Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Rozdz. 10 - modlenie się do figur, rzeźb i obrazów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza rozdział 10 - komentarz, interpretacja

Rozdział ten można podzielić na dwie części. Część pierwsza (1-15) to modlenie się do bożków. Część druga (16-25) to dramatyczne warunku duchowe w Judei.

(1) Słuchajcie słowa tego, które Pan mówi do was, domu Izraela! (2) Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają!

Bóg nawołuje lud do opamiętania, który ma przestać przyjmować wierzenia innych narodów, wiara ma być czysta a nie splugawiona. Łączenie religii w jedną wspólną prowadzi do oddalenia się od prawdziwej wiary, Bóg wielokrotnie przed tym przestrzegał. Znakami niebieskimi mogą być również bogowie babilońscy w których Izraelici zaczęli wierzyć, jak i wiara w głupie przepowiadanie przyszłości u wróżbitów którzy swoją rzekomą wiedzę brali z ułożenia gwiazd a jak czytamy na kartach Pisma Świętego, zawsze stoją za tym demony. Osobę która chodzi do wróżki by przepowiadała mu przyszłość, można przyrównać do kogoś kto idzie pytać się o przyszłość demonów zamiast iść po poradę do Stwórcy.

Czytaj więcej: Rozdz. 10 - modlenie się do figur, rzeźb i obrazów

Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne - płonąć będzie i nie zgaśnie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza 7.20 w różnych przekładach:

Biblia Warszawska: "Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne - płonąć będzie i nie zgaśnie."

Biblia Tysiąclecia: "Dlatego to mówi Pan: Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi - płonie i nie zagaśnie."

Biblia Warszawsko-Praska: "I dlatego oto, co mówi Pan: Zobaczcie, jak żar mego gniewu obejmuje całe to miejsce, wszystkich ludzi i zwierzęta, drzewa leśne i wszystkie owoce ziemi. Płonie ten żar i nic nie jest w stanie go ugasić."

Biblia Gdańska: "Przetoż tak mówi panujący Pan: Oto gniew mój i popędliwość moja będzie wylana na to miejsce, na ludzi i na bydlęta, i na drzewa polne, i na owoce ziemi, i zapali się, a nie ugaśnie."

Przekład Nowego Świata: "Dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: 'Oto mój gniew i moja złość zostają wylane na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta domowe, na drzewa polne i na plon ziemi; i płonąć będą, i nie zostaną ugaszone'."

Słowa te zostały napisane przed najazdem Babilonu na Judeę. We wcześniejszych jak i późniejszych wersetach Księgi Jeremiasza Bóg wielokrotnie woła o opamiętanie ludu izraelskiego. Ten jednak nie słucha głosu proroka. Następuje klęska ziemi judzkiej.

Czym jest gniew zawzięty Pana ?

Sprawiedliwością która nie zostanie cofnięta jeśli się nie opamiętają. Izraelici w tym czasie składali na ofiarę innym bogom, swoich synów i córki (przeczytaj werset 31 tego rozdziału), ich serca były okrutne, brak w nich było miłości. Cały naród był wewnętrznie zniszczony, dusze takich ludzi i tak będą zniszczone podczas Sądu Ostatecznego. Czy Bóg miał patrzeć jak Jego naród wybrany dalej brnie w moralnym bagnie ? Cofnął swoją ochronę i wydał ich w ręce Babilończyków. 

Słowa pisane w Starym Testamencie nie zawsze czytamy tak jak powinniśmy. Wiele osób odbiera gniew boży czy mściwość bożą na sposób ludzki. To co u ludzi jest mściwością i gniewem, nie jest tym samym u Boga. Gniew Boga to troska o przyszłość ludzi których kocha. Złośliwcy i ślepi duchowo i tak tego nie pojmą.

W Księdze Psalmów 141.5 Dawid pisze: "Gdy sprawiedliwy mnie karze, to jest to łaska, A gdy mnie karci, to jest to jak wyborny olej na głowę, Przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie". Dawid karę uznaje za akt łaski. Jest jeszcze wiele takich tekstów, również w Nowym Testamencie, choć tam w większości dotyczą one sytuacji w których wierzący będzie cierpiał z powodu miłości do Boga bo źli ludzie będą mu za to sprawiać ból, tutaj cierpienie spowodowane jest grzesznym życiem tego którego ono dotyka ale ma ono pomóc mu w opamiętaniu.

Czy jeśli twoje dziecko zostanie porwane i spalone żywcem w ofierze bogom będziesz stać bezczynnie?
Czy jeśli twoje dzieci będą palić inne dzieci będziesz stać bezczynnie?
Czy jeśli twoje dzieci będą mordować, gwałcić i okradać inne dzieci będziesz stać bezczynnie?
Czy jeśli te dzieci podrosną i dalej będą czynić to samo to będziesz stać bezczynnie?
Czy jeśli stale je będziesz upominać a one i tak będą ciebie lekceważyć to będziesz stać bezczynnie?

W tych przypadkach powinno się modlić do Boga o pomoc. Do kogo ma modlić się Bóg ? Sam do siebie ? Dlaczego więc Pan miałby dalej patrzeć na to co wyprawiają jego dzieci które kocha ? Dla dobra następnych pokoleń, zesłał na nich Babilończyków. Judea gdy została podbita a mieszkańcy wzięci do niewoli, oprzytomnieli. 70 lat musiało minąć by swym sercem zwrócili się do Boga a ich wnętrza zostały choć trochę oczyszczone z brudów. Ostrzeżenia wysyłane przez Boga do nich nie trafiały, odrzucali je, pozostała ostatnia możliwość naprawy ich serc. Niewolnictwo w Babilonie.

Dlaczego gniew wylano na zwierzęta, drzewa i owoce ziemi ?

O tym dlaczego cierpią zwierzęta znajdziesz w temacie: Dlaczego cierpią zwierzęta, pomocny może być również artykuł Dlaczego cierpimy i Dlaczego małe dzieci umierają ?.

Gniew boży wylany był bezpośrednio na zdemoralizowanych Judejczyków ale jak wiemy wśród nich żyły też zwierzęta jak i rosły drzewa i uprawy rolne. Zniszczenie jakie przyjdzie na mieszkańców z pewnością dotknie też zwierzęta. Jest to konsekwencja ich grzechów. W tym przypadku gniew skierowany na zwierzęta i przyrodę dotyczy tego, że Babilończycy atakując ziemie Judei zniszczą również roślinności i zgarną lub pozabijają zwierzęta. Gniew nie był skierowany na nie, ale one również odczują skutki ataku.

Babilon gdy najechał Judeę ścinał wiele drzew, chociażby po to by budować maszyny oblężnicze, wozy, czy chociażby stawiać tymczasowe budowle potrzebne podczas oblężeń. Szacuje się, że w Judei było minimum 46 miast warownych oraz mnóstwo małych osad czy wiosek które zostały podbite. Lasy karczowano również po to by podupadło lokalne społeczeństwo.

Tysiące wojowników musiało coś jeść. Żywność ściągano z daleka jak również z okolicznych terenów. To co posiali Żydzi, zostało zrabowane przez nieprzyjaciela. Ziemia została zniszczona.

Zwierzęta leśne jak i domowe były zabijane by armia mogła się wyżywić. Gdy na danym terenie stacjonuje tak ogromna liczba wojska, zwiększa się zapotrzebowanie na mięso, tym samym większa część zwierząt została zabita. I choć one nie zawiniły to ich też dosięgło zniszczenie.

Rozdz. 4 - Zapowiedź klęski Judei i miłość boża

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza, rozdział 4 - interpretacja, komentarz

(1) Jeżeli chcesz zawrócić, Izraelu - mówi Pan - to zawróć do mnie; a jeżeli usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. (2) I jeżeli będziesz przysięgał: "Żyje Pan" szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak twoje i tobą będą się chlubić. (3) Bo tak mówi Pan do mężów judzkich i jeruzalemskich: Orzcie sobie ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie! (4) Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuch jak ogień i nie palił, a niktby go nie ugasił z powodu waszych złych czynów!

Słowa te pisane były przed najazdem Babilonu na ziemie Judei. Bóg w swojej miłości daje kolejną szansę mieszkańcom na porzucenie drogi zła jaką sobie obrali. Słowa "nie będziesz się już tułał" oznaczają puste życie duchowe Izraelitów, błądzili oni duchowo, wywyższali bożki stworzone własnymi rękoma, zapomnieli o cudach jakie widzieli ich przodkowie. Boży gniew sprowadza się do tego, że Bóg odstąpi od narodu wybranego, wyda ich na ich własne siły. Boża tarcza ochronna zostanie cofnięta,  Żydzi będą skazani na zatracenie, otoczeni wrogami bez bożej pomocy niechybnie polegną.

Czytaj więcej: Rozdz. 4 - Zapowiedź klęski Judei i miłość boża

Izrael zawiedzie się na Egipcie - Księga Jeremiasza rozdz. 2.36-37

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza 2.36-37 "Jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę! Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiodła cię Asyria, i wyjdziesz również stamtąd z rękami nad głową, gdyż Pan odrzucił tych, którym zaufałaś, i nie będziesz miała z nimi szczęścia."

Księga Jeremiasza jest wielką księgą proroctw a w niej m.in. znajdują się proroctwa na temat upadku Izraela, Egiptu czy Babilonu. Powyższy tekst może i nie do końca jest proroctwem z pełnego zdarzenia ale z pewnością słowa te wypełniły w 100 procentach.

Wyjaśnienie dla tych co nie czytali Pisma Świętego:
Izrael w Biblii oznacza cały naród żydowski czyli "Judea i Izrael północy" jak również "tylko Izrael północy". Określenia te naprzemiennie występują nawet w jednym rozdziale, stąd osoby nie mające kontaktu w Biblią czasami mogą mieć trudności z właściwą interpretacją. W większości przypadków słowo Izrael oznacza naród żydowski.
Juda / Judea to południowa część Izraela, który uległ podziałowi po śmierci Salomona. Pomiędzy oboma królestwami wybuchały bratobójcze wojny jak i wzajemne sojusze.


zdj. www.flickr.com/photos/jeremympiehler

Izrael zawiódł się na Asyrii kulturowo-religijnie oraz militarnie. Gdy Judea została zaatakowana przez Izrael i Aramejczyków, nie zwróciła się o pomoc do Boga ale do króla asyryjskiego Tiglas-Pilesera, wysyłając mu jednocześnie złoto i srebro znajdujące się w świątyni Pana oraz w skarbcach domu królewskiego (Druga Księga Królewska 16). Przeciwnik wprawdzie został odparty ale było to posunięcie katastrofalne w skutkach. Izrael północy wkrótce został zniszczony a ludność wysiedlona, Judea zaś była notorycznie nękana przez Asyryjczyków, którzy po jakimś czasie oblegali Jerozolimę. Sojusz mający uratować Judeę przed porażką, stał się po części przyczyną ich upadku, choć główna wina spoczywa na samych Judejczykach którzy porzucili Boga.

Naród żydowski gdy był wierny Stwórcy miał od Niego pełne wsparcie, a mimo to wolał oddawać się innym pogańskim wierzeniom. Zaczęto składać dzieci w ofierze bogom, uprawiać czarną magię, prawdziwy Bóg przestał się dla nich liczyć. Spółkowanie z poganami pogrążyło cały naród w ubóstwie religijnym.

Judea zawierała również sojusze z Egiptem, co zawsze kończyło się dla niej tragedią. Najpierw Egipt nie potrafił pokonać Asyrii i sam uległ jej sile by następnym razem zostać pokonanym przez Babilon. Jerozolima wraz ze Świątynią podczas najazdu Babilończyków została zrównana z ziemią.

Proroctwo o Cyrusie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W Księdze Izajasza zapisane jest proroctwo które zapowiedziane zostało około 150-200 lat przed wydarzeniami. Zawarte jest ono w wersetach:

Księga Izajasza 44.26-28 " Który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówię o Jeruzalemie: Będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich: Będziecie odbudowane: Dźwignę je z gruzów. Który mówię do toni: Wyschnij, Ja wysuszę twoje strumienie.  Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane - a o świątyni: Będziesz na nowo"

Księga Izajasza 45.1-6 "Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela, przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego."

Księga Izajasza 45.13 "Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu - mówi Pan Zastępów."

We wcześniejszych i następnych wersetach Księgi Izajasza zapisany jest upadek Jerozolimy i wielkiego Babilonu, tutaj jednak pojawia się władca Cyrus. Kim był Cyrus ? Władcą Medii i Persji, nieliczącego się wówczas kraju, który nie miał szans na walkę z potężnym Babilonem. Proroctwo to zapowiada, że:

  • Jerozolima i Świątynia zostanie zdobyta i zniszczona a później odbudowana. Proroctwo to musiało wywoływać oburzenie wśród Żydów, gdyż Świątynia od czasów jej powstania nigdy nie została zniszczona, tak samo jak zabudowania Jeruzalemu nie były wcześniej stertą gruzów. Owszem Jerozolima była wcześniej pokonana ale była zniszczona a mieszkańcy dalej w niej żyli. Proroctwo o zniszczeniu Świątyni zapisane zostało około 140 lat przed wydarzeniami.

  • Jerozolima zostanie ponownie zaludniona przez Izraelitów. Proroctwo to również szokowało, gdyż miasto było pełne życia. Dopiero po najeździe Babilonu ówcześni mieszkańcy zostali uprowadzeni do niewoli a na miejscu pozostawiono nieliczącą się garstkę miejscowej ludności, która miała uprawiać m.in. winnice. Proroctwo to zostało napisane około 210 lat przed wydarzeniami, kiedy to Izraelici po 70 latach niewoli ponownie wrócili do ojczyzny.

  • Zdobycie Babilonu nastąpi poprzez wysuszenie koryta rzeki. Babilon było jak się wydawało miastem nie do zdobycia. Oblężenie go trwałoby latami, zapasy żywności wystarczały na długi okres a obecny król Belsazar był tak pewny siebie, że gdy Cyrus podszedł ze swoją armią pod mury, ten wydał pijacką ucztę. Medowie i Persowie w pewnej odległości od Babilonu, wykopali koryto przez które rzeka Eufrat zmieniła swój bieg, tym samym armia Cyrusa pod osłoną nocy weszła do miasta wyschniętym korytem rzeki Eufrat a miasto zostało zdobyte.

  • Wskazanie Cyrusa jako tego który będzie wykonywał wolę bożą. Znamienne jest to, że Izajasz napisał imię władcy, który jeszcze nie żył. Józef Flawiusz napisał: "Cyrus dowiedział się z tego (co dotyczy budowy świątyni) z księgi proroctw, które Izajasz spisał 210 lat wcześniej ... Izajasz przepowiedział to wszystko 140 lat przed zniszczeniem świątyni. Kiedy Cyrus przeczytał te słowa i dostrzegł ich boskie pochodzenie, ogarnęło go pragnienie wykonania tego, co zostało napisane."  Cyrus po zdobyciu Babilonu uwolnił niewolników żydowskich i wydał dekret umożliwiający im powrót do ziem ojczystych wraz z możliwością odbudowy. I choć końcowa odbudowała świątyni została dokonana później to dzięki Cyrusowi zapoczątkowano te wydarzenia, to on pierwszy ustanowił prawo zezwalające na odbudowę.


Grobowiec Cyrusa

zdj. https://www.flickr.com/photos/adavey

Opisanie Cyrusa jako pasterza i spełniającego wolę Boga, nie jest równoznaczne z tym, że Cyrus był świętym czy całym swoim życiem spełniał wolę bożą. Jego rola jako pasterza i spełniającego wolę Boga polegała na tym, że zdobędzie on okrutny pogański Babilon, uwolni Żydów z niewoli i zezwoli na odbudowę Judei. Proroctwo to nie usprawiedliwiałoby jednocześnie u Cyrusa nieludzkiego traktowania poddanych czy bestialskich mordów, dotyczyło jedynie pokonania wroga, wyzwolenia ludu bożego i dekretu o odbudowie. Tak jak wcześniej Babilon był narzędziem w rękach bożych, tak Cyrus został zapowiedziany jak ten który wypełni proroctwo. Podboje oraz umiejętności wojenne upodabniają Cyrusa do Aleksandra Wielkiego, jeden i drugi odnosili niebywałe sukcesy militarne. Uznaje się, że Cyrus nie wyznawał religii żydowskiej jednak był tolerancyjny na inne wyznania i kierował się sprawiedliwością.

Exodus: Bogowie i królowie - różnice z Pismem Świętym

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Film "Exodus: Bogowie i królowie" pojawił się w kinach. Niestety ale reżyser Ridley Scott jak sam mówi nie wierzy w Boga, więc bardzo nonszalancko podszedł do wiarygodności przekazu, przez co film ten jest fałszywy i przedstawia Boga w sposób kłamliwy a i życie Mojżesza jest niepoprawnie odwzorowane. Zawszę będę zdania, że ateiści nie powinni nakręcać filmów na podstawie Pisma Świętego bo tylko robią krzywdę tym, którzy uwierzą że jest to prawdziwy obraz biblijny. Szczerze zachęcam by samemu przeczytać Pismo Święte i zweryfikować prawdę. Na zaledwie 14 stronach mieści się okres w którym czas biegnie od narodzin Mojżesza aż do przejścia Hebrajczyków przez morze. Teksty te zawarte są w Drugiej Księdze Mojżeszowej, od rozdziału 1 do rozdziału 14. Zachęcam również przed zapoznaniem się z poniższym tekstem do przeczytania artykułu o Mojżeszu i jego 3 etapach życia >> Trzy etapy życia Mojżesza, który pozwoli lepiej zrozumieć niezgodności w filmie.

Poniżej przedstawiam różnice (niezgodności) pomiędzy Pismem Świętym a filmem "Exodus: Bogowie i królowie". A oto i owe prawdy i fałsze:

Film: Bóg jako dziecko, brak w nim miłości.
Pismo Święte: Bóg nie został pokazany pod postacią, Mojżesz słyszał głos i widział palący się krzew. Przedstawienie w filmie Boga jako dziecko jest wstrętne i uderza w chrześcijaństwo. Nasuwa myśl jakoby dziecko prowadziło nas przez życie. W dodatku dziecko to jest nieco harde, nie widziałem w nim miłości bożej. Podsłuchiwanie rozmowy to absurd! Bóg przedstawiony jako dziecko inspirowany mógł być kultem maryjnym w którym Jezus jest małym bezbronnym dzieckiem a nie dorosłym mężczyzną w którym to kulcie ludzie z modlitwą idą do Maryi a pomijają Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika między ludźmi a Bogiem Ojcem.

Film: Faraonem jest Ramzes i to on po śmierci ojca wygnał Mojżesza z kraju.
Pismo Święte: Faraon nie jest wymieniony z imienia. Nie wiemy dokładnie kto wtedy panował. Mojżesz uciekł z kraju gdy faraon jeszcze żył, a umarł dopiero podczas jego wygnania. Nie jest to jest istotne kto wtedy panował i akurat ta niezgodność nie ma znaczenia.

Film: Złote miecze u pasa.
Pismo Święte: Nie występują.

Film: Mojżesz był wychowywany razem z bratem i nie wiedział że jest Hebrajczykiem.
Pismo Święte: Nie ma mowy o żadnym bracie oraz o tym, że Mojżesz nie wiedział że jest Hebrajczykiem. Nie wiemy czy był tego świadomy od małego czy dowiedział w późniejszym okresie życia, faktem jest że był wychowywany przez rodzoną matkę a gdy podrósł został oddany córce faraona, która miała go za swojego syna. W filmie pokazano, że z tego powodu został wygnany, co jest nieprawdą.

Film: Mojżesz został wygnany gdy poznano jego pochodzenie.
Pismo Święte: Mojżesz sam uciekł gdy zabił kolejny raz Egipcjanina. Faraon dowiedział się o zabójstwie i chciał zabić Mojżesza, a ten wiedząc o tym uciekł na pustynię do Midianitów.

Film: Mojżesz po wygnaniu gdy wchodził na górę  po owce, został uderzony kamieniem w głowę i miał wizję w której widział boga-dziecko.
Pismo Święte: Mojżesz wszedł na górę a jego oczom ukazał się anioł Pański w płomieniu ognia wydobywającego się z krzewu. Bóg nakazał mu wtedy zdjąć sandały gdyż ziemia na której stał była z powodu obecności Boga świętą. Mojżesz był pełen świadomości, nie było żadnej lawiny oraz uderzenia w głowę.

Film: Sypora gotowa wyrzec się wiary byle tylko Mojżesz nie szedł do Egiptu.
Pismo Święte: Jetro czyli ojciec Sypory powiedział: Idź w pokoju! Sypora nie miała nic przeciwko wędrówce do Egiptu.

Film: Mojżesz przeprowadza partyzantkę i szkoli Hebrajczyków.
Pismo Święte: Bzdura! Bóg 40 lat kształtował charakter Mojżesza by ten uznał, że tylko Bóg może uwolnić naród wybrany. Więcej o tym w temacie Trzy etapy życia Mojżesza. Nie było żadnego ruchu oporu, łuków, podpaleń czy niezgadzania się z Bogiem. W trzecim etapie życia Mojżesz nie polegał już na własnych siłach ale tylko i wyłącznie na Stwórcy, nie mógł więc wtedy tworzyć hebrajskich sił wojskowych, one niejako było tworzone dopiero na polecenie Boga podczas 40 letniej wędrówki po pustyni.

Film: Mojżesz unikał faraona, zakradał się by z nim rozmawiać.
Pismo Święte: Mojżesz razem z Aaronem jawnie stawał przed faraonem w obecności jego czarowników. Był nawet pokaz siły, gdy laska Aarona zamieniła się w węzą i zjadła laski- węże czarowników faraona.

Film: Faraon codziennie zabijał rodzinę hebrajską w celu wydania Mojżesza. Hebrajczycy byli wierni i nie wydali przywódcy.
Pismo Święte: Tak jak powyżej, Mojżesz się nie ukrywał, stawał przed faraonem zapowiadając plagi a w Biblii nie ma mowy o takiej represji ze strony władcy. Ponadto Hebrajczycy po tym jak faraon dołożył im pracy, zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi.

Film: Faraon kazał zabić Mojżesza przed pierwszą plagą.
Pismo Święte: Faraon dopiero przed 10 plagą powiedział by Mojżesz więcej się przed nim nie pokazywał bo zginie. Wcześniej nie był ścigany (nie wliczając jego wcześniejszej ucieczki z Egiptu).

Film: Pierwszą plagę spowodowały krwiożercze krokodyle.
Pismo Święte: Pierwsza plaga powstała przez włożenie laski do rzeki Nil na oczach faraona przez Mojżesza. Czarownicy egipscy również zamienili wodę w krew. Również drugą plagę tj. żab potrafili sprowadzić czarownicy. Dopiero trzecia plaga komarów (oraz następne) nie została przez skopiowana i uznali wtedy, że jest w tym palec Boży.

Film: Plagi były wytłumaczalne, jakoby wszystko było zbiegiem okoliczności.
Pismo Święte: Plagi były uznawane przez Egipcjan jako siła Boga Hebrajczyków. Nikt nie tłumaczył tego w sposób durno naukowy. Plagi reprezentowały również  atak na bóstwa egipskie. Egipcjanie mieli wielu bogów a ci nie potrafili się uchronić przed Bogiem Hebrajczyków np: Happy (Hapi) bóg Nilu, Heket z głową żaby, Hathor jako bogini krowa, Apis jako bóg byk, Reszep bóg błyskawic, Mina bóg urodzaju, Ra bóg słońca itd.

Film: Pokazane było jakoby plagi dotykała również Izraelitów.
Pismo Święte: Plagi przeznaczone były dla Egipcjan i Izraelici byli przed nimi chronieni.

Film: Przed 10 plagą Mojżesz kłóci się z Bogiem, pokazany został jako ten miłościwy a Bóg jako mściwy.
Pismo Święte: Mojżesz nie podważał słowa bożego, nie krzyczał na Boga, nie było durnej przemowy: "nie ukorzę się przed tobą". Więcej na ten temat w artykule: Trzy etapy życia Mojżesza. Wyjaśnienie dlaczego Bóg zesłał 10 plagę znajdziesz po części w tematach: Psalm 137 - Błogosławiony kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę oraz Dlaczego małe dzieci umierają ?.

Film: Podczas przejścia przez morze, woda się zatrzymała a Mojżesz rozmawiał z faraonem, który przeżył.
Pismo Święte: Izraelici szli suchym gruntem a po obu stronach mieli mur wody. Wojsko faraona wraz z nim zginęło. Nie było żadnej rozmowy ani potyczki podczas przeprawy przez morze. 

Film: Tablice kamienne wyryte przez Mojżesza.
Pismo Święte: Tablice kamienne czyli 10 przykazań bożych (dekalog) zostało napisane na kamieniu przez samego Boga (2 Mojż. 32.16). Jest to ważne, gdyż wskazuje na to, że: przykazania dał Bóg więc są niezmienne, zostały wyryte przez Niego na stałe jako symbol stałości, tak by nikt z nich nic nie odejmował ani nie dodawał. Więcej na ten temat w artykułach: 10 przykazań Bożych oraz Drugie przykazanie / jedenaste przykazanie.

Film: Na końcu filmu Mojżesz siedzi obok Skrzyni Świadectwa a ludzie idą obok, dotykają wóz a ów wóz ciągną konie.
Pismo Święte: Skrzynia Świadectwa była święta i nie można jej było ot tak sobie dotykać a wóz nie był ciągnięty przez konie.

 

Film należy traktować jako niebiblijne odtworzenie wydarzeń z ateistyczną wizją reżysera/scenarzysty na temat Boga. Na wstępie brak jest zdania w którym twórca filmu informuje, że wydarzenia zawarte w filmie są bardzo luźną rekonstrukcją zapisu Księgi Mojżeszowej i nie należy ich traktować go jako prawdziwego odwzorowania obrazu. W tym samym okresie w kinach grają trzecią część Hobbita, tam widz idąc na film, wie że jest to tylko i wyłącznie wymysł autora, w tym przypadku wielu błędnie może uznać, że film rzetelnie ukazuje wydarzenia z Pisma Świętego.

Rozdz. 44.9-20 figury i rzeźby do których się modlono zakazane przez Boga

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Na wstępie mocno i wyraźnie zaznaczę: Rozdział ten to nic innego jak opis lekceważenia drugiego przykazania zawartego w Drugiej Księdze Mojżeszowej 20.4-6. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Drugie przykazanie / jedenaste przykazanie.

Księga Izajasza rozdział 44:

(9) Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę.

Bałwanami w Piśmie Świętym są figury, rzeźby do których modlą się ludzie. Uznaje się, że w starożytności nie wierzono, że posąg jest prawdziwym bogiem ale że bóg lub jego moc może w nim zamieszkiwać, a tym samym posąg w pewien sposób przedstawiał boga i dlatego przed nim klękano. Lany cielec stworzony przez Izraelitów podczas nieobecności Mojżesza (przebywał wtedy na górze Synaj) stworzony został na cześć Boga. W ten sposób chcieli Mu oddać chwałę Druga Mojżeszowa 32.5 "Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana." . Jednak pomimo tego Bóg uznał to za ogromne przekroczenie prawa dekalogu. Niech to da do myślenia dzisiejszym obrońcom rzeźb, figur bądź obrazów przed którymi klękają. Skoro Żydzi przez złotego cielca chcieli składać Bogu dziękczynienie a Bóg to ostro potępił to co by powiedział na dzisiejszy kult relikwii ?

(10) Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda?

Wszelkie takie przedmioty nie służą niczemu dobremu. Można je ze spokojnym sumieniem wyrzucić na śmietnik, nie mają w sobie żadnej wewnętrznej wartości. Obecnie panuje strach przed tym by wyrzucić na śmieci figury związane z postaciami religijnymi. Jest to błędem, gdyż Biblia stwierdza że dla Boga to są przedmioty pozbawione mocy. Złoty cielec stworzony by wielbić Boga, został przez Mojżesza stracony. Tak samo Hiszkiasz zniszczył miedzianego węża (więcej o tym w temacie wskazanym powyżej) przed którym wielu klękało.

(11) Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy - wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. (12) Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa.

Produkując takie przedmioty narażasz się na wstyd. Jeśli pracownik który wytwarza figury potrafi się przy tym zmęczyć to jak ta figura może mieć moc ?.

(13) Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu, (14) narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. (15) Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. (16) Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło! (17) A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem!

Stosunek Pisma Świętego jest jasny i przejrzysty, klękanie przed wszelkimi figurami, rzeźbami czy malowidłami jest głupotą a co gorsza niezgodne z wolą bożą! Nie bądź mądrzejszy od Boga i nie twierdź, że ty wiesz lepiej bo grzeszysz w ten sposób. Bóg jest wszędzie, nie musisz modlić się do figur by ciebie usłyszał. Rzeźby produkowane z drewna mają to do siebie, że część niewykorzystanego surowca przeznaczana jest między innymi na opał. Jaki jest sens modlić się do kawałka drewna, którego część została przeznaczona do ogrzania. Wychodzi na to, że jedna połowa jest dla człowieka święta i przed nią się kłania a drugą można było spalić bo nie było w niej świętości.

(18) Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. (19) A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? (20) Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam? 

Osoby mieniące się tzw. chrześcijanami z reguły nie czytają Pisma Świętego, opierają się oni na przekazie ustnym, zamiast zajrzeć do źródła czyli Biblii. Nie mają przez to poznania, nie mogą zweryfikować czy to co usłyszeli jest prawdą,  ich oczy są przez to zaślepione na prawdę. To tak jakbyś miał bliską osobę która ciebie kocha i ona by napisałaby tobie list a ty byś go nawet nie raczył przeczytać mimo, że ona na to nalegała. Mówisz sobie: po co mam czytać skoro wiem od innych co tam jest napisane. Tylko czy ci inni rzeczywiście mówią prawdę ?

Przytoczę również fragment z
Księgi Izajasza 46.7-9 "Wysypują złoto z worka, a srebro ważą na szalach, wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają. Biorą go na ramiona, noszą go i stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza, a gdy się woła do niego, nie odpowiada, nikogo nie może wyrwać z jego niedoli. Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy, weźcie to do serca, wy odstępcy! Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja."

Kolejny raz Bóg uderza w tych którzy robią sobie bożków. Bożek to nie tylko figury których jest dzisiaj pełno, to także amulety i inne dziwaczne wytwory na których się opieramy np.: szczęśliwe talizmany, cudowne medaliki czy słoniki w portfelach. Wszystko to są nic nie warte przedmioty.