Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Powieść o czasach ostatecznych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Tym którzy lubią czytać książki polecam cykl książek "Powieść o czasach ostatecznych" - Tima LaHaye'a i Jerry'ego B. Jenkinsa.

Opowiada ona o wydarzeniach jakie mogą mieć miejsce przed powtórnym przyjściem Jezusa. Autor próbuje przedstawić przyszłość na podstawie proroctw zapisanych w Piśmie Świętym. Pierwsze części pisane były w latach 90 więc czytelnik nie powinien się dziwić, że telefony komórkowe nie były jeszcze tak powszechne jak dzisiaj. W książce jest dużo przygody, sensacji a nawet morderstw to jednak głównie warto zwrócić uwagę na studiowane proroctwa i próby ich interpretacji. Pokazany jest też Antychryst i sposób w jaki zwodzi ludzi, z tym że warto wiedzieć że antychrystem nie musi być osoba ale organizacja.

Książki czyta się miło i szybko. Po przeczytaniu niejedna osoba powinna zastanowić się nad tym co może nas spotkać w przyszłości i to niekoniecznie odległej. Zgodnie z kalendarzem żydowskim ziemia ma niecałe 5800 lat (Apokalipsa - ile lat ma ziemia) a więc niewiele jej brakuje do pełnych 6000 po których być może nastąpi zapowiadana 1000 letnia ciemność która okryje naszą planetę.

Gdybym miał ją porównać z Rafał Kosowski - Dzień, w którym upadł Kanaan to stawiałbym ją nieco niżej z racji tego, że u Kosowskiego było więcej walk i akcja dzieje się na pustyniach.

Rozdz. 45 - Cierpienie Barucha i odpowiedź Boga na jego smutek

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza rozdział 45 - komentarz, interpretacja

Biblia Warszawska: "Słowo, które wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, gdy spisał te słowa w księdze pod dyktatem Jeremiasza w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tobie, Baruchu: Ponieważ powiedziałeś: O, biada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu; jestem wycieńczony wzdychaniem i nie znajduję odpocznienia. Tak mu powiesz: Tak mówi Pan: Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam, mianowicie całą ziemię. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie żądaj! Bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan, lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz."

Biblia Warszawsko-Praska: "Oto słowa, które prorok Jeremiasz przekazał synowi Neriasza, Baruchowi, wtedy kiedy ten spisał w księdze to wszystko, co mu podyktował Jeremiasz w czwartym roku panowania Jojakima, króla judzkiego, syna Jozjasza. Oto, co mówi Pan, Bóg Izraela, o tobie, Baruchu; Narzekałeś mówiąc: biada mi, bo Pan do tego, czym mnie doświadcza, dorzuca jeszcze nowe cierpienia! Jestem już do ostateczności umęczony moim wzdychaniem nieustannym. Oto, co mówi Pan: To, co zbudowałem, to i zburzyłem,; co zasadziłem to także wyrwałem z korzeniami. W ten sposób będę doświadczał całą ziemię. A ty domagasz się dla siebie rzeczy niezwykłych! Nie czyń tego, bo sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało – mówi Pan. –Tymczasem tobie zostawię twoje życie jako łup najcenniejszy, dokądkolwiek się udasz."

Czytaj więcej: Rozdz. 45 - Cierpienie Barucha i odpowiedź Boga na jego smutek

Wola boża - jak interpretować - pytanie do Boga i Jego odpowiedź

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wola boża - jak interpretować odpowiedź Boga na naszą prośbę

Czy zwierzątko na zdjęciu modli się ? Nie, ale takie są właśnie modlitwy o poradę gdy z góry zakładamy że nawet nie zamierzamy wypełnić woli bożej gdy jest ona sprzeczna z naszą.

Wielu z nas gdy ma problem bądź podejmuje ważną decyzję życiową, prosi w modlitwie do Boga o odpowiedź jak ma postąpić. Gdy już tą odpowiedź dostaniemy najczęściej co robimy? Nie postępuje zgodnie z wolą bożą ale ludzką. Jeśli odpowiedź jest nie po naszej myśli, uznajemy że źle zinterpretowaliśmy daną sytuację, że to pewnie nie było odpowiedzią i pytamy ponownie. Pytamy tak długo aż dostaniemy odpowiedź jaką oczekujemy, czyli taką jaka jest po naszej myśli. Czy jest to właściwa interpretacja? Zdecydowanie nie. Wiele takich przypadków jest też opisanych w Piśmie Świętym. Oto niektóre z nich:

Czwarta Księga Mojżeszowa rozdział 14

"A gdy Mojżesz powiedział te słowa wszystkim synom izraelskim, lud bardzo się zasmucił. I wstali wcześnie rano, i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc: Teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan; myśmy bowiem zgrzeszyli. Lecz Mojżesz rzekł: Dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami, i padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry. Ale Skrzynia Przymierza Pana i Mojżesz nie oddalali się z obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Chormy."

Czytaj więcej: Wola boża - jak interpretować - pytanie do Boga i Jego odpowiedź

Rozdz. 41 - zamordowanie Gedaliasza - okrutny Ismael

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza rozdział 41 - komentarz, interpretacja

Rozdział 41 Księgi Jeremiasza można by wstawić do krwawej książki przygodowej.

(1) W siódmym miesiącu przybył Ismael, syn Netaniasza, syna Eliszamy, z rodu królewskiego, jeden z dostojników królewskich, a wraz z nim dziesięciu mężów, do Gedaliasza, syna Achikama, do Mispy; a gdy tam w Mispie spożywali razem posiłek, (2) powstał Ismael, syn Netaniasza, i dziesięciu mężów, którzy mu towarzyszyli, i zamordowali mieczem Gedaliasza, syna Achikama, syna Szafana; pozbawili więc życia tego, którego król babiloński ustanowił namiestnikiem kraju. (3) Zamordował też Ismael wszystkich Judejczyków, którzy byli u Gedaliasza na uczcie, i wojowników chaldejskich, którzy tam się znajdowali.

Z poprzedniego rozdziału dowiadujemy się że król babiloński po zdobyciu Jerozolimy, ustanowił Gedaliasza namiestnikiem zdobytych miast judzkich. Ismael o którym mowa pochodził z rodu królewskiego. Nie znamy motywacji jaką się kierował mordując namiestnika. Dwie główne przyczyny to: zabicie Gedaliasza za to, że ten oficjalnie służył babilończykom a druga to niepogodzenie się z faktem że to nie on został wyniesiony na to stanowisko. Istnieje również trzecia interpretacja ale mało prawdopodobna: Ismael chciał rządzić Judeą, jednak wydaje się to błędnym założeniem, zważywszy na fakt, że zabijając wojowników chaldejskich nie mógł liczyć na przychylność Nebukadnesara oraz na to,że wkrótce po tym  wydarzeniu udał się do Ammonitów. Słusznym jest przyjęcie, że Ismael był człowiekiem przesiąkniętym złem który nie potrafił znieść myśli, że to nie on został namiestnikiem.

Czytaj więcej: Rozdz. 41 - zamordowanie Gedaliasza - okrutny Ismael

Rozdz. 38.14-28 Uparcie króla Sedekiasza przyczyną jego zguby

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza rozdział 38.14-28 komentarz, interpretacja

"(14) A król Sedekiasz kazał sprowadzić do siebie proroka Jeremiasza do trzeciego wejścia domu Pańskiego. I rzekł król do Jeremiasza: Chcę cię o coś zapytać; nic nie ukrywaj przede mną. (15) I rzekł Jeremiasz do Sedekiasza: Jeżeli ci powiem, na pewno każesz mnie zabić, a gdy będę ci radził, nie posłuchasz mnie. (16) I przysiągł król Sedekiasz Jeremiaszowi potajemnie, mówiąc: Jako żyje Pan, który dał nam to życie, że cię nie zabiję i że nie wydam cię w ręce tych ludzi, którzy czyhają na twoje życie."

We wcześniejszych wersetach czytamy, że Jeremiasz na polecenie króla został uwięziony w cysternie by potem zostać z niej uwolniony. W tych wersetach czytamy, o tym że kolejny raz potajemnie spotyka się z Jeremiaszem. Powód ? Obawiał się ludności ? Przypomina to nieco Piłata który ugiął się pod presją mieszkańców. Jeremiasz słusznie powiedział, że Sedekiasz go nie posłucha.

"(17) Na to rzekł Jeremiasz do Sedekiasza: Tak mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli wyjdziesz i poddasz się dowódcom króla babilońskiego, pozostaniesz przy życiu i miasto to nie będzie spalone ogniem, i pozostaniesz przy życiu wraz z twoim domem. (18) Jeżeli zaś nie wyjdziesz i nie poddasz się dowódcom króla babilońskiego, miasto to będzie wydane w ręce Chaldejczyków i oni je spalą, a ty nie ujdziesz ich ręki."

Czytaj więcej: Rozdz. 38.14-28 Uparcie króla Sedekiasza przyczyną jego zguby

Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień czwarty

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień czwarty

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.14-19

Biblia Warszawa: "Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat! Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty. "

Biblia Tysiąclecia: " A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty."

Czwartego dnia stworzył Bóg słońce, księżyc oraz gwiazdy. Czy słońce istniało wcześniej skoro nastawały dni i poranki ? Z Pisma Świętego wynika jasno że nie, a o tym co było światłością przedstawione zostało w temacie Stworzenie świata - dzień pierwszy. W ościennych krajach Izraela słońce i księżyc nazywane były imionami bogów w które wierzono, jak chociażby w późniejszym Cesarstwie Rzymskim praktykowano kult słońca. Wg Biblii słońce i księżyc powstały w jeden dzień i tutaj większych sporów nie ma.

Powstanie gwiazd sprowadza się do dwóch interpretacji.

Czytaj więcej: Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień czwarty

Proroctwo o Sedekiaszu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Proroctwo o Sedekiaszu

Proroctwo o Sedekiaszu królu Judzkim w Księdze Jeremiasza może wydawać się nieco sprzeczne z tym wypowiedzianym przez proroka Ezechiela. Przytoczmy te proroctwa.

Księga Jeremiasza 32.4-5 " A Sedekiasz, król judzki, nie ujdzie ręki Chaldejczyków, lecz na pewno będzie wydany w ręce króla babilońskiego i będzie z nim rozmawiał z ust do ust, i oko w oko go oglądał. A Ten zawiedzie do Babilonu Sedekiasza, który tam pozostanie, aż go nawiedzę - mówi Pan. Jeżeli będziecie walczyć z Chaldejczykami, nie powiedzie się wam."

Księga Ezechiela 12.12-13 " A książę, który jest wśród nich, weźmie toboły na ramiona i wyniesie w ciemności, wybije w murze otwór, aby nim się wydostać, zakryje swoją twarz, aby nie widzieć kraju na oczy.  I rozciągnę nad nim swoją sieć, i będzie schwytany w moje sidła, i każę go zaprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, lecz go nie zobaczy i tam umrze."

Czytaj więcej: Proroctwo o Sedekiaszu