu. Włączenie rodziny do sądu wydaje nam się skrajnością, ale należy pamiętać że Bóg ostrzegał naród co stanie się gdy ojcowie będą grzeszyć: 2 Mojżeszowa 20.5, 34.7, 4 Mojżeszowa 14.18, 5 Mojżeszowa 5.9. Chcemy czy nie, swoim życiem oddziałujemy na innych a w szczególności na najbliższych. Dzieci bezbożników, wychowywane w takiej rodzinie z reguły również zostają bezbożnikami, ale nie jest to zasadą, każdy ma wolną wolą i jak chce może wybrać Boga, problem w tym, że takie osoby nie mają pragnienia by iść za Bogiem. Obecnie żyjemy w czasach przebaczania i miłości ale gdy nadejdą dni apokalipsy, psalmy przekleństwa nabiorą ponownie swojej mocy. W Księdze Objawienia pełno jest słów przedstawiających zło jakie zapanuje na tym świecie. Przekleństwa w psalmach w jakimś stopniu przygotowuje nasze serca by doceniały śmierć Jezusa Chrystusa, który poniósł na swoim ciele wszelkie przekleństwo byśmy my byli od niego uwolnieni.

5. Przekleństwa nie są wypowiadane po złości ale w imię sprawiedliwości. Psalmista ma dosyć złych ludzi którzy go otaczają, nie widzi dla nich nadziei, ich serca są tak przesiąknięte złem, że jedyną dla nich zapłatą jest sprawiedliwość czyli pozbawienie ochrony bożej co wiąże się z wydaniem ich siły ciemności. Skoro bezbożnicy gardzą Bogiem i Jego zasadami, niech Bóg ich więcej nie ochrania przed demonami, dostaną to na co zasługują. Na początku psalmu czytamy: "(4) Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę. (5) Oddają mi złem za dobre, A nienawidzą za miłość moją." jak Dawid modlił się za tych ludzi. Nie w każdym psalmie i przekleństwie w Biblii przeczytamy o poprzedzającej modlitwie za grzeszników ale znając ducha miłości powinniśmy wiedzieć, że takie były wypowiadane, choć niekoniecznie musi być o tym wzmianka w danym rozdziale. Co zrobić z ludźmi za których się modlisz a oni dalej wyrządzają zło ? Dawid ma już dość, miłość nie pomogła, niech więc ich opuści. Jako społeczeństwo musimy bronić się przed złem, stworzyliśmy prawo karne a i to dla wielu nie jest powodem by nie popełniać przestępstwa. Jeśli przekleństwa połączymy z tym co czeka bezbożników przed ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa staną się one sprawiedliwością a nie złorzeczeniem.

Problem stanowi interpretacją słów wypowiadanych w stronę dzieci bezbożników. Zauważmy, że wcześniej wskazana jest wina ojca i matki, "((14) Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony!")  co oznacza że taka osoba wychowana została w zdemoralizowanej rodzinie. Bóg jest dla każdego, również dla dzieci bezbożników, jednak nieodpowiednie wychowywanie ma duży wpływ na przyszłe życie dziecka. Jeśli nie będzie ono miało odpowiednich wewnętrznych motywacji by przeciwstawić się złu, również zostanie potępione. To że żyjesz w bezbożnej rodzinie, nie oznacza że Bóg ciebie nie wyratuje, wystarczy Go o to poprosić. Psalmista słowa przekleństwa kieruje w stronę dzieci, bo nie chce by wyrosły one na takich samych łotrów, lepiej dla nich by umarły za młodu niż swoim podłym zachowaniem zatruwały życie innym. Słowa te nie są skierowane do dzieci, które pomimo trudnej sytuacji będą miały serce skierowane w stronę Boga, te Bóg z pewnością ochroni przed zepsuciem moralnym.