Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Rozdz. 7 Trzy wizje prorocze Amosa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Amosa rozdział 7, komentarz, interpretacja
Trzy wizje prorocze Amosa

(1) Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto stworzył szarańcze, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po kośbie królewskiej. (2) A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem: Wszechmogący Panie, przebacz! Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki? (3) I żałował tego Pan: Nie stanie się - rzekł Pan.

W rozdziale tym przedstawione zostały 3 wizje od Pana, pozostałe znajdują się w następnych wersetach Księgi Amosa. Kośba królewska to inaczej sianokosy królewskie, możemy się więc domyślać, że król nałożył podatek na zbiory a formą zapłaty była pewna część plonów.

Atak szarańczy obrazuje zagrożenie jakie nadciąga nad Izrael z powodu zepsucia jego mieszkańców. Szarańcza może przedstawiać atak Asyryjczyków na Izraelitów, ale z powodu decyzji Pana inwazja to została zaniechana.

Czytaj więcej: Rozdz. 7 Trzy wizje prorocze Amosa

Rozdz. 2 12-17 Boże wezwanie do nawrócenia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Joela rozdział 2.12-17, komentarz, interpretacja
Boże wezwanie do nawrócenia

(12) Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!

Prorok Joel pisał w czasach gdy w kraju szerzyło się zło, mieszkańcy zamiast miłości okazywali nienawiść. Bóg w odpowiedzi na powszechne zepsucie posyłał proroków by poprzez nich wpłynąć na serca ludzkie. Niestety na niewiele się to zdało bo jak wiemy Izrael i tak został zniszczony.

W wersecie 12 czytamy jak Bóg pragnie naszej miłości, woła do nas byśmy nawrócili się do Niego całym swoim sercem a nie tylko powierzchownie. Pomocny przy tym będzie post który oczyszcza umysł. Gdy człowiek się opamięta i zobaczy jak daleko był od Boga żałuje straconego czasu co wiąże się z płaczem i narzekaniem na samego siebie.

Czytaj więcej: Rozdz. 2 12-17 Boże wezwanie do nawrócenia

Rozdz. 11 Miłość boża do ludzi

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Ozeasza. Rozdział 11, komentarz, interpretacja
Miłość boża do ludzi

(1) Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna.

Tekst ten, jak wiele tekstów prorockich ma dwa główne znaczenia.

Pierwsze: Bóg wspomina naród żydowski będący niewolnikiem w ziemi egipskiej. W Księdze Mojżeszowej możemy przeczytać jak Pan wyprowadza ich z Egiptu i prowadzi do ziemi obiecanej.

Drugie: Bóg zapowiada, że gdy Jezus będzie jeszcze młody wezwie go z Egiptu, mówi o tym Ewangelia Mateusza 2.15 "I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.". Z historii wiemy, że Józef wraz z Marią i Jezusem uciekli z Izraela i udali się do Egiptu, by po śmierci Heroda do niego powrócić.

Tekst ten świadczy o błędnym twierdzeniu, że Stary Testament jest już nieaktualny i powinniśmy skupić się tylko na Nowym. Czytając Stary Testament co chwila napotykamy wersety nawiązujące do Zbawiciela, które nie dostrzeżemy gdy nie przeczytamy Nowego. Stary Testament jest zapowiedzią przyjścia Jezusa, a sam Chrystus oraz apostołowie wielokrotnie cytowali pierwszą część Biblii. Pismo Święte można by obrazowo przyrównać do medalika w kształcie serca podzielonego na dwie części. ST wskazuje na NT a NT nawiązuje do ST, wzajemnie się uzupełniając.

Czytaj więcej: Rozdz. 11 Miłość boża do ludzi

Rozdz. 4 Powszechne zepsucie ludności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Ozeasza Rozdział 4, komentarz, interpretacja
Powszechne zepsucie ludności

(1) Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. (2) Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami.

Bóg ukazuje zepsucie narodu żyjącego na ziemiach izraelskich, dotyczy to zarówno Izraela (północ) jak i Judea (południe). Kraj bez miłości w sercach mieszkańców skazany jest na zagładę. Czy sytuacja w starym Izraelu nie jest podobna do tej jaką mamy obecnie?

Czytaj więcej: Rozdz. 4 Powszechne zepsucie ludności

Rozdz. 3 Miłość Boga do ludzi

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Ozeasza rozdział 3, komentarz, interpretacja
Miłość boża

(1) Pan rzekł do mnie: Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską. Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. (2) Nabyłem ją za piętnaście syklów srebrnych, za chomer i letek jęczmienia. (3) I rzekłem do niej: Przez wiele dnia będziesz u mnie, nie będziesz uprawiała nierządu, ani należała do innego mężczyzny, a ja się również nie zbliżę do ciebie. (4) Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez ofiary i bez steli, bez efodu i posążków. (5) Lecz potem się nawrócą synowie Izraela i będą szukać Pana Boga swego i króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do Pana, do Jego dóbr u kresu dni. 

Choć rozdział 3 Księgi Ozeasza jest jednym z najkrótszych rozdziałów w Piśmie Świętym to treść w nim zawarta bardzo dużo mówi nam o miłości bożej do ludzi. W rozdziale 1 czytamy jak Ozeasz dostał polecenie od Boga by wziął nierządnicę za żonę. Są dwa poglądy na temat żony proroka, pierwszy jest taki że kobieta ta była prostytutką przed ślubem, drugi zaś twierdzi że stała się nią w trakcie małżeństwa.

Czytaj więcej: Rozdz. 3 Miłość Boga do ludzi

Kolekcja medalików w Fakt

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Medaliki dołączane do gazety Fakt

W gazecie Fakt ostatnimi dniami dołączane są medaliki: Jan Paweł II, Matka Boża Fatimska, Ojciec Pio, Matka Boża Częstochowska, Jezus Miłosierny, Krzyż Papieski. Zapewne wiele osób uzna kawałki nic nie znaczącej blachy za talizman strzegący przed nieszczęściem, a wystarczyłoby przeczytać tylko kawałek Pisma Świętego by wiedzieć, że Bóg potępia takie zachowanie. Wiara w cudowną moc rzekomych talizmanów godzi w moc Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej: Kolekcja medalików w Fakt

Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień siódmy i zamiana soboty na niedzielę

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień siódmy
i zamiana soboty na niedzielę

Pierwsza Księga Mojżeszowa 2.1-3 "Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu."

Po stworzeniu świata Bóg odpoczął dnia siódmego. Z całą pewnością nie mógł to być odpoczynek po zmęczeniu fizycznym ale radość z pracy bądź stworzenia czegoś nowego. Według Biblii dniem siódmym jest sobota a nie niedziela, to w pogańskim Rzymie w IV wieku zmieniono sobotę na dzień szósty wstawiając w jej miejsce niedzielę.

Stworzyciel nadając sobocie szczególne znaczenie wskazał nam, że jest to ważny dzień i powinniśmy go spędzać inaczej niż pozostałe dni tygodnia. Każdemu potrzebny jest odpoczynek i to zarówno fizyczny jak i psychiczny. W pogoni za życiem zapominamy o Bogu, nie mamy dla Niego czasu, a to właśnie w sobotę powinniśmy kierować myśli w Jego stronę a nie wybierać się na zakupy. Dziś sobota jest dniem w którym dokonuje się najwięcej zakupów.

O tym że Bóg do odpoczynku dał nam sobotę a nie inny dzień tygodnia, mówi nam dekalog w którym wyraźnie mamy napisane:

Czytaj więcej: Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień siódmy i zamiana soboty na niedzielę