Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Problem w odmawianiu modlitwy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Stale powtarzająca się modlitwa

W jednym z wykładów które kiedyś oglądałem mowa była o dość ciekawym podejściu do modlitwy. Seminarium to ma już kila lat ale sposób tam przedstawiony z pewnością można zastosować dzisiaj. Jeśli stale powtarzasz te same zdania bądź nie bardzo wiesz co mówić do Boga, to obejrzyj ten wykład. Od minuty 27:50 jest wstęp do tematu a od 29:55 prowadzący przestawia swój sposób na modlitwę w formie pamiętnika.

Całe seminarium jest dość ciekawe i zawiera aż 31 rozdziałów trwających po około 60 minut, można się dużo nauczyć i polecam każdemu kto jeszcze tego nie oglądał.

Rozdz. 24. 15-27 Śmierć żony proroka Ezechiela

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Śmierć żony proroka Ezechiela
Księga Ezechiela rozdział 24.15-27 komentarz, interpretacja

(15) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (16) Synu człowieczy, oto Ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu, lecz ty nie biadaj ani nie płacz, niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. (17) Wzdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. (18) Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona; następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano.

Najsmutniejszy werset w Księdze Ezechiela w odniesieniu do proroka. Ezechiel żył na wygnaniu w niewoli po pierwszym ataku babilończyków na Jerozolimę. Miejsce jego przebywania to kanał - odnoga rzeki Eufrat ciągnąca się przez około 96 kilometrów. Żył on wśród rodaków - zepsutych Izraelczyków będących bliżej pogaństwa niż Boga którego kiedyś wielbili. Misja jaką wykonywał była wyczerpująca i wymagała mocnego charakteru a zarazem ogromnej wiary w Stwórcę.

Po wcześniejszych dość drastycznych proroctwach o zburzeniu Jerozolimy i notorycznych próbach nawrócenia mieszkańców nadszedł czas na jeszcze mocniejsze okazanie tego co nadejdzie. Bóg postanowił zabrać Ezechielowi żonę, co jak sam tłumaczy ma uświadomić Izraelitom co ich czeka jeśli nie zmienią swojego zachowania.

Czytaj więcej: Rozdz. 24. 15-27 Śmierć żony proroka Ezechiela

Spowiedź w Piśmie Świętym a spowiedź kościelna

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Spowiedź w Piśmie Świętym

Spowiedź jaką dzisiaj znamy wprowadzona została w XIII w. a to jak zepsuty był wtedy kościół rzymskokatolicki nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ponad 200 lat później wprowadzono odpusty za zmarłych czyli za płatne msze można było zbawić zmarłego grzesznika od grzechów. Po co w takim razie Jezus za nas umierał skoro za pieniądze można nabyć zbawienie?

Kościół katolicki prawo do spowiedzi opiera na wersetach z Ewangelii Jana 20.23 "Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane"

Brzmi pięknie i na pierwszy rzut oka powinno obalić każdy argument ale czy oby na pewno? Jak powszechnie wiadomo do kościoła katolickiego najczęściej uczęszczają ludzie nie czytający Pismo Święte i na tym bazuje kościół. Wyrwane z kontekstu zdanie może zmienić myśl o 180 stopni i tak też jest w tym przypadku. Należałoby przeczytać Pismo Święte by zrozumieć ten fragment jak i istotę wybaczania grzechów bo opieranie się na tym co powie ksiądz czy inna osoba lub przeczytanie artykułu na stronie nie powinno być wyznacznikiem wiary. Źródłem jest Biblia i to z niej należy korzystać, warto też sprawdzać w historii kiedy wprowadzane zostały niebiblijne praktyki bo przeważająca ich część została ogłoszona w mrocznym Średniowieczu i do dzisiaj jest praktykowana. Nie daj się zwieść tym którzy głoszą słowo boże a postępują niezgodnie z tym co podaje Pismo.

Czytaj więcej: Spowiedź w Piśmie Świętym a spowiedź kościelna

Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień szósty

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stworzenie Świata wg Pisma Świętego - dzień szósty

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.24-31 "Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich; i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty."

Czytaj więcej: Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień szósty

Rozdz. 34.11-22 Opieka boża nad ludźmi

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Ezechiela rozdział 34.11-22 komentarz, interpretacja

(11) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. (12) Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak Ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. (13) Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. (14) Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. (15) Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku - mówi Wszechmocny Pan. (16) Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie.

Jedne z piękniejszych wersetów w Piśmie Świętym Słowa te mogą odnosić się do czasów gdy Izraelici po 70 latach powracali z niewoli babilońskiej jak również przedstawiać nową ziemię po powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Czytamy tutaj jak Bóg troszczy się o każdego z nas. Czy taki jest obraz Boga w Starym Testamencie? Oczywiście! Problemem są ludzie próbujący na siłę przedstawiać Stwórcę w złym świetle lub nie próbujący nawet zrozumieć trudniejszych wersetów Pisma Świętego. Bóg Starego Testamentu to Bóg miłujący z taką samą miłością jaką okazywał Jezus:

Czytaj więcej: Rozdz. 34.11-22 Opieka boża nad ludźmi

Rozdz. 34.1-10 Fałszywi przywódcy religijni

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Ezechiela rozdział 34.1-10 komentarz, interpretacja

(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? (3) Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. (4) Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo.

Pasterzami w dzisiejszym świecie są m.in. księża i pastorzy. Można sobie zadać pytanie czy ich zachowanie nie jest takie samo jak tych za czasów Ezechiela? W Piśmie Świętym czytamy jak po śmierci Mojżesza aż do ostatniej księgi biblijnej czyli Apokalipsy przywódcy religijni zwodzą naród. Były wprawdzie krótkie ramy czasowe w których królowie tępili fałszywych pasterzy i niszczyli świątyńki pogańskie ale po ich śmierci ponownie następowała demoralizacja. Główną odpowiedzialność za bezbożność Bóg kieruje w stronę owych przywódców mających dawać przykład.

Czytaj więcej: Rozdz. 34.1-10 Fałszywi przywódcy religijni

Wieść o zdobyciu Jeruzalemu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Ezechiela rozdział 33.21-33 komentarz, interpretacja

(21) W dwunastym roku naszego wygnania, piątego dnia dziesiątego miesiąca przybył do mnie uchodźca z Jeruzalemu z wieścią, że miasto zostało zdobyte. (22) A wieczorem w przededniu przybycia uchodźcy była nade mną ręka Pana i (Pan) otworzył moje usta, zanim ów przybył do mnie następnego dnia rano; tak więc otworzył moje usta i już nie byłem niemy. (23) I doszło mnie słowo Pana tej treści: 

Babilon zdobywa Jerozolimę, burzy mury, zabudowania, świątynię, morduje dużą część mieszkańców a pozostałych bierze w niewolę, pozostawiona jest tylko resztka by uprawiała rolę oraz ci co zdążyli uciec. W rozdziale 23 Księgi Ezechiela czytamy jak Bóg zakazał Ezechielowi wypowiadania proroctw o Jerozolimie do czasu gdy przyjdzie do niego uchodźca z informacją o zdobyciu miasta. Przyjmuje się, że uchodźcą jest osoba deportowana przez babilończyków wzięta to niewoli po zniszczeniu miasta.

Czytaj więcej: Wieść o zdobyciu Jeruzalemu